Kategorie

Od września 2017 r. w Warszawie rusza dofinansowanie do wymiany pieców

Bartłomiej Ceglarski
Od września 2017 r. w Warszawie rusza dofinansowanie do wymiany pieców/ fot. Fotolia
Od 1 września 2017 r. w Biurze Ochrony Środowiska można składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę starego pieca na piec gazowy lub na podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie ze strony miasta wyniesie do 75 % rzeczywistych kosztów inwestycji.

Program dofinansowania do wymiany starych pieców lub podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej w Warszawie, jest realizowany w oparciu o uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Urząd miasta wskazuje na to, że do głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w stolicy należy, oprócz transportu indywidualnego, spalanie odpadów w piecach węglowych, a także korzystanie z węgla niskiej jakości. Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ma zmniejszyć skalę problemu.

Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno jednostki sektora finansów publicznych (gminne i powiatowe osoby prawne), jak i podmioty niezaliczone do tego sektora, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Piece gazowe

Reklama

Chętni mogą ubiegać się o dofinansowanie do wydatków związanych z likwidacją starego źródła ciepła w postaci kotłów lub palenisk i zastąpieniem ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym. Przedmiotem dofinansowania może być tylko nowy sprzęt.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty opracowania dokumentacji technicznej,pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zakupu zbiorników na paliwo oraz przenośnych urządzeń grzewczych.

Kwota jaką można otrzymać nie może przekroczyć jednak 75 % rzeczywistych, poniesionych wydatków, przy czym:

 • na zakup nowego pieca gazowego wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać maksymalnie 7 tys. zł.;
 • wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy (oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na zakup nowego pieca wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową mogą otrzymać maksymalnie 15 tys. zł.

Podłączenie do miejskiej sieci

Drugim sposobem na uzyskanie dotacji jest wnioskowanie o podłączenie zamieszkiwanego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym wypadku wysokość dofinansowania ze strony miasta również nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków, przy czym na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalna dotacja nie może przekroczyć:

 • dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność -7 tys. zł.;
 • dla wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność) – 20 tys. zł.

Wniosek i rozliczenie dotacji

Reklama

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć  w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Wzór wniosku można znaleźć m.in. na stronie Biura Ochrony Środowiska. Do wniosku należy załączyć dokumenty, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVIII/975/2016, w § 3, pkt. 2. BOŚ zastrzega jednak, że może poprosić wnioskującego o dodatkową dokumentację związaną z inwestycją.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji są składane od 1 września do 31 grudnia (dotacja przyznana będzie w roku następnym) oraz od 2 stycznia do 31 marca (dotacja będzie przyznana w roku, w którym planowana jest inwestycja). Wynika to z faktu, że projekt jest przewidziany na wiele lat do przodu.

Osoba, która złożyła wniosek, jest zobowiązana, w umówionym terminie, rozliczyć się pisemnie z przyznanej dotacji. Rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do rozliczenia różni się, w zależności od rodzaju dokonanej inwestycji. Do rozliczenia należy dołączyć:

 • kopie umowy z wykonawcą inwestycji;
 • kopię protokołu  odbioru  wykonanej  inwestycji,  a  w  przypadku  budowy  węzła cieplnego  kopia  protokołu  odbioru;
 • oryginał faktury wystawionej na wnioskującego;
 • zdjęcia dokonanej inwestycji.

Jeżeli załącznik do wniosku lub do rozliczenia to kopia, musi być ona poświadczona przez wnioskodawcę, na każdej stronie, że jest zgodna z oryginałem.

Dotację są udzielane ze środków, które pochodzą z budżetu m.st. Warszawy a konkretnie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Na 2017 r. miasto zaplanowało przeznaczenie kwoty 23 mln. zł. na działanie mające na celu zmniejszenie emisji spalin na jego terenie.

Opracowano na podstawie:

Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.