Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

1000 plus – dla kogo?

1000 plus – dla kogo?
1000 plus – dla kogo?
Shutterstock
1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.
rozwiń >

1000 plus – co to?

W Sejmie trwają prace nad ustawą, która wprowadza nowe świadczenie: rodzinny kapitał opiekuńczy.

1000 plus jest jedną z potocznych nazw rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Nowe świadczenie ma być skierowane do rodzin, mających na utrzymaniu dzieci. Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku (co do zasady) między 12. a 36. miesiącem życia.

Świadczenie „1000 plus” ma również ułatwiać łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową.

1000 plus a 500 plus

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać w wysokości 500 zł (przez dwa lata) albo 1000 zł miesięcznie (przez rok) na dziecko w rodzinie.

Wysokość, w jakiej ma być wypłacane świadczenie zostanie wskazana we wniosku przez matkę albo ojca. Prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwało na wniosek, tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwota świadczenia zostanie ustalona każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Kto otrzyma 1000 plus?

Świadczenie „1000 plus” będzie przysługiwało matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Możliwość otrzymania świadczenia przewidziano również dla rodziców adopcyjnych.

Do świadczenia „1000 plus” będą mieli prawo obywatele polscy oraz określeni w przepisach cudzoziemcy.

Zgodnie z projektem ustawy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

g) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f umowy z dnia 24 stycznia 2020 r. o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.1)).

Prawo do kapitału wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać kapitał (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

1000 plus na dziecko

Świadczenie „100 plus”, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

W myśl projektowanej ustawy dziecko oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, oraz dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Kim jest zaś pierwsze dziecko? Zgodnie z projektem jest nim najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek. W przypadku (np. bliźniąt), gdy dzieci urodzone są tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwsze dziecko zostanie wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia.

Rodzina w rozumieniu projektowanej ustawy oznacza odpowiednio następujących członków rodziny:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci wychowujących wspólne dziecko,
 • osobę samotnie wychowującą dziecko, przez którą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
 • osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie, i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dzieci w/w osób.

Do członków rodziny – zgodnie z projektem - nie zalicza się dziecka:

 • pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • które było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności.

1000 plus tylko dla małżeństw?

„Należy podkreślić, że w świetle ww. definicji rodziny małżonkowie oraz rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko żyjący w nieformalnych związkach będą mogli uwzględniać w składzie swojej rodziny także swoje dzieci z poprzednich związków bez względu na wiek tych dzieci” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

1000 plus – kryterium dochodowe

Świadczenie „1000 plus” będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Nie przewidziano tu kryterium dochodowego. Ma być również nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1000 plus – kto nie dostanie?

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

1000 plus – jak złożyć wniosek?

Matka lub ojciec dziecka będą składali wniosek wyłącznie w formie elektronicznej. We wniosku należy wskazać wysokość w jakiej ma być wypłacony rodzinny kapitał opiekuńczy (1000 zł lub 500 zł). Wniosek i załączniki będzie można złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co w przypadku programu „Dobry start” czy „Rodzina 500+”.

Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie świadczenia „1000 plus” nie będzie wymagało wydania decyzji. ZUS udostępni wnioskodawcy informację o przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego na profilu informacyjnym w PUE ZUS.

1000 plus - od kiedy?

Zgodnie z założeniami nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają i wychowują już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (etap legislacyjny: Sejm)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(12)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • jarek
  2021-09-20 20:20:25
  Jak długo jeszcze będziemy utrzymywali patologię i darmozjadów?! Do roboty się wziąć, a później robić bachory!
  33
  pokażodpowiedzi (4)
 • ...
  2021-09-29 10:35:17
  Może przestańmy w końcu wszystkich sponsorować i skupmy się na cenach w sklepach czy na stacji benzynowej.. Moi rodzice zarabiając w tamtych czasach może maksymalnie 1000zł i wychowując trójkę dzieci radzili sobie, było skromnie ale nikt z nas głodny nie chodził. Rodzinnego nie dostawaliśmy bo przekroczyliśmy 8zł dochodu. PRZESTAŃMY DAWAĆ, NIECH CENY W SKLEPACH SPADNĄ I WSZYSCY DADZĄ RADĘ !!!!
  3
 • Chmura
  2021-09-21 07:58:13
  Świetnie, że do 36 miesiąca życia, później dziecko kosztuje mniej....
  9
  pokażodpowiedzi (1)
 • Emilia
  2021-09-28 10:16:04
  Szkoda że świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne od kilku lat wynosi 215 zł gdzie koszty rehabilitacji są ogromne
  2
 • suweren
  2021-09-21 07:23:08
  Kiełbasa wyborcza przed przyśpieszonymi wyborami dla darmozjadów w drodze.
  10
 • Franek
  2021-09-22 03:00:43
  Szukam partnerki w celach inwestycyjnych.
  4
 • bubu
  2021-09-20 22:45:45
  dzieci musi być coraz więcej , bo ludzi jest zbyt mało na Ziemi! Jest tylko 8 miliardów. Jak będzie 20 miliardów to będzie dość. Ja generalnie lubię leżeć na plaży ocierając się o sąsiada.
  6
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd szykuje jedno konto dla naszych oszczędności! ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE w jednym miejscu

Centralna Informacja Emerytalna. Rząd ma zająć się już jutro projektem ustawy - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma powstać jedno konto dla oszczędności ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE, tj. zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

Ulgi dla seniora 2023. Oto lista!

Ulgi dla seniora to temat obejmujący swym zasięgiem dużą część naszego społeczeństwa. Niestety wielu seniorów nie zna swoich praw. Poniżej przedstawiamy listę, która umożliwi zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy. 

Ceny paliw na stacjach Orlenu. Co z prawami konsumentów?

Ceny paliw na stacjach Orlenu to temat interwencji rzecznika praw obywatelskich. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku utrzymywał ceny paliw, pomimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Marcin Wiącek zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyjaśnienie sprawy.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Ankietowani nie wierzą, że chodzi tylko o podniesienie frekwencji

Większość ankietowanych w sondażu SW Research nie wierzy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji. Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania. Prawie 15 proc. badanych w ogóle nie wie o zmianach Kodeksu.

Bony turystyczne. Na Pomorzu 39 tysięcy bonów czeka na aktywację

39 tysięcy bonów turystycznych wciąż nie zostało aktywowanych w województwie pomorskim. Ponad 102 tysiące nie zostało w regionie wykorzystanych w całości. Na skorzystanie z bonu turystycznego jest czas tylko do końca marca.

Straż Graniczna. Land Cruisery będą strzec wschodniej granicy

56 nowych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser odbiorą funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowoczesne auta trafią do wszystkich placówek wschodniej granicy, z czego najwięcej do Podlaskiego Oddziału SG – 19 sztuk i Nadburzańskiego Oddziału SG – 18 sztuk.

L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny. Komu i kiedy przysługuje?

L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny – komu przysługuje? Zwolnienie lekarskie otrzymamy nie tylko na opiekę nad dzieckiem. Opiekować podczas choroby można się także m.in. małżonkiem, dziadkami, teściami czy wnukami – warunkiem jest pozostawanie przez ten czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorym członkiem rodziny? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by móc skorzystać z prawa do zasiłku? 

Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.
Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?
Ulga na leki 2023 – dla kogo i ile można odliczyć wydatków na lekarstwa

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi?

PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia
Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?
Ulga dla seniora a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa
Ulga dla seniora. Kiedy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa korzystają ze zwolnienia z podatku PIT?
Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Zwolnienie z PIT (PIT- 0) dla pracującego seniora w rozliczeniu podatkowym. Podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł

Ministerstwo Finansów przypomina, że pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Ponadto ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. 

PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym.

Ulga dla pracujących seniorów. Komu przysługuje?

Późniejsze przejście na emeryturę i pozostanie aktywnym zawodowo spowoduje podwyższenie emerytury. W takim przypadku można korzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Ten przywilej dotyczy określonych źródeł przychodu mieszczących się w limicie kwotowym. W jakich przypadkach przysługuje ulga?

Nakaz aresztowania Putina wydany. Międzynarodowy Trybunał Karny oskarża go o zbrodnie wojenne na Ukrainie

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał 17 marca 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy zagwarantują dostarczenie Władimira Putina na ławę oskarżonych - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow - komentując decyzję MTK.

Jak przyspieszyć przelew wynagrodzenia?

49 proc. polskich pracowników deklaruje otrzymywanie pensji po terminie. Zjawisko może się nasilać wraz z problemami gospodarczymi i pogorszeniem płynności wielu firm.

Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Odpowiada minister Maląg

Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Takie pytanie usłyszała szefowa MRiPS Marlena Maląg w piątek w radiu ZET. Czy rząd planuje waloryzację świadczenia 500 plus?

M. Maląg: Rodzinom nie żyło się nigdy tak dobrze, jak za PiS

Na ten moment nie pracujemy nad zamianą świadczenia 500+ na 800+ - powiedziała w piątek w radiu ZET szefowa MRiPS Marlena Maląg. Jednocześnie zastrzegła, że wsparcie rządu dla rodzin jest kompleksowe i systemowe.

500 plus. ZUS przyznał 92 proc. świadczeń na nowy okres

Trzy miliony wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy wpłynęły już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone wnioski obejmują ponad 4,5 miliona dzieci. Od początku lutego ZUS przyznał 92 proc. świadczeń.

Długi mieszkaniowe. Ile Polacy zalegają z czynszem i opłatami za mieszkania

Długi mieszkaniowe wynoszą w Polsce 290,8 mln zł. Średnio jeden dłużnik zalega z opłatami za mieszkanie w kwocie 15,6 tys. zł. Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku, na Opolszczyźnie i w województwie łódzkim.

Bon turystyczny tylko do końca marca. Ponad 100 tysięcy dzieci z Podkarpacia wciąż ma szansę skorzystać z bonu

Bon turystyczny można wykorzystać tylko do końca marca. Tymczasem 108 tysięcy bonów turystycznych pozostało do wykorzystania na Podkarpaciu. Rodzice w regionie nie aktywowali jeszcze ponad 27 tysięcy bonów wartych w sumie ponad 18 mln zł. W województwie łódzkim nie aktywowano jeszcze niemal 34 tys. bonów o łącznej wartości blisko 22 mln zł.

Wojskowe Targi Służby i Pracy. Szansa dla tych, którzy szukają ciekawej pracy

I Wojskowe Targi Służby i Pracy będą odbywać się w całym kraju w piątek i sobotę 17-18 marca. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisana. Co się zmieni?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa wprowadza m. in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową.

Powstanie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Od kiedy?

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowała.