reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Postępowanie spadkowe > Kto ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku?

Kto ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku?

W dniu 28 stycznia 2009 r. Sąd Najwyższy (dalej „SN”) wydał postanowienie, w którym stwierdził, że strona dochodząca wydania nieruchomości, zobowiązana przez sąd do przedłożenia - pod rygorem zawieszenia postępowania - postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym współmałżonku pozwanego, ma interes we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt IV CSK 361/08, dalej „Postanowienie”).

Stan faktyczny

Stan faktyczny, na gruncie którego zostało wydane Postanowienie przedstawiał się następująco: skarżący (mąż osoby, po której spółka X złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) wniósł do SN skargę kasacyjną na postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy oddalające apelację skarżącego od postanowienia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po jego zmarłej żonie. Jednocześnie należy wyjaśnić, że po śmierci żony skarżącego, żaden z jej ustawowych spadkobierców nie złożył oświadczenia o nabyciu lub odrzuceniu spadku, ani wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jednocześnie w toczącej się niezależnie drugiej sprawie o wydanie nieruchomości należącej do spadku, spółka X (jako powód) została zobowiązana przez sąd do przedłożenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej współmałżonce skarżącego (będącego w tej sprawie pozwanym). Skarżący podniósł w skardze kasacyjnej, że spółka X nie miała interesu w stwierdzeniu nabycia spadku po jego zmarłej żonie, wynikającego z art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”).

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej SN wskazał, że zgodnie z art. 1025 § 1 k.c., wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba, która ma w tym interes. Może to być więc każda osoba, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków prawnych związanych z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku. Jak wskazał SN, interes ten pełni rolę legitymacji uprawniającej zainteresowanego do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Zastrzeżono przy tym, że interes ten musi odzwierciedlać obiektywną potrzebę wszczęcia takiego postępowania. O tym zaś, czy wnioskodawca ma interes w złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, decydują okoliczności faktyczne konkretnej sprawy.

Dotychczasowe orzecznictwo SN

W dotychczasowym orzecznictwie SN, za osoby mające interes w rozumieniu art. 1025 § 1 k.c. byli uważani m.in. spadkobiercy, ich następcy prawni, wierzyciele spadku i wierzyciele spadkobierców, zapisobiercy, nabywcy spadku lub udziału w nim, współwłaściciele przedmiotów wchodzących w skład spadku, kuratorzy spadku oraz wykonawcy testamentu.

Stanowisko SN w tej sprawie

SN zaznaczył przy tym, że wskazane przykłady dowodzą, że nie można wyliczyć wszystkich osób uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a o istnieniu interesu w uzyskaniu takiego stwierdzenia decydują okoliczności faktyczne konkretnej sprawy. W przedmiotowej sprawie SN rozważył zatem, czy spółka X, która została zobowiązana przez sąd do złożenia stosownego postanowienia, ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku. Przy czym, SN zaznaczył, że spółka X nie należała do kręgu osób bezpośrednio zainteresowanych w wykazaniu następstwa po spadkodawcy. W ocenie SN, spółka X posiadała interes w uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, gdyż w przypadku jego braku toczące się postępowanie o wydanie nieruchomości należącej do spadku mogłoby zostać zawieszone na czas bliżej nieokreślony i tym samym wstrzymać orzeczenie co do istoty w danej sprawie. Zdaniem SN, taka sytuacja godziłaby w prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd w rozsądnym terminie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama