Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Redakcja
Kontrakt menedżerski to powszechnie stosowana forma zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach.

Pracowniczy kontrakt menedżerski zawarty w dniu 13.04.2008 r. w Poznaniu pomiędzy:

1. Polinvest spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Głównej 8, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez:

1) Kazimierza Boronia – Prezesa zarządu,
2) Justynę Zapolską – Członka zarządu,

a

2. Michał Olszewski, zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Dworcowej 4 m. 78, legitymującym się dowodem osobistym, zwanym dalej Zarządcą.
o następującej treści:

§ 1.

Spółka powierza, a Zarządca zobowiązuje się do kierowania i prowadzenia spraw Oddziału Spółki usytuowanego w Poznaniu przy ul. Józefa Piłsudskiego 12, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

Do obowiązków Zarządcy należy w szczególności:
1) kierowanie oddziałem Spółki i reprezentowanie go w granicach określonych w pełnomocnictwie wystawionym Zarządcy przez Zarząd Spółki, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) wytyczanie strategii działania oddziału oraz opracowywanie i przekazywanie zasadniczych kierunków rozwoju,
3) zapewnienie rzetelnego i efektywnego systemu planowania,
4) zapewnienie efektywnej i racjonalnej organizacji pracy oddziału, poprzez wdrażanie właściwych struktur i procesów, prowadzenie efektywnego zarządzania i zapewnienie należytej obsługi klientów,
5) zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale w sposób zapewniający ich odpowiednią jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach,
6) zapewnienie ciągłego i sprawnego funkcjonowania oddziału, w tym właściwych warunków pracy, sprawnego zaplecza informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz ogólnego bezpieczeństwa pracy oddziału,
7) zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów i modernizacji oddziału,
8) kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki i jej klientami strategicznymi,
9) nadzór nad działalnością marketingową i promocyjną oddziału,
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
11) koordynowanie i nadzór nad działalnością oddziału.

§ 3.

1. Zarządca wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Zarządca powinien wykonywać swoje obowiązki w czasie, w jakim wymaga tego dobro Spółki, z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy i gwarancji w zakresie wypoczynku.
3. Wykonywanie obowiązków Zarządcy powinna cechować należyta staranność i dbałość o interesy Spółki.

§ 4.

1. Zarządcy przysługuje, za wykonywane na rzecz Spółki czynności, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

2. Zarządcy przysługuje również premia kwartalna w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Premia wypłacana będzie cztery razy do roku wraz z wynagrodzeniem na koniec każdego kwartału.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje, na podstawie wcześniejszej faktury wystawionej przez Zarząd Spółki.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie podwyższane raz w roku - tj. 1 marca roku następnego o średnioroczny wskaźnik stopy inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Pierwsza podwyżka wynagrodzenia będzie miała miejsce 13.10.2008 r.

§5.

1. Zarządcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do:
1) bezpłatnego korzystania z samochodu będącego własnością Spółki,
2) zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami zgodnie z zasadami podróży służbowych obowiązującymi w Spółce.

2. Spółka będzie wywiązywać się z ciążących na niej obowiązków z zakresu polskiego prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, które to obowiązki wynikają z zawarcia niniejszej umowy.

§ 6.

1. Zarządcy przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni w ciągu roku kalendarzowego, nie wliczając w to niedziel, sobót oraz świąt państwowych.

2. Zarządca będzie każdorazowo ustalać terminy wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 1, z Zarządem Spółki. Zarząd Spółki uwzględniając interes Spółki, w miarę możliwości zatwierdzi terminy wykorzystania urlopu proponowane przez Zarządcę.

§ 7.

Zarządca nie może bez zgody Zarządu Spółki zatrudniać się w jakiejkolwiek firmie, świadczyć na jej rzecz usług bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego, którego podstawą byłoby zatrudnienie lub świadczenie usług.

§ 8.

1. Zarządca zobowiązuje się do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

2. Przez działalność konkurencyjną strony rozumieją wszelką działalność, bez względu na jej rozmiar, która jest zbieżna z zakresem działania Spółki, w szczególności jeżeli jej prowadzenie może wpłynąć na sytuację rynkową lub wyniki finansowe Spółki.

§9.

1. Zarządca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Spółki i jej oddziałów niepodane do wiadomości publicznej.
2. Zakaz ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 10.

W dniu rozwiązania umowy Zarządca zobowiązany jest zwrócić wszelkie przedmioty powierzone mu przez Spółkę lub jej oddziały, wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności spisy klientów, notatki, jak również wszelkie kopie tych dokumentów.

§ 11.

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia jej zawarcia.

§ 12.

1. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu, o którym mowa w § 11, może nastąpić:

1) w każdym czasie przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
2) w trybie natychmiastowym, przez Spółkę, w przypadku naruszania przez Zarządcę zakazu konkurencji, o którym mowa w § 8, lub ujawnienia informacji, o których mowa w § 9, a także w innych przypadkach określonych w art. 52 kodeksu pracy,
3) przez zgodne oświadczenie woli stron, z dowolnie ustaloną datą.

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez którąkolwiek ze stron Spółka zastrzega sobie możliwość zawieszenia Zarządcy w wykonywaniu obowiązków w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Spółka Zarządca

..................................................

POBIERZ WZÓR: Kontrakt menedżerski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.