reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.


Umowa zastawu rejestrowego

W dniu .................. w ……………………….  pomiędzy :


1. ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... zam. w ...................................., przy ul. ....................................,  zwanym dalej Zastawcą,


została zawarta umowa następującej treści:


§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu udzielonego przez Zastawnika limitu kredytowego w kwocie ................... (słownie: .....................................  zł.) umożliwiającego Zastawcy nabywanie towaru z odroczonym terminem płatności, strony ustalają, co następuje:

§ 2

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na stanowiącym własność Zastawcy samochodzie ciężarowy marki .............................  o nr  rej. .....................  Nr  nadwozia .................................. nr silnika ..................... nr dowodu rejestracyjnego ……………………i wartości ..................... (słownie: ...................... zł)

§ 3

Zastawnik oświadcza, że opisany w § 2 zastaw przyjmuje.

§ 4

Zastawca oświadcza, że określony w § 2 pojazd stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego posiadaniu, nie jest obciążony prawami osób trzecich, a rozporządzanie nim przez Zastawcę nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym i umownym.

§ 5

Zastawca jest odpowiedzialny za zachowanie pojazdu w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niego roszczeń Zastawnika.

Zastawca ponosi koszty przechowywania pojazdu, koszty podatków i ubezpieczenia w pełnym zakresie.

§ 6

Zastawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie dokona zbycia/obciążenia* przedmiotu zastawu pod rygorem odstąpienia przez Zastawnika od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zaspokojenia wierzytelności.

§ 7

Zastawca zobowiązuje się do przedłożenia u  Zastawnika dowodu rejestracyjnego samochodu z dokonaną w nim adnotacją o ustanowieniu zastawu na samochodzie, opatrzoną pieczęcią i podpisem dokonującego wpisu.

§ 8

Umowa niniejsza podlega wpisowi do Rejestru Zastawów. Wpis do rejestru jest dokonywany  przez Zastawnika we własnym zakresie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama