REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

1000 plus – dla kogo?

1000 plus – dla kogo?
1000 plus – dla kogo?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.
rozwiń >

1000 plus – co to?

W Sejmie trwają prace nad ustawą, która wprowadza nowe świadczenie: rodzinny kapitał opiekuńczy.

REKLAMA

1000 plus jest jedną z potocznych nazw rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Nowe świadczenie ma być skierowane do rodzin, mających na utrzymaniu dzieci. Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku (co do zasady) między 12. a 36. miesiącem życia.

Świadczenie „1000 plus” ma również ułatwiać łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową.

1000 plus a 500 plus

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać w wysokości 500 zł (przez dwa lata) albo 1000 zł miesięcznie (przez rok) na dziecko w rodzinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość, w jakiej ma być wypłacane świadczenie zostanie wskazana we wniosku przez matkę albo ojca. Prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwało na wniosek, tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwota świadczenia zostanie ustalona każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Kto otrzyma 1000 plus?

Świadczenie „1000 plus” będzie przysługiwało matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Możliwość otrzymania świadczenia przewidziano również dla rodziców adopcyjnych.

Do świadczenia „1000 plus” będą mieli prawo obywatele polscy oraz określeni w przepisach cudzoziemcy.

Zgodnie z projektem ustawy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

REKLAMA

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

REKLAMA

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

g) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f umowy z dnia 24 stycznia 2020 r. o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.1)).

Prawo do kapitału wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać kapitał (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

1000 plus na dziecko

Świadczenie „100 plus”, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

W myśl projektowanej ustawy dziecko oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, oraz dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Kim jest zaś pierwsze dziecko? Zgodnie z projektem jest nim najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek. W przypadku (np. bliźniąt), gdy dzieci urodzone są tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwsze dziecko zostanie wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia.

Rodzina w rozumieniu projektowanej ustawy oznacza odpowiednio następujących członków rodziny:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci wychowujących wspólne dziecko,
 • osobę samotnie wychowującą dziecko, przez którą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
 • osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie, i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dzieci w/w osób.

Do członków rodziny – zgodnie z projektem - nie zalicza się dziecka:

 • pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • które było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • w stosunku do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności.

1000 plus tylko dla małżeństw?

„Należy podkreślić, że w świetle ww. definicji rodziny małżonkowie oraz rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko żyjący w nieformalnych związkach będą mogli uwzględniać w składzie swojej rodziny także swoje dzieci z poprzednich związków bez względu na wiek tych dzieci” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

1000 plus – kryterium dochodowe

Świadczenie „1000 plus” będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Nie przewidziano tu kryterium dochodowego. Ma być również nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1000 plus – kto nie dostanie?

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

1000 plus – jak złożyć wniosek?

Matka lub ojciec dziecka będą składali wniosek wyłącznie w formie elektronicznej. We wniosku należy wskazać wysokość w jakiej ma być wypłacony rodzinny kapitał opiekuńczy (1000 zł lub 500 zł). Wniosek i załączniki będzie można złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co w przypadku programu „Dobry start” czy „Rodzina 500+”.

Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie świadczenia „1000 plus” nie będzie wymagało wydania decyzji. ZUS udostępni wnioskodawcy informację o przyznaniu rodzinnego kapitału opiekuńczego na profilu informacyjnym w PUE ZUS.

1000 plus - od kiedy?

Zgodnie z założeniami nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają i wychowują już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (etap legislacyjny: Sejm)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(12)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • jarek
  2021-09-20 20:20:25
  Jak długo jeszcze będziemy utrzymywali patologię i darmozjadów?! Do roboty się wziąć, a później robić bachory!
  33
  pokażodpowiedzi (4)
 • ...
  2021-09-29 10:35:17
  Może przestańmy w końcu wszystkich sponsorować i skupmy się na cenach w sklepach czy na stacji benzynowej.. Moi rodzice zarabiając w tamtych czasach może maksymalnie 1000zł i wychowując trójkę dzieci radzili sobie, było skromnie ale nikt z nas głodny nie chodził. Rodzinnego nie dostawaliśmy bo przekroczyliśmy 8zł dochodu. PRZESTAŃMY DAWAĆ, NIECH CENY W SKLEPACH SPADNĄ I WSZYSCY DADZĄ RADĘ !!!!
  3
 • Chmura
  2021-09-21 07:58:13
  Świetnie, że do 36 miesiąca życia, później dziecko kosztuje mniej....
  9
  pokażodpowiedzi (1)
 • Emilia
  2021-09-28 10:16:04
  Szkoda że świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne od kilku lat wynosi 215 zł gdzie koszty rehabilitacji są ogromne
  2
 • suweren
  2021-09-21 07:23:08
  Kiełbasa wyborcza przed przyśpieszonymi wyborami dla darmozjadów w drodze.
  10
 • Franek
  2021-09-22 03:00:43
  Szukam partnerki w celach inwestycyjnych.
  4
 • bubu
  2021-09-20 22:45:45
  dzieci musi być coraz więcej , bo ludzi jest zbyt mało na Ziemi! Jest tylko 8 miliardów. Jak będzie 20 miliardów to będzie dość. Ja generalnie lubię leżeć na plaży ocierając się o sąsiada.
  6
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmienią się zasady przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku za długoletnią służbę wojskową. Dodatek nie będzie już się zwiększał co 3 lata służby – jest projekt rozporządzenia

Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo do dodatku za długoletnią służbę wojskową. Obecnie dodatek ten jest zwiększany co 3 lata służby o 3% należnego mu uposażenia zasadniczego. Ta zasada zostanie zmieniona przez nowelizację przepisów o dodatkach do uposażenia żołnierzy.

Zasiłek rodzinny 2024 – czy będzie waloryzacja?

Czy w 2024 roku będzie waloryzacja zasiłku rodzinnego? Czy będzie podwyżka dodatków do zasiłku rodzinnego? Czy kryterium dochodowe, które obecnie nie pozwala na uzyskanie zasiłku osobom zarabiającym najniższą krajową, zostanie zmienione?

Nie tylko podwyżki wynagrodzenia. Nauczyciele otrzymają też nowe legitymacje służbowe – projekt rozporządzenia

Nauczyciele otrzymają nowe legitymacje służbowe. Obecne legitymacje nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń.

Czy komornik może zająć zwrot podatku małżonków ze wspólnego rozliczenia? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Decyzja o wspólnym rozliczeniu małżonków na gruncie podatku dochodowego jest zazwyczaj podyktowana chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej – uniknięcia wejścia w wyższy próg podatkowy, czy pełniejszego skorzystania z ulg. Jednak może mieć też mniej przyjemne konsekwencje związane z zajęciem komorniczym.

REKLAMA

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024 – kwoty, ustawa

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego wymienia ustawa? Czy jest dodatek na dziecko niepełnosprawne i dla rodziny wielodzietnej? Najwyższy dodatek do zasiłku rodzinnego wynosi 1000 zł i jest jednorazowy. Jakie są kwoty wszystkich 7 dodatków do zasiłku w 2024 roku?

Zasiłek i dodatek dla samotnej matki 2024

Samotna matka w 2024 roku może wnioskować o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jakie jest kryterium dochodowe? Jak złożyć wniosek o jakie dokumenty załączyć? Czy alimenty mają wpływ na przyznanie dodatku?

Komunikat: Autostrada A2 nie będzie blokowana miesiąc. Strajk ostrzegawczy od 25 do 26 lutego. I Warszawa 27 lutego. Rolnicy blokują od strony Niemiec

Trzy godziny rozmów rolników z przedstawicielami przedsiębiorstw zaowocowały nowymi ustaleniami w sprawie planowanego protestu rolników na odcinku autostrady A2 w Świecku. 

Taki sam wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce? MRPiPS: nie ma przyzwolenia społecznego, nie są prowadzone prace

Brak jest przyzwolenia społecznego w zakresie realizacji postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Obecnie rząd nie prowadzi prac dotyczących wyliczenia, jak zmieniłaby się średnia wysokość emerytur dla kobiet w przypadku zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Jednocześnie zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją RP, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywami UE. Takie informacje zostały przekazane w odpowiedzi na interpelację poselską z 22 lutego 2024 r., której udzieliła Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

W Warszawie sędzia zakwestionowała działania A. Bodnara. Czy prokuratorzy będą mogli skutecznie ścigać przestępców?

Do sądów karnych wkroczył chaos. Dowodem na to jest zwrócenie prokuraturze przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wniosku o przedłużenie aresztu tymczasowego. Decyzja sądu nie dotyczy polityki, ale ma źródło w polityce.

Czy syn byłego prezesa Orlenu postąpił rozsądnie, czyli fundacja rodzinna okiem potencjalnego beneficjenta

W ostatnim czasie głośno było o założeniu fundacji rodzinnej przez byłego prezesa Orlenu – w szczególności w kontekście przekazania do fundacji majątku przez jego syna. Zostawiając z boku politykę, jest to na pewno ciekawy przyczynek do rozważań o tym, czy takie działanie jest dopuszczalne i w jakikolwiek sposób opłacalne – a szerzej do dyskusji o roli beneficjenta.

REKLAMA