| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Telepraca > Umowa o pracę w formie telepracy – wzór

Umowa o pracę w formie telepracy – wzór

Telepraca może zostać wprowadzona już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Wówczas umowa o pracę powinna zawierać szczególne postanowienia. Jak wygląda wzór umowy o pracę w formie telepracy?

12) Inne warunki pracy:

a…………………..

b…………………….

c…………………….

13) Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie

uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1 Kodeksu pracy): ………………………………………………………………………………………………….

  1. Termin rozpoczęcia pracy w formie telepracy: ............................................................................................
  2. W  sprawach  nieuregulowanych  umową zastosowanie  mają powszechnie  obowiązujące  i obowiązujące  u  Pracodawcy  przepisy  prawa  pracy, chyba że postanowienia te są dla pracownika mniej korzystne niż postanowienia niniejszej umowy.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

6.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.................................................................................

(podpis pracodawcy)

……………….............................................

(data, podpis pracownika)

Załączniki

Do umowy o telepracę można dołączyć dokumenty, w których strony uregulowany wspólnie szczegółowe warunki zatrudnienia. Załączniki mogą dotyczyć m.in.:

  1. zakresu ubezpieczenia i zasady wykorzystywania sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, który stanowi własność telepracownika;
  2. szczegółowe zasady komunikacji pracodawcy z telepracownikiem;
  3. badanie obecności telepracownika na stanowisku pracy;
  4. szczegóły kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »