Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłki w 2023 - lista

Paulina Karpińska, Redaktor
Z Grupą Infor PL zwązana od grudnia 2021 roku. Pełni w niej funkcję redaktora prowadzącego serwis Nieruchomości oraz współprowadzącego serwisy Prawo i Biznes.
Zasiłki w 2023 - lista
Zasiłki w 2023 - lista
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto, jaki i w jakiej kwocie będzie mógł uzyskać zasiłek w 2023 roku? Poniżej przedstawiam listę stawek pomocy społecznej w nowym roku.
rozwiń >

Zasiłek rodzinny 2023

Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodziny, którego podstawowym warunkiem wypłaty jest kryterium dochodowe. W 2023 roku wynosi ono:

REKLAMA

- 674 zł miesięcznie na członka rodziny.

- 774 zł miesięcznie na członka rodziny, jeśli jeden z nich jest osobą z niepełnosprawnością.

W przypadku przekroczenia powyższych progów zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego w 2023:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Ponadto do zasiłku rodzinnego w 2023 można uzyskać dodatkowe świadczenia pieniężne:

 • 1 000 zł urodzenia dziecka (jednorazowe świadczenie),
 • 400 zł miesięcznie za opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
 • 95 zł za wychowywanie dziecka w rodzinie wieloletniej,
 • 100 zł na każde dziecko przy rozpoczęciu roku szkolnego,
 • 113 zł miesięcznie na dziecko, które uczy się i mieszka poza miejscem zamieszkania,
 • 69 zł miesięcznie na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania na dojazd do szkoły,
 • 193 zł miesięcznie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – łączne świadczenie z tego tytułu na wszystkie dzieci nie może wynieść więcej niż 386 zł,
 • 273 zł miesięcznie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko z niepełnosprawnością – łączne świadczenie z tego tytułu na wszystkie dzieci nie może być jednak wyższe niż 546 zł,
 • 90 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 5. roku życia
 • 110 zł miesięcznie na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością pomiędzy 5 a 24 rokiem życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 615; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 1265

 

 

Zasiłek chorobowy w 2023

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem społecznym, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby.

 

W 2023 r. minimalna podstawa wymiaru chorobowego wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca - 3 011,52 zł,
 • od 1 lipca do 31 grudnia – 3 106,44 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71%.

 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jego wysokość jest taka sama w przypadku pobytu w szpitalu.

 

Do 100% podstawy zasiłku chorobowego są uprawnione:

 • Kobiety w ciąży,
 • Osoby, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy,
 • Osoby, których niezdolność do pracy powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)

 

 

Zasiłek macierzyński w 2023

Zasiłek macierzyński w 2023 przysługuje osobie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od wyboru osoby uprawnionej. Może być to albo 80% przez cały okres 1 roku albo 100% przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i 60% przez okres pobierania zasiłku rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres do:

 • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
 • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
 • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1133 ost.zm. 2022 r. poz.655)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023

 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która m.in. przepracowała minimum 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna.

 

Od dnia 1 czerwca 2022 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

a) 1304,10 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
b) 1024,10 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

 

Dokładna wysokość zasiłku zależy od stażu pracy.  

 

Należy zaznaczyć, że Rząd pracuje nad znaczącymi zmianami w kwestii zasiłku dla bezrobotnych, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jednak nie zostały one jeszcze ukończone.

 

Zasiłek wyrównawczy 2023

Z zasiłku wyrównawczego mogą skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, które są pracownikami ze zmniejszoną sprawnością do pracy, gdy ich wynagrodzenie zostało obniżone poprzez poddanie się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

 

Świadczenie to można otrzymywać od dnia rozpoczęcia rehabilitacji przez maksymalnie 24 miesiące. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację, a wynagrodzeniem miesięcznym, które osiąga pracownik podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

 

Zasiłek opiekuńczy 2023

Ze świadczenia opiekuńczego może skorzystać osoba spełniająca łącznie oba poniższe warunki:

 1. nie może pracować, ponieważ opiekuje się chorym dzieckiem, oraz: 
  • jest jego rodzicem,
  • jest jego rodzicem adopcyjnym,
  • jest jego rodzicem zastępczym,
  • jest jego opiekunem prawnym,
  • wychowuje i utrzymuje przyjęte na wychowanie dziecko,
 2. ma ubezpieczenie chorobowe i: 
  • jest pracownikiem na umowę o pracę,
  • jest zleceniobiorcą na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, także jeśli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej jako niania,
  • współpracuje ze zleceniobiorcą,
  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,
  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • jest osobą duchowną.

Warto podkreślić, że prawo do tego zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców.

 

Kwota zasiłku opiekuńczego stanowi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku:

 • dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę – przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekuje się chorym dzieckiem. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne,
 • dla pozostałych – przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekuje się chorym dzieckiem. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%.

 

Zasiłek pielęgnacyjny 2023

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Świadczenie to przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 111 ze zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1497 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1466

 

 

Zasiłek pogrzebowy 2023

 

Kwota świadczenia pieniężnego na pochówek w 2023 roku wynosi:

- 4 tys. zł dla rodziny zmarłego,

- do 4 tys. dla osób spoza rodziny zmarłego.

W pierwszym przypadku kwota zawsze jest wypłacana w wysokości 4 tys. zł. W drugim zaś wnioskujący musi przedstawić faktury dokumentujące poniesione koszty. Otrzyma zwrot faktycznie wydanych pieniędzy – jednak nie więcej niż wyżej wskazana suma.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego na tym poziomie funkcjonuje od 2011 roku. W tej chwili nie ma oficjalnych doniesień, aby miała zostać podwyższona w 2023 roku.

 

O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy kto zapłacił za koszty pogrzebu i do tego spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)

 

 

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Anna
  2023-01-11 18:11:18
  Czy zasiłek pielęgnacyjny to nigdy nie wzrośnie ? Od dawna jest ciągle ten sam....groszowy
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Edek
  2023-01-10 21:53:50
  To 4 tyś. na pogrzeb to śmiech na sali. Nie wiadomo na co to wydać, bo to taka kropla
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Gość
  2023-01-05 16:08:00
  Przydatne zestawienie. Wszędzie szukałem info, czy zasiłek pogrzebowy został zmieniony od 2023 i nie mogłem. Dzięki za wyjaśnienie.
  0
 • Jaga
  2023-01-05 18:54:37
  Ciekawe, czy zmienią te zasiłki dla bezrobotnych i wprowadzą dla nich brak ubezpieczenia zdrowotnego. Zaraz będzie u nas jak w Stanach. Bezrobotni nie będą mogli się leczyć, bo nie będą mieli za co
  2
 • Aganto
  2023-01-11 05:32:24
  A PRZYPADKIEM CO DO urlopu rodzicielskiego ..nie zmieniilo się jakiś czas temu na 32 tygodnie a od 2023 do 41 w przypadku urodzenia jednego dziecka i z 34 tygodni do 43 w przypadku poczęcia większej liczy dzieci niż jedno.???????????jakiś krótki wg artykułu ten urlop że niby 6tyg
  3
 • Aganto
  2023-01-11 05:30:38
  A PRZYPADKIEM CO DO urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni do 41 w przypadku urodzenia jednego dziecka i z 34 tygodni do 43 w przypadku poczęcia większej liczy dzieci niż jedno.???????????
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe kary już od 1 października. Nawet 20 lat więzienia dla pijanych kierowców

Według dziennych statystyk, prowadzonych przez polską Policję, od początku roku zatrzymano ponad 70 000 pijanych kierowców. Już 1 października dojdzie do kolejnego zaostrzenia przepisów. Czy wyższe kary za jazdę na podwójnym gazie sprawią, że rodzime drogi staną się bezpieczniejsze?

Wybory 2023. Do kiedy można się zgłosić na bezpłatny transport? Wkrótce mija termin!

Bezpłatny transport do lub z lokalu wyborczego. Zamiar skorzystania można zgłosić w gminie do 2 października. Do 5 października gminy podadzą do publicznej wiadomości, jak będzie zorganizowany przewóz pasażerów w dniu wyborów. 

Jak inflacja wpływa na ubezpieczenia? Rzecznik Finansowy przygotował analizę

Eksperci Biura Rzecznika Finansowego przygotowali specjalne opracowanie. Możemy dowiedzieć się z niego czym jest inflacja i jak wpływa na umowy ubezpieczenia, jakie konsekwencje niesie za sobą tzw. nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie mienia, jakie działania podjąć, aby zminimalizować skutki inflacji i uchronić się przed otrzymaniem świadczenia w wysokości, nie pozwalającej na pokrycie poniesionej szkody.

24 dni w sanatorium z ZUS. Kto może skorzystać z rehabilitacji?

Rehabilitacja z ZUS może odbywać się w systemie ambulatoryjnym albo stacjonarnym. W przypadku tej drugiej- kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie na wjeździe w sanatorium. 

REKLAMA

Mowa nienawiści

Mowa nienawiści (tzw. hate speech) to zjawisko, które może występować zarówno w przestrzeni online, jak i offline. Ma ono poważne negatywne skutki społeczne. Na mowę nienawiści są szczególnie narażone dzieci.

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

Zdarza się, iż z powodu długotrwałej choroby czy konieczności rehabilitacji powrót do pracy nie jest jeszcze możliwy. Wielu pracowników zastanawia się wówczas nad możliwością otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego. Co to za rozwiązanie? Komu przysługuje i na jak długo? Prezentujemy najważniejsze informacje.

Minister Telus: Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział: Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych; jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. Jest to kwestia do rozważenia, ale wydaje się, że jest to dobra propozycja.

Wydatki związane z edukacją dziecka mogą być problemem, gdy brakuje alimentów

Dla w sumie 6,446 mln młodych ludzi 1 września rozpoczął się rok szkolny 2023/2024. Wśród nich jest ok. 1,46 mln przedszkolaków oraz 4,66 mln uczniów szkół podstawowych i średnich. Dla zdecydowanej większości tych żaków nowy rok szkolny to czas potężnych wyzwań i sukcesów. Stres związany z edukacją pociech nie omija także rodziców, od których również w tym zakresie wymaga się bardzo dużo – od zaangażowania, wspierania szkolnych inicjatyw, po finansowanie m.in. wycieczek, licznych atrakcji czy dodatkowych lekcji lub zajęć pozalekcyjnych. 

REKLAMA

Trolling

Trolling stanowi obecnie poważne zagrożenie w komunikacji pomiędzy użytkownikami Internetu. Jakie metody obrażania w sieci najczęściej spotykamy i w jaki sposób możemy się przed nimi chronić?

"Następca tronu Dubaju" oszukał seniora na ponad 70 tys. zł

Kolejna ofiara oszustwa "na legendę". 76-letni mieszkaniec Krakowa stracił ponad 70 tys. zł. Policja apeluje o rozsądek i zachowanie czujności.

REKLAMA