reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Kontrakt menedżerski to powszechnie stosowana forma zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach.

Pracowniczy kontrakt menedżerski zawarty w dniu 13.04.2008 r. w Poznaniu pomiędzy:

1. Polinvest spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Głównej 8, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez:

1) Kazimierza Boronia – Prezesa zarządu,
2) Justynę Zapolską – Członka zarządu,

a

2. Michał Olszewski, zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Dworcowej 4 m. 78, legitymującym się dowodem osobistym, zwanym dalej Zarządcą.
o następującej treści:

§ 1.

Spółka powierza, a Zarządca zobowiązuje się do kierowania i prowadzenia spraw Oddziału Spółki usytuowanego w Poznaniu przy ul. Józefa Piłsudskiego 12, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

Do obowiązków Zarządcy należy w szczególności:
1) kierowanie oddziałem Spółki i reprezentowanie go w granicach określonych w pełnomocnictwie wystawionym Zarządcy przez Zarząd Spółki, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) wytyczanie strategii działania oddziału oraz opracowywanie i przekazywanie zasadniczych kierunków rozwoju,
3) zapewnienie rzetelnego i efektywnego systemu planowania,
4) zapewnienie efektywnej i racjonalnej organizacji pracy oddziału, poprzez wdrażanie właściwych struktur i procesów, prowadzenie efektywnego zarządzania i zapewnienie należytej obsługi klientów,
5) zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale w sposób zapewniający ich odpowiednią jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach,
6) zapewnienie ciągłego i sprawnego funkcjonowania oddziału, w tym właściwych warunków pracy, sprawnego zaplecza informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz ogólnego bezpieczeństwa pracy oddziału,
7) zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów i modernizacji oddziału,
8) kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki i jej klientami strategicznymi,
9) nadzór nad działalnością marketingową i promocyjną oddziału,
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
11) koordynowanie i nadzór nad działalnością oddziału.

§ 3.

1. Zarządca wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Zarządca powinien wykonywać swoje obowiązki w czasie, w jakim wymaga tego dobro Spółki, z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy i gwarancji w zakresie wypoczynku.
3. Wykonywanie obowiązków Zarządcy powinna cechować należyta staranność i dbałość o interesy Spółki.

§ 4.

1. Zarządcy przysługuje, za wykonywane na rzecz Spółki czynności, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

2. Zarządcy przysługuje również premia kwartalna w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Premia wypłacana będzie cztery razy do roku wraz z wynagrodzeniem na koniec każdego kwartału.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje, na podstawie wcześniejszej faktury wystawionej przez Zarząd Spółki.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie podwyższane raz w roku - tj. 1 marca roku następnego o średnioroczny wskaźnik stopy inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Pierwsza podwyżka wynagrodzenia będzie miała miejsce 13.10.2008 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama