| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Wzory pism > Wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie grzywny – WZÓR

Wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie grzywny – WZÓR

Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość umorzenia grzywny w całości lub w części. Instytucja umorzenia grzywny, choć w praktyce rzadko stosowana, może zostać wykorzystana, jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe. Jak powinien wyglądać wzór wniosku o całkowite lub częściowe umorzenie grzywny?

Podstawowe kwestie związane z wykonaniem kary grzywny zostały uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z art. 51 k.k.w. jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze (np. prac społecznych) okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo - również w całości. Co więcej, nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

WZÓR

            ……….……………………, dnia ……………….. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(dane wnioskodawcy)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(nazwa sądu, wydział, dokładny adres)

Sygn.akt:

…………………………………………

WNIOSEK O UMORZENIE GRZYWNY

Ja, niżej podpisany, niniejszym wnoszę o umorzenie w całości/w części grzywny orzeczonej względem mnie wyrokiem Sądu ………….………. z dnia …………..…….. sygn. akt ……………… .

UZASADNIENIE[1]

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie, ponieważ uważam, że w sprawie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 51 k.k.w

……………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:[2]

  • …………………………..
  • …………………………..
  • …………………………..
  • …………………………..

[1] Należy wykazać, że wykonanie grzywny jest niemożliwe dla wnioskodawcy z przyczyn od niego niezależnych – przykładowo może chodzić o poważny wypadek i pobyt w szpitalu, pożar który zniszczył cały majątek itd. Każde twierdzenie warto poprzeć dowodami (np. dokumentami).

[2] Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające twierdzenia wnioskodawcy np. dokumentacja medyczna itd.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »