| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Weksle > Weksel własny

Weksel własny

Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie oznaczonej w dokumencie weksla osoby (remitenta). Jest to zatem dwustronny stosunek prawny, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty na rzecz remitenta.

Wystawienie weksla polega na naniesieniu dowolną techniką na blankiet weksla brakujących elementów treści weksla i złożenie przez wystawcę w przeznaczonym do tego miejscu własnoręcznego podpisu w celu nadania dokumentowi formy wymaganej przez przepisy prawa wekslowego.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Weksel własny

Elementy ustawowe – ich brak w treści weksla z reguły powoduje nieważność weksla.

1. Miejsce wystawienia weksla - jest miejscowość, w której weksel został wystawiony. Oznaczana się ją poprzez wpisanie jej pełnej nazwy.

2. Data wystawienia weksla – jest dniem powstania zobowiązania wekslowego. Najczęściej oznacza się ją wpisując dzień (w formacie dwucyfrowym), miesiąc (słownie) i rok (w formacie czterocyfrowym).

3. Suma wekslowa - określa ona wysokość zobowiązania zawartego w wekslu. Wymagane jest wskazanie zarówno kwoty jak i waluty tego zobowiązania. Sumę wekslową zaleca się wpisać: w 3-cim wierszu – kwotę oznaczając cyframi, a walutę skrótem np. „zł”, oraz w 4-ym wierszu – wskazując słownie zarówno kwotę jak i walutę. W razie, gdy suma wekslowa została oznaczona w sposób odmienny cyframi i słownie, weksel opiewa na sumę niższą.

4. Termin płatności - to dzień, w którym zgodnie z treścią dokumentu weksla ma nastąpić zapłata sumy wekslowej. Najczęściej termin ten wyraża się poprzez wskazanie dnia, miesiąca i roku (tak jak w przypadku daty wystawienia).

5. Przyrzeczenie zapłaty – musi mieć charakter bezwarunkowy (nie może uzależniać zapłaty sumy wekslowej od jakiegokolwiek warunku). Wyraża się je słowami „zapłacę” – jeżeli wystawcą jest jedna osoba, albo „zapłacimy” – jeżeli weksel wystawia kilka osób lub osoba prawna np. spółka akcyjna. Treść przyrzeczenia zapłaty formułuje się poprzez uzupełnienie rdzenia „zapłac.” końcówką fleksyjną „-ę” albo „-imy”.

6. Słowo weksel – jest umieszczone w treści blankietu wekslowego. Przed słowem „weksel” można dopisać oznaczenie wskazujące na jego rodzaj; dla weksla własnego przyjmuje się określenie: „własny”, „sola”, „suchy”.

Zobacz również: Weksel in blanco, czyli sposób na ograniczenie ryzyka

7. Oznaczenie remitenta – remitent jest osobą uprawnioną z weksla (wierzycielem). Po słowie „weksel” (2-gi wiersz) a przed oznaczeniem remitenta (3-ci wiersz) należy wpisać: „na zlecenie” (jeżeli weksel ma być przedmiotem obrotu poprzez indosowanie) albo „tylko” (jeżeli wystawca chce zabronić indosowania). Remitenta oznacza się wpisując przynajmniej jego nazwisko, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - pełną nazwę lub firmę. Zaleca się także, aby wskazać: imię remitenta oraz dodatkowe dane identyfikacyjne: miejsce zamieszkania lub siedziby, PESEL, nr KRS, REGON.

8. Miejsce płatności – jest miejscowość, w której suma wekslowa ma zostać zapłacona. Zamiast miejsca płatności można wskazać domicyliata (patrz niżej).

9. Podpis wystawcy: musi być własnoręczny, złożony pod treścią weksla i obejmować przynajmniej nazwisko (osoby fizyczne), a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - pełną nazwę lub firmę (może być pieczęć firmowa) oraz podpisy osób umocowanych do ich reprezentacji; zaleca się także, aby podpis: był czytelny oraz obejmował imię wystawcy oraz dodatkowe dane identyfikacyjne: miejsce zamieszkania lub siedziby, PESEL, nr KRS, REGON. 

Zobacz serwis: Umowy

Czytaj także

Ekspert:

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Czym jest weksel własny?
Czym jest weksel własny?

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »