Kategorie

Zasiłek pielęgnacyjny 2021

Wioleta Matela-Marszałek
Zasiłek pielęgnacyjny 2021/Fot. Shutterstock
Zasiłek pielęgnacyjny 2021/Fot. Shutterstock
shutterstock
Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 r. podlega weryfikacji, która dotyczy wysokości świadczenia. Co to oznacza w praktyce? Ile obecnie wynosi zasiłek?

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 (MOPS)

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

O pomoc można ubiegać się składając odpowiedni wniosek:

 • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 kwota

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie.

Czy wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny w 2021 r.?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata. Wcześniejsza weryfikacja miała miejsce w 2018 r., po niej nastąpiła tegoroczna. W przypadku weryfikacji uwzględnia się wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg taki bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Procedura ustalania kwoty zasiłku została określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W procesie tym bierze udział Rada Ministrów i Rada Dialogu Społecznego. Ostatecznego rozstrzygnięcia o zakresie zmian w ramach danej weryfikacji dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2021 r.

Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2021 r. określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Od 1 listopada 2021 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł. Kwota świadczenia nie ulegnie zatem zmianie.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021: czy wlicza się do dochodu?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie wliczamy do dochodu rodziny przy przyznawaniu innych świadczeń rodzinnych takich jak przykładowo zasiłek rodzinny. Ma jednak wpływ na dochód dziecka w przypadku świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie bowiem z ustawą o pomocy społecznej dochodem dziecka jest dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Warto również pamiętać o tym, iż zasiłek pielęgnacyjny jest zwolniony z PIT.

Czytaj więcej w artykule pt. Zasiłki i świadczenia rodzinne zwolnione z PIT

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla dziecka

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku.

Od okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zależy czas pobierania zasiłku. Co do zasady zasiłek pielęgnacyjny organ przyznaje na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla osoby niepełnosprawnej

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do świadczenia ma również prawo osoba w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 dla seniora

Do zasiłku pielęgnacyjnego mają również prawo osoby powyżej 75. roku życia. Warto jednak pamiętać, iż osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r., poz. 1481)

Polecamy serwis: Zasiłki

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(19)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • sandra32
  2021-06-04 18:13:56
  Taki zasiłek pielęgnacyjny powinien wynosić co najmniej 400 zł. Za 200 zł można opłacić pomoc do chorego na 5 godzin w miesiącu. To za mała pomoc ze strony państwa.
  2
 • Iga
  2021-05-06 09:08:54
  Dlaczego wliczony jest zasilek pielegnacyjny jako dochód do zasiłku stalego chory kraj jaka to pomoc.ludziom niepełnosprawnym
  1
 • Marta
  2021-08-24 19:05:50
  Rodzic dostaje 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko niepełnosprawne, którym często musi się opiekować i nie może pracować, a na dzieci bodajże do 18 roku życia rodzic dostaje 500plus niezależnie od wysokości pensji (często są to kwoty powyżej średniej krajowej). To jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i nie mogącymi pójść do pracy i zarabiać.
  0
 • Aga
  2021-06-26 14:01:45
  Pani Igo, dlatego jest wliczony zasiłek pielęgnacyjny jako dochód do zasiłku stałego z MOPS, ponieważ, renty są tak niskie z ZUS, że mogłoby się okazać, że Mops płaci więcej z tytułu choroby i niepełnosprawności niż ZUS.
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Aneta
  2021-08-27 20:42:20
  Witam, czy wiadomo już coś na temat wzrostu zasiłku pielęgnacyjnego? Tu chodzi o godne życie.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • stary
  2021-09-13 20:08:15
  znaczy pora umierać....niestety niepełnosprawni nie mają praktycznie żadnej siły przebicia...w porównaniu np. z pielęgniarkami.... czy niepełnosprawni stworzą miasteczko strajkowe? a zasiłek w kwocie 215,84 zł to wstyd!
  0
 • gabi
  2021-08-28 15:27:47
  Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny jest wliczany do dochodu emeryta, a w rezultacie jego 1/4 jest zabierana przez komornika ???
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Tadek
  2021-08-30 15:54:49
  Na co może liczyć od państwa osoba w wieku 71 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i emeryturą w wysokości około 800 zł?
  0
  pokażodpowiedzi (3)
 • Suzi
  2021-09-17 06:05:46
  Ja jako wdowa to mi ops i sąd odebrali dzieci i postanowili rodzeństwo rozdzielić tak że syn starszy przybywa w 3 rodzinie zastępczej a młodszy syn jest aż 250kilometrów ode mnie mało tego to jeszcze ze swojego zasiłku stałego muszę ich opłacać dla syna starszego co przybywa w rodzinie zastępczej a młodszy to koszt 1160 złoty za cały miesiąc i do tego jeszcze synowi starszemu płacę alimenty bo Pani z rodziny zastępczej mało kasy ma od państwa a młodszemu pobyt co miesiąc to 3340. Dali po 500 Plus i za 2 dni mi dzieci odebrali 🤔🤨🤔🤨
  0
 • mama
  2021-09-06 15:48:01
  Czy po śmierci osoby uprawnionej przed wypłatą zasiłku z wyrównaniem za okres przyznania może wystąpić członek rodziny,czy jest to świadczenie nienależne?
  0
 • teretoto
  2021-09-05 20:22:32
  Zasiłek pielęgnacyjny nie ulegnie zmianie w 2021 roku. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 r. Poz. 1481 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje: § 1. Od dnia 1 listopada 2021 r.: 1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł; 2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł; 3) wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł; 4) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie: a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; 5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł; 6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie; 7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; 8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi: a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia; 10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1481 11) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi: a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej; 12) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko; 13) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215,84 zł miesięcznie; 14) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 620,00 zł miesięcznie; 15) wysokość świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy, wynosi 1000,00 zł miesięcznie; 16) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie. § 2. Do dnia 31 października 2021 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów. § 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497). § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
  4
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
21 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

1000 plus – dla kogo?

1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Punkty spisowe w placówkach ZUS

Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

Przepisy antylichwiarskie na stałe?

Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

Nowelizacja KPA a odszkodowania

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

Czas pracy - od kiedy?

Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

"Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

Święta Wielkanocne w 2022 r.

Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Spis powszechny do 30 września 2021 r.

Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

Wydziedziczenie – na czym polega?

Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

Alienacja rodzicielska - co robić?

Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.