reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych > Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r.? Kto ma do niego prawo? Jak otrzymać wsparcie? Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych potocznie nazywany jest kuroniówką. Aktualne zasady przyznawania zostały opisane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Zasiłek dla bezrobotnych – kiedy wypłacany?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Aby bezrobotny mógł otrzymać zasiłek, powinien ponadto w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni być zatrudniony i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (poza określonymi wyjątkami). W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych po spełnieniu określonych warunków mogą otrzymywać również bezrobotni, którzy m.in. wykonywali pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, świadczyli usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, opłacali składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności czy wykonywali pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Dla otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wymagana jest rejestracja w urzędzie pracy. Można to zrobić również online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych od razu?

To, czy bezrobotny otrzyma zasiłek od daty rejestracji, uzależnione jest od sposobu rozwiązania umowy o pracę. Zasiłek dla bezrobotnych od razu przysługuje, gdy pracodawca wypowiedział umowę lub zakończyła się ona z okresem, na który została zawarta.

Urząd bierze pod uwagę okres 6 miesięcy poprzedzających rejestrację.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje po 90 dniach od daty rejestracji, gdy pracownik wypowiada umowę lub rozwiązuje ją na mocy porozumienia stron (chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zmiany miejsca zamieszkania).

Po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy zasiłek przysługuje w przypadku bezrobotnego, który spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

Jaka kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2021 r.?

Obecnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

  • 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  • 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Kwoty te nie uległy zmianie od 1 września 2020 r.

Czytaj więcej: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 r. - kwota netto

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Zasiłek dla bezrobotnych – jak długo wypłacany?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na okres 180 lub 365 dni.

Przez rok wparcie mogą otrzymywać bezrobotni:

  • powyżej 50 roku życia oraz posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
  • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.
  • zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Wyższe bezrobocie na terenie danego powiatu oznacza zatem dłuży okres pobierania zasiłku.

Przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca danego roku ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Zobacz więcej: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

Polecamy serwis: Zasiłki

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021/Fot. Shutterstock
Zasiłek dla bezrobotnych w 2021/Fot. Shutterstock

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama