| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Reklamacje > Żądania konsumenta > Reklamacja usług wykonanych na podstawie umowy zlecenia

Reklamacja usług wykonanych na podstawie umowy zlecenia

Reklamacja usług na podstawie umowy zlecenia nie znajduje bezpośredniego uregulowania w przepisach prawa. W przypadku wadliwości wykonanej usługi konsument może skorzystać z regulacji kodeksu cywilnego i żądać od usługodawcy naprawienia szkody.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia między usługodawcą a usługobiorcą, której przedmiotem jest wykonanie określonej usługi powstaje tzw. odpowiedzialność kontraktowa, czy też umowna. Konsument zawierając tego typu umowę oczekuje od usługodawcy starannego i należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Odpowiedzialność kontraktowa wiąże się z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań umownych, jak również bezpodstawne wzbogacenie z tego tytułu.

Złożenie reklamacji przez konsumenta, czyli żądanie naprawienia szkody może nastąpić tylko w przypadku ważności umowy. Co do zasady, konsument może dochodzić swoich praw wynikających z umowy w przypadku niemożności świadczenia, zwłoki, opóźnienia, czy każdego naruszenia zobowiązania. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania obowiązek naprawienia szkody dołącza się do obowiązku spełnienia świadczenia (wyr. SA w Warszawie, I ACa 1203/12).

Zobacz również: Brak paragonu a reklamacja

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Zawierając umowę zlecenia konsument może liczyć się z sytuacją, gdy wynikające z niej zobowiązanie nie zostanie należycie wykonane. Wówczas w pierwszej kolejności służy mu roszczenie o wykonanie zobowiązania (usługi), na podstawie treści umowy. Następnie, jeżeli spełnienie świadczenia w naturze nie będzie możliwe, a przyczyny niemożności świadczenia nie będą miały podstaw prawnych, wówczas naruszenie treści zobowiązania z umowy zlecenia będzie uprawniało konsumenta do żądania naprawienia szkody. Przez naprawienie szkody rozumie się możliwość przywrócenia stanu poprzedniego, czyli wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wynika z tego, że do skuteczności dochodzenia naprawienia szkody konieczne jest wyczerpanie tzw. środków przymusu. W sytuacji, gdy usługodawca nienależycie wykonał zobowiązanie umowne, obowiązek naprawienia szkody będzie łączył się z obowiązkiem spełnienia świadczenia.

Przesłanki odpowiedzialności usługodawcy

Do przesłanek odpowiedzialności usługodawcy należy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz powstała szkoda, rozumiana jako uszczerbek w majątku konsumenta, czyli straty i utracony zysk. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, to na konsumencie spoczywa ciężar dowodu. Oznacza to, iż zobowiązany jest on do udowodnienia okoliczności, że zobowiązanie w ogóle istniało oraz istnienie związku przyczynowego między zaistniałą szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Zobacz: Reklamacja: kiedy można żądać zwrotu pieniędzy?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »