Kategorie

Kasa fiskalna dla prawnika potrzebna od zaraz

KPRF Law Office
Nowy wymiar obsługi prawnej
Kasa fiskalna dla prawnika/ Fot. Fotolia
Usługi świadczone przez prawników, z wyłączeniem usług notarialnych, jak również usługi świadczone przez doradców podatkowych, już od 1 stycznia 2015 roku, zostały objęte obowiązkiem zaewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych i to bez względu na osiągany obrót.

Z dniem 31 grudnia 2014 roku przestaje bowiem obowiązywać dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), co oznacza, że począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. 2014 poz. 1544, dalej jako „Rozporządzenie”), na podstawie których kolejne podmioty zostały zobowiązane rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej (§ 4. ust. 2 Rozporządzenia).

Kasa fiskalna dla prawnika od 2015 roku

Kasa fiskalna 2015 - dla kogo?

Ustawodawca zaliczył do nich m.in.: osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również wulkanizacji, wymiany opon oraz badań i przeglądów technicznych pojazdów;
 • fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych;
 • sprzedaży perfum i wód toaletowych;
 • gastronomicznych i cateringowych;
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów;
 • prawniczych, w tym także w zakresie doradztwa podatkowego (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. g. i lit. h Rozporządzenia) z wyłączeniem czynności notarialnych (poz. 28 załącznika do Rozporządzenia).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Kasa fiskalna dla prawników

Oznacza to, że prawnicy, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będą zmuszeni ewidencjonować je za pomocą kas fiskalnych.

Reklama

Obowiązek powyższy nie dotyczy prawników obsługujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Również działalność prowadzona przez notariuszy znajduje się na liście działalności nadal zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych.

Wspomnieć także należy, że Rozporządzenie wprowadza okres przejściowy, dzięki któremu podmioty do tej pory zwolnione z konieczności ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych, będą miały nieco więcej czasu na wprowadzenie kasy, tzn. muszą tego dokonać najpóźniej do dnia 1 marca 2015 roku (zgodnie z § 9 Rozporządzenia). Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić kasę już wcześniej, przed 1 marca 2015 roku.

Kasy fiskalne dla mechaników, lekarzy i prawników

Rejestracja kasy fiskalnej

Reklama

Zakup kasy fiskalnej nie jest jedynym obowiązkiem prawnika świadczącego usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenie musi zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym oraz zafiskalizowane przed wykonaniem pierwszej czynności.

Podkreślić należy również, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 t.j.) „podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł”. Przesłanki uzyskania w/w ulgi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej (Dz. U. z 2013 r. poz. 163 t.j.). Konieczne jest zatem łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania;
 2. rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
 3. posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Ulga podatkowa z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Kasa fiskalna 2015 - koszt

Reasumując, ustawodawca sprezentował nam na święta kolejny obowiązek, na który w ramach wydatków noworocznych powinniśmy przygotować kwotę co najmniej 1.500 zł. Faktem jest, że na wprowadzenie kasy fiskalnej zostało jeszcze trochę czasu, to jednak przygotowania zdecydowanie warto rozpocząć już teraz, zwłaszcza, że może się nie udać zainstalować kasy fiskalnej z dnia na dzień. Tym bardziej również, że przepisy przewidują określone sankcje na wypadek niezastosowania się do w/w obowiązku. W pierwszej kolejności, w sytuacji nieterminowego zainstalowania kasy fiskalnej, prawnik traci możliwość uzyskania ulgi określonej w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Następnie, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, „w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1 (obowiązek instalacji kasy fiskalnej), naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się”. Sankcja powyższa dotyczy zatem podatników innych niż osoby fizyczne. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w sytuacji gdy nie zainstaluje w terminie kasy fiskalnej, odpowiada na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 t.j., dalej jako „KKS”). Art. 60 § 1 KKS wskazuje, że „kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”, zaś § 4 art. 60 KKS przewiduje, że „w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Autor: Ilona Świderska - Ćwik, aplikant radcowski

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.