| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Sytuacja pracownika w okresie choroby

Sytuacja pracownika w okresie choroby

Choroba to czasowa przeszkoda w wykonywaniu dotychczasowej pracy.
Pracownicy w czasie choroby mają szereg praw, ale podlegają również licznym obowiązkom. Sytuacja pracowników w tym okresie jest zróżnicowana przede wszystkim pod względem otrzymywanych przez nich świadczeń.

Choroba w znaczeniu biologicznym oznacza brak zdrowia.
Choroba w znaczeniu prawnym to czasowa niezdolność do pracy bądź zmniejszona sprawność do pracy.
Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy z 25 czerwca 1999 r. przewidującej świadczenia przysługujące w razie niezdolności do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Zajście niezdolności do pracy z powodu choroby stwierdza lekarz, wydając zaświadczenie lekarskie.
Zaświadczenie potwierdza istnienie stanu faktycznego- choroby biologicznej i przemienia go w stan prawny uprawniający do pobierania określonych świadczeń oraz usprawiedliwia nieobecność w pracy.

Zaświadczenie lekarskie otrzymane przez ubezpieczonego zwalnia go z obowiązku świadczenia wykonywanej przez niego pracy.
Trzeba tutaj pamiętać o konsekwencjach wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Obowiązkiem pracownika jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty wystawienia go przez lekarza.

Art. 41 Kodeksu Pracy stanowi: ”Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia” 

Po pierwsze, trzeba zaznaczyć ,że zakaz wypowiadania umowy o pracę dotyczą tylko pracodawcy , pracownik może dokonać wypowiedzenia w każdym okresie zatrudnienia.

Po drugie, ochrona zaczyna działać od momentu złożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

Po trzecie, i najważniejsze w okresie trwania zwolnienia lekarskiego pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

W wypadku dokonania przez pracodawcę bezprawnego wypowiedzenia pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Wyłączenie ochrony trwałości stosunku pracy.

Ochrona trwałości stosunku pracy jest wyłączona w następujących sytuacjach:
- likwidacja i upadłość pracodawcy.
- zwolnienia grupowe.
- przedłużenie czasu choroby pracownika( art. 53 Kodeksu Pracy).

* wynagrodzenie za pracę za okres choroby.

Kwestię tą reguluje art. 92 Kodeksu Pracy.
Reguluje on sytuację wszystkich pracowników bez względu na podstawę i wymiar ich zatrudnienia.
Przesłanką nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego jest niezdolność do pracy spowodowana chorobą.
Według art. 92 § 3 pkt 2 KP wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »