reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Niepełnosprawni > Od czego zależy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 1 stycznia 2015 r.

Od czego zależy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 1 stycznia 2015 r.

Zamierzamy zatrudnić osoby niepełnosprawne, przystosowując jednocześnie pomieszczenia, w któ­rych będą pracować, do ich potrzeb. Czy od 1 stycznia 2015 r. możemy ubiegać się o dodatkowe wsparcie z tego tytułu? Czy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń tych osób nadal zależy m.in. od wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zobowiąże się zatrudniać osoby niepełno­sprawne, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem (są to m.in. koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających oso­bie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych). Od 1 stycznia 2015 r. otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnio­nego pracownika niepełnosprawnego zależy wyłącznie od wzrostu zatrudnienia ogółem (w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy). Zrezygnowano zatem z wa­runku wykazywania wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Zobacz serwis: Pracodawca

Do 31 grudnia 2014 r. zwrot kosztów dotyczył osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukują­cych pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy. Prawo do takiego zwrotu nie przysługiwa­ło, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracowni­ka naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w tym zakresie, polegające na:

  • rezygnacji z wymogu skierowania do pracy przez powiatowy urząd pracy, osób niepełnosprawnych - bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • rozszerzeniu grupy osób niepełnosprawnych, których zatrudnienie umożliwi pracodawcy ubieganie się o zwrot dodatkowych kosztów, o wszystkie osoby niepełnosprawne pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, a nie jak dotychczas jedynie pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy.

Do 31 grudnia 2014 r. warunkiem uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z innych przy­czyn wskazanych w ustawie o rehabilitacji), było wykazanie wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrud­nienia pracowników niepełnosprawnych ustalało się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Zobacz serwis: Bezpieczeństwo pracy

Podstawa prawna:

  • art. 26, art. 26b, art. 26d, art. 32, art. 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1457
  • art. 1-2 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno­sprawnych - Dz.U. z 2014 r., poz. 1873
  • art. 31-34 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn­kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.U. UE L Nr 187, str. 1
reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama