Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

1000 plus – dla kogo?

1000 plus – dla kogo?
1000 plus – dla kogo?
Shutterstock
1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

1000 plus – co to?

W Sejmie trwają prace nad ustawą, która wprowadza nowe świadczenie: rodzinny kapitał opiekuńczy.

1000 plus jest jedną z potocznych nazw rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Nowe świadczenie ma być skierowane do rodzin, mających na utrzymaniu dzieci. Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku (co do zasady) między 12. a 36. miesiącem życia.

Świadczenie „1000 plus” ma również ułatwiać łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową.

1000 plus a 500 plus

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać w wysokości 500 zł (przez dwa lata) albo 1000 zł miesięcznie (przez rok) na dziecko w rodzinie.

Wysokość, w jakiej ma być wypłacane świadczenie zostanie wskazana we wniosku przez matkę albo ojca. Prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwało na wniosek, tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwota świadczenia zostanie ustalona każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Kto otrzyma 1000 plus?

Świadczenie „1000 plus” będzie przysługiwało matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Możliwość otrzymania świadczenia przewidziano również dla rodziców adopcyjnych.

Do świadczenia „1000 plus” będą mieli prawo obywatele polscy oraz określeni w przepisach cudzoziemcy.

Zgodnie z projektem ustawy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

g) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f umowy z dnia 24 stycznia 2020 r. o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.1)).

Prawo do kapitału wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać kapitał (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

1000 plus na dziecko

Świadczenie „100 plus”, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

W myśl projektowanej ustawy dziecko oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, oraz dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Kim jest zaś pierwsze dziecko? Zgodnie z projektem jest nim najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek. W przypadku (np. bliźniąt), gdy dzieci urodzone są tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwsze dziecko zostanie wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia.

Rodzina w rozumieniu projektowanej ustawy oznacza odpowiednio następujących członków rodziny:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci wychowujących wspólne dziecko,
 • osobę samotnie wychowującą dziecko, przez którą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
 • osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie, i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dzieci w/w osób.

Do członków rodziny – zgodnie z projektem - nie zalicza się dziecka:

 • pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • które było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności.

1000 plus tylko dla małżeństw?

„Należy podkreślić, że w świetle ww. definicji rodziny małżonkowie oraz rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko żyjący w nieformalnych związkach będą mogli uwzględniać w składzie swojej rodziny także swoje dzieci z poprzednich związków bez względu na wiek tych dzieci” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

1000 plus – kryterium dochodowe

Świadczenie „1000 plus” będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Nie przewidziano tu kryterium dochodowego. Ma być również nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1000 plus – kto nie dostanie?

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

1000 plus – jak złożyć wniosek?

Matka lub ojciec dziecka będą składali wniosek wyłącznie w formie elektronicznej. We wniosku należy wskazać wysokość w jakiej ma być wypłacony rodzinny kapitał opiekuńczy (1000 zł lub 500 zł). Wniosek i załączniki będzie można złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co w przypadku programu „Dobry start” czy „Rodzina 500+”.

Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie świadczenia „1000 plus” nie będzie wymagało wydania decyzji. ZUS udostępni wnioskodawcy informację o przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego na profilu informacyjnym w PUE ZUS.

1000 plus - od kiedy?

Zgodnie z założeniami nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają i wychowują już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (etap legislacyjny: Sejm)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Tylko teraz
199,00 zł
328,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(11)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • jarek
  2021-09-20 20:20:25
  Jak długo jeszcze będziemy utrzymywali patologię i darmozjadów?! Do roboty się wziąć, a później robić bachory!
  27
  pokażodpowiedzi (3)
 • Chmura
  2021-09-21 07:58:13
  Świetnie, że do 36 miesiąca życia, później dziecko kosztuje mniej....
  5
  pokażodpowiedzi (1)
 • suweren
  2021-09-21 07:23:08
  Kiełbasa wyborcza przed przyśpieszonymi wyborami dla darmozjadów w drodze.
  9
 • bubu
  2021-09-20 22:45:45
  dzieci musi być coraz więcej , bo ludzi jest zbyt mało na Ziemi! Jest tylko 8 miliardów. Jak będzie 20 miliardów to będzie dość. Ja generalnie lubię leżeć na plaży ocierając się o sąsiada.
  4
 • Emilia
  2021-09-28 10:16:04
  Szkoda że świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne od kilku lat wynosi 215 zł gdzie koszty rehabilitacji są ogromne
  1
 • Franek
  2021-09-22 03:00:43
  Szukam partnerki w celach inwestycyjnych.
  2
 • ...
  2021-09-29 10:35:17
  Może przestańmy w końcu wszystkich sponsorować i skupmy się na cenach w sklepach czy na stacji benzynowej.. Moi rodzice zarabiając w tamtych czasach może maksymalnie 1000zł i wychowując trójkę dzieci radzili sobie, było skromnie ale nikt z nas głodny nie chodził. Rodzinnego nie dostawaliśmy bo przekroczyliśmy 8zł dochodu. PRZESTAŃMY DAWAĆ, NIECH CENY W SKLEPACH SPADNĄ I WSZYSCY DADZĄ RADĘ !!!!
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
28 paź 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiana czasu - październik 2021
Zmiana czasu będzie miała miejsce w nocy z 30 na 31 października 2021 r. O której godzinie przestawiamy zegarki?
Do kogo należy zwierzę po rozstaniu?
Rozstanie pociąga za sobą wiele konsekwencji. Jedną z dość istotnych wówczas kwestii pozostaje decyzja z kim pozostanie wspólne zwierzę.
TSUE zdecydował o karze dla Polski dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, iż Polska musi zapłacić Komisji Europejskiej karę 1 mln euro dziennie.
Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy deweloperskiej
Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział nawet konsekwencje karne.
Renta rodzinna z ZUS - ostatnie dni na dostarczenie zaświadczenia
Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, do końca października mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni.
Nieuzasadniony wpis na listę dłużników a dobra osobiste
Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy dokonanie przez pomyłkę banku wpisu osoby trzeciej na listę dłużników narusza jej dobra osobiste.
Ustawa o obronie ojczyzny - zaprezentowano założenia projektu
Założenia projektu nowej ustawy "o obronie ojczyzny" zaprezentowali wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak. O potrzebie uchwalenia nowych przepisów mówił premier Mateusz Morawiecki.
W ZUS przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus"
Trwają przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS. Co zmieni się od przyszłego roku?
Nielegalne przekraczanie granicy - nowe przepisy
Nowelizacja przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granicy weszła w życie. Co się zmieniło?
Stoki narciarskie tylko dla zaszczepionych? RPO interweniuje
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych w dostępie do biletów na stoki narciarskie.
Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata
Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata często są szczególnym czasem poświęconym bliskim, którzy już odeszli.
Zakaz eksmisji w czasie COVID-19 do zmiany
O zmianę prawa o eksmisji z lokalu w czasie COVID-19 wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o rozpoczęciu prac legislacyjnych.
Zadłużenie emerytów spada
Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż sytuacja finansowa emerytów poprawia się. Co pomaga seniorom w spłacie zadłużenia?
Zmiany w 500 plus w 2022 r. - ustawa podpisana
Zmiany w 500 plus już w 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Skutki niedoręczenia aktu oskarżenia
Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu. Jakie są skutki takiej sytuacji?
Badanie: Konsumenci coraz mocniej patrzą na ceny
Z badania pracowni Kantar wynika, iż konsumenci wciąż są przeważnie rozważni i pragmatyczni. Coraz mocniej jednak patrzą na ceny.
Zrzut ekranu - czy może być dowodem w sądzie?
W sprawie wartości dowodowej zrzutów ekranowych orzekł Sąd UE. Czy użytą w wyroku argumentację można odnieść także do innych sporów?
Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny
Czy możliwe jest zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny? Uchwałę w tej kwestii wydał Sąd Najwyższy.
Rezolucja PE w sprawie wyroku TK
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Co znalazło się w tym dokumencie?
Wnioski o ochronę międzynarodową - MSWiA odpowiada RPO
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową w strefie przygranicznej to naruszenie prawa. Jaka jest odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?
Zarzuty za przestępstwa z nienawiści - jakie statystyki?
Prokuratura Krajowa przekazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści.
Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe - poprawki w projekcie
Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych.
300 plus - coraz mniej czasu na złożenie wniosku
Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do kiedy należy dopełnić formalności?
Minimalna emerytura w 2022 roku - ile wyniesie?
Minimalna emerytura w 2022 roku to ponad 1300 zł? O waloryzacji mówiła w radiowej Jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
Rękojmia za wady towarów – nowe przepisy od 2022 roku
Rękojmia za wady towarów. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywa ma głównie eliminować bariery prawne na rynku wewnętrznym Unii oraz wzmocnić ochronę konsumentów w odniesieniu do umów sprzedaży. Jej przepisy zostały utrzymane w ramach harmonizacji maksymalnej. Jest to istotne, ponieważ państwa członkowskie nie mają obecnie co do zasady swobody we wprowadzaniu surowszych lub łagodniejszych norm prawnych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów. Dyrektywa przewiduje m.in.: rozszerzenie ochrony przewidzianej w dyrektywie na podmioty ją nieobjęte lub ustanowienie dodatkowych środków prawnych pozwalających na podwyższenie ochrony konsumentów. Dyrektywa wprowadza szereg nowych rozwiązań, na które warto się przygotować.