reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Jakie refundacje przysługują bezrobotnym?

Jakie refundacje przysługują bezrobotnym?

Bezrobotni mogą liczyć na refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia ich stanowisk pracy oraz na refundacje kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak należy wyjaśnić, że przyznawane pieniądze są wypłacane pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot prowadzący działalność gospodarczą może liczyć na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie. Nie może to być jednak kwota wyższa niż 6-krotna wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego przysługuje również osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Polski, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz: Jak bezrobotny może otrzymać dotację?

Wniosek o refundację

Aby otrzymać refundację należy złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji.

Taki wniosek powinien określać przede wszystkim:

  1. dokładne oznaczenie podmiotu, który ubiega się o refundację (m.ni. nazwa, adres, PESEL, NIP),
  2. liczbę wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy,
  3. wnioskowaną kwotę,
  4. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,

Umowa o refundację

Podstawą refundacji jest umowa zawarta ze starostą. Wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać zobowiązanie drugiej strony do:

1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy; 

2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją; 

3. złożenia rozliczenia,

4. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków,

5. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, 6. zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji. 

Refundacja kosztów ubezpieczenia bezrobotnych

Przepisy przewidują również możliwość jednorazowej refundacji pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Taka refundacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2011.155.922).

Zobacz serwis: Refundacje i pożyczki

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Istnieje możliwość jednorazowej refundacji pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Istnieje możliwość jednorazowej refundacji pracodawcy poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama