Kategorie

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z odszkodowania wypłacanego z tytułu umowy o zakazie konkurencji?

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z odszkodowania wypłacanego z tytułu umowy o zakazie konkurencji? /fot. Fotolia
Czy można dokonać potrącenia komorniczego z odszkodowania wypłacanego z tytułu umowy o zakazie konkurencji? /fot. Fotolia
ST
Z jednym z naszych pracowników rozwiązaliśmy umowę 31 grudnia 2014 r. Ponieważ miał on dostęp do istotnych i poufnych danych dotyczących finansów i sprzedaży produktów naszej firmy, zdecydowali­śmy się zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

W związku z tym wypłaca­my pracownikowi odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Czas trwania tej umowy został określony na 12 miesięcy. Kilka dni po rozwiązaniu umowy o pracę otrzymaliśmy za­wiadomienie od komornika o niespłaconym kredycie na mieszkanie przez tego pracownika. Komornik żąda podania danych dotyczących zatrudnienia byłego pracownika. Czy musimy odpowiadać na pismo komornika, skoro pracownik nie jest już u nas zatrudniony? Tytuł egzekucyjny dotyczy wyłącznie wy­nagrodzenia za pracę. Czy w takim przypadku odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji podlega zajęciu? Czy całość odszkodowania może być potrącona na poczet zajęcia komorniczego?

Powinni Państwo niezwłocznie powiadomić komornika sądowego o ustaniu zatrudnienia pracownika, a także o wypłacie odszkodowania z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej. Ponieważ jednak tytuł egzekucyjny dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę, to nie mogą Państwo obecnie potrą­cić należności na rzecz niespłaconego kredytu z odszkodowania. Dopiero po otrzymaniu informacji od Państwa komornik będzie mógł wystawić nowe zajęcie obejmujące oprócz wynagrodzenia również inne wierzytelności. Wówczas będą Państwo mogli potrącić odpowiednią kwotę lub całość odszkodowania na poczet spłaty zadłużenia.

Zobacz serwis: Sprawy rodzinne

Pracodawca ma wobec komornika sądowego jako organu egzekucyjnego określone obowiązki in­formacyjne. Jednym z nich jest przedstawienie komornikowi pisemnego oświadczenia zawierającego informację o tym, że z pracownikiem (dłużnikiem) został rozwiązany stosunek pracy, wraz z podaniem daty tego zdarzenia. Ponadto należy powiadomić komornika, że z byłym pracownikiem została zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, na podstawie art. 1012 Kodeksu pracy, oraz że jest wypłacane z tego tytułu odszkodowanie. Na podstawie uzyskanych od pracodawcy informacji komor­nik będzie mógł wystawić nowe zajęcie, obejmujące poza wynagrodzeniem również inne wierzytelności wypłacane byłemu pracownikowi-dłużnikowi. Odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi z tytułu trwania umowy lojalnościowej nie jest bowiem wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 r. (II PK 345/04):

(...) klauzula konkurencyjna (art. 1012 k.p.) nie stanowi części umowy o pracę, zaś odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest wynagrodze­niem za pracę (art. 78 k.p.) i nie podlega ochronie przewidzianej dla tego wynagrodzenia (...).

W związku z powyższym, do czasu gdy dysponują Państwo wyłącznie zajęciem wynagrodzenia za pracę, nie można dokonać potrącenia odszkodowania na rzecz wierzyciela i należy przekazywać odszko­dowanie z tytułu zakazu konkurencji byłemu pracownikowi. Dopiero gdy otrzymają Państwo od komor­nika nowe zajęcie, obejmujące poza wynagrodzeniem za pracę również inne wierzytelności, będą mieli Państwo podstawę do przekazywania odszkodowania na poczet spłaty zaległego kredytu byłego pra­cownika. Odszkodowanie takie nie podlega bowiem ochronie przed potrąceniami wynikającej z Kodeksu pracy. Nie jest też wyłączone spod egzekucji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zobacz serwis: Zarobki

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest zwolnione ze składek ZUS. Nie jest natomiast zwolnione z podatku. Stanowi ono bowiem przychód ze stosunku pracy i mimo ustania stosunku pracy Państwo jako pracodawca nadal wykonują obowiązki płatnika polegające na pobraniu i odprowadzeniu zaliczki na podatek od dokonywanych wypłat.

Po obliczeniu i pobraniu kwoty zaliczki na podatek dochodowy należnej od sumy odszkodowania będą Państwo musieli przekazać odszkodowanie komornikowi na poczet spłaty zadłużenia byłego pracownika.

Umowa lojalnościowa obowiązuje przez 12 miesięcy od ustania zatrudnienia. W okresie ostatnich 12 mie­sięcy pracy wynagrodzenie pracownika wyniosło łącznie 93 600 zł (płaca miesięczna 7800 zł). Odszkodo­wanie dla byłego pracownika wynosi 23 400 zł, co stanowi 25% łącznego wynagrodzenia. Strony umówiły się, że odszkodowanie będzie wypłacane miesięcznie po 1950 zł. Były pracodawca otrzymał zajęcie komornicze innych wierzytelności. Miesięczna zaliczka na podatek wynosi:

 • 1950 zł - 111,25 zł = 1838,75 zł, po zaokrągleniu 1839 zł - podstawa opodatkowania,
 • 1839 zł x 18% = 331,02 zł, po zaokrągleniu 331 zł - zaliczka należna do urzędu skarbowego. Do wypłaty: 1950 zł - 331 zł = 1619 zł.

Cała ta kwota, tj. 1619 zł, podlega zajęciu komorniczemu.

Podstawa prawna:

 • art. 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1863
 • art. 881, art. 882, art. 884 i art. 886 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4
 • § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta­lania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: 100 pytań o wynagrodzenia
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.