| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Grant na telepracę – co warto wiedzieć

Grant na telepracę – co warto wiedzieć

Grant na telepracę to instrument finansowego wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych, który będzie dostępny od 2014 roku. Kto i po spełnieniu jakich warunków może uzyskać grant na telepracę?

Telepraca

Telepraca rozumiana jest jako niestandardowa forma zatrudnienia pracowniczego, wprowadzona do kodeksu pracy w 2007 roku. Zgodnie z art. 67 p. 1 i 2 wskazanej ustawy praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca), telepracownikiem jest zaś pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna rozwija się bardzo powoli. Z tej formy zatrudnienie korzysta zaledwie około 4% zatrudnionych Polaków. Do wzrostu zainteresowania wskazanym modelem świadczenia pracy mają przyczynić się nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od 2014 roku. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawodawcę jest grant na telepracę.

Grant na telepracę

Jest to instrument zachęcający pracodawcę do zatrudnienia w formie telepracy określonej kategorii osób.

Zobacz również: Co to jest i na czym polega telepraca?

Bezrobotny

Umowa powinna zostać zawarta z bezrobotnym rodzicem powracającym na rynek pracy lub z bezrobotnym, który w okresie ostatnich 3 lat zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Warunkiem, który musi spełnić osoba zatrudniana jest wychowywanie przynajmniej jednego dziecka w wieku do 6 lat. Ustawa przewiduje także katalog wyjątków. Przyznanie grantu na telepracę na zatrudnienie żony, teściów lub członka najbliższej rodziny (tj.: rodziców, rodzeństwa, dzieci własne lub małżonka lub przysposobionych, dzieci rodzeństwa i przez nich przysposobionych) jest zakazane.

Umowa

Podstawę ubiegania się o otrzymanie finansowego wsparcia stanowi umowa zawarta pomiędzy starostą a przedsiębiorcą proponującym zatrudnienie. Pracodawca zobowiązuje się do zagwarantowania utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze połowy etatu. Konsekwencją nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku jest proporcjonalny zwrot grantu wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania go. Natomiast w sytuacji gdy pracodawca wykorzysta środki niezgodnie z umową lub w ogóle ich nie wykorzysta, wówczas ma obowiązek zwrotu grantu na telepracę w całości z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.

Gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpi przez samego pracownika objętego grantem, rozwiązanie umowy o pracę traktowane będzie jako dokonane bez wypowiedzenia z winy pracownika. We wskazanej sytuacji a także gdy stosunek pracy wygaśnie lub pracownik przejdzie na emeryturę przed upływem 12 lub 18 miesięcy, starosta będzie mógł skierować na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniej osoby bezrobotnej pracodawca zwraca grant proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przyznawane jest z Funduszu Pracy w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, co daje w 2014 roku kwotę około 10 tysięcy złotych. Na pomoc przeznaczone zostanie w sumie 300 mln zł. Grant na telepracę nie łączy się z pożyczką z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy. Pracodawca może otrzymać tylko jedno z tych dwóch świadczeń. Musi zatem dokonać wyboru, o które się ubiegać.

Cel

Telepraca to atrakcyjna forma niestandardowego zatrudnienia, która pozwala połączyć obowiązki zawodowe i rodzinne. Jest to szczególnie ważne dla młodych rodziców. Grant na telepracę ma pozwolić im na szybszy i łatwiejszy powrót na rynek pracy.

Nowa forma pomocy jest dostępna od 1 stycznia 2014 r.

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »