REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi aktualnie 717 zł brutto miesięcznie.
Zasiłek dla bezrobotnych wynosi aktualnie 717 zł brutto miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom pozostającym bez stałego zatrudnienia. Jednocześnie fakt pobieranie zasiłku nie zwalnia bezrobotnego od obowiązku poszukiwania pracy.

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Osoba, która straciła pracę i znalazła się przez to w trudnej sytuacji finansowej może liczyć na pomoc finansową państwa. Ta pomoc udzielana jest w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotny pomimo otrzymywania zasiłku są zobowiązani do aktywnego poszukiwania pracy. 

REKLAMA

W jakiej wysokości wypłaca się zasiłek?

Wynosi on aktualnie 717 zł brutto miesięcznie. Pełną kwotę zasiłku bezrobotni otrzymują przez pierwsze trzy miesiące pozostawania bez pracy.
Bezrobotni, którzy przepracowali od 5 do 20 lat, będą pobierać 717 zł przez trzy miesiące (jeśli pracowali mniej niż pięć lat, dostaną 80 proc. tej kwoty, a jeżeli dłużej niż 20 lat - 120 proc.). Potem zasiłek zmniejsza się i wynosi 563 zł.
Ma to na celu zachęcenie bezrobotnych do aktywniejszego poszukiwania zatrudnienia.

Zobacz też: Bezrobotni

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek przysługuje osobom pozostającym bez stałego zatrudnienia. Jest formą pomocy osobie bez stałego zajęcia w przetrwaniu trudnego okresu, jakim jest czas poszukiwania nowego pracodawcy.
Status bezrobotnego może uzyskać zarówno obywatel Polski. Po pewnymi warunkami o status taki może ubiegać się także cudzoziemiec przebywający w Polsce i posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy, który poszukuje i podejmuje zatrudnienie na terytorium Polski.

Zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec mogą ubiegać się o status bezrobotnego po spełnieniu kilku wymogów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymogi jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o status bezrobotnego:

• nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,

• poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

• nie uczy się w szkole (oprócz szkoły dla dorosłych lub szkoły wyższej w systemie niestacjonarnym,

• ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,

• nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

REKLAMA

• nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,

• nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

• nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych (z pewnymi wyjątkami),

• nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

• nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

• nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

• nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,

• nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,

• nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania,

REKLAMA

• nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkolnego.
Osoby, które spełnią wszystkie wymienione warunki mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Muszą zarejestrować się we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek przysługuje takiej osobie gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni):

• była zatrudniony i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niektóre osoby niepełnosprawne, (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni),

• wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenia,

• wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

• była zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

• była zatrudniona, pełniła służbę lub wykonywała inną prace zarobkową i osiągała dochód, od którego istnieje obowiązek płacenia składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni zalicza się również okresy:

• zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,

• służby w charakterze funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej,

• urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,

• pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego), oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Rejestracja w urzędzie

Aby móc otrzymać zasiłek należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dokonując rejestracji należy posiadać następujące dokumenty:
• dokument tożsamości,
• dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne,
• zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
• świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

Zobacz też: Zasiłki

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Płaca minimalna wzrośnie najwyżej o 5 proc. Premier Tusk: w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok

Płaca minimalna wzrośnie najwyżej o 5 proc. - Płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc., w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok - powiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że w tej chwili państwo musi zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm.

Wybory do europarlamentu 2024. Kalendarium wyborcze

4 czerwca upływa ważny termin dla wyborców przebywających za granicą, a 6 czerwca 2024 r. dla tych, którzy chcą zagłosować poza miejscem zamieszkania. O jakich jeszcze terminach warto pamiętać?

Rozporządzenie eIDAS2 obowiązuje od 20 maja 2024 r. Co zmieni? Kiedy praktyczne wdrożenie tych przepisów?

W dniu 20 maja 2024 r. w życie weszło tzw. rozporządzenie eIDAS2 ustanawiające Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Nowelizacja przyjęta przez Parlament Europejski, a następnie Radę Unii Europejskiej rozszerza i dostosowuje do aktualnych realiów zakres pierwotnego aktu obowiązującego od blisko 10 lat. W jaki sposób wdrożone zmiany wpłyną na cyfrową dojrzałość Polski i kiedy należy spodziewać się ich pierwszych efektów?

Pigułka "dzień po" - wykaz aptek [mapa interaktywna]

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie antykoncepcji awaryjnej - pigułka "dzień po". Wykaz jest aktualizowany we wszystkie dni robocze.

REKLAMA

Jak wnioskować o emeryturę

Jak złożyć wniosek o emeryturę? Jakie dokumenty wypełnić? Ile się czeka na decyzję? Podpowiadamy. 

MRiRW: Zmiany w Zielonym Ładzie wchodzą w życie 25 maja 2024 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 25 maja 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie to zostało opublikowane 24 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Czy religia i etyka wliczane są do średniej? Zakończenie roku szkolnego 2024/25

Jak to jest z religią na świadectwie? Czy wliczana jest do średniej z ocen? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz ogłasza pomoc dla kupców z Marywilskiej 44

2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz rozpoczyna realizację projektu pilotażowego "Odbuduj swoją przyszłość". Adresatami programu są pracodawcy oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru centrum przy ul. Marywilskiej 44.

REKLAMA

Tragedia w Raciborzu. Pobita i zgwałcona 46-latka nie żyje. 26-latce i 37-latkowi grozi dożywocie

We wtorek wieczorem, dyżurny raciborskiej komendy odebrał zgłoszenie o znalezieniu zwłok kobiety na ulicy Nowomiejskiej w Raciborzu, przy rzece Odrze. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, ustalili, że to ciało 46-latki, która przebywała w Raciborzu od kilku miesięcy.

Świadectwo z czerwonym paskiem 2024 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?

Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem? Czy religia wlicza się do średniej? Jaką trzeba mieć ocenę z zachowania? 

REKLAMA