| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę w trybie natychmiastowym?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę w trybie natychmiastowym?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia pracodawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie może nastąpić z winy pracownika albo z przyczyn niezawinionych przez pracownika. 

Decyzja pracodawcy jest skuteczna od momentu, kiedy pracownik zostanie powiadomiony przez pracodawcę albo inną upoważnioną osobę o tej decyzji, w taki sposób że pracownik miał możliwość zapoznania się z jej treścią.

Pracownik jest nieobecny w pracy od 4 dni i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Pracodawca w dniu 1 lipca 2008 r. podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu pracownika z pracy. Pismo zawierające rozwiązanie umowy o pracę zostało wysłane do pracownika w dniu 3 lipca 2008 r. Pracownik odebrał list w dniu 10 lipca 2008 r. Dopiero od tego dnia rozwiązanie umowy jest skuteczne. Od daty odbioru pisma biegnie dla pracownika 14-dniowy termin na złożenie ewentualnego odwołania do Sądu Pracy.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno być dokonane na piśmie. Jeżeli pracodawca nie podjął swojej decyzji w formie pisemnej (np. zakomunikował w rozmowie pracownikowi, że zwalnia go z pracy) to rozwiązanie i tak jest ważne, ale pracownik może skutecznie wnieść odwołanie do Sądu Pracy i wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy.

Zobacz: Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Decyzja pracodawcy o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym musi zawierać uzasadnienie. Jest to bardzo istotne, ponieważ:

  • zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym dotyczy każdej umowy o pracę, a więc nie tylko tej zawartej na czas nieokreślony, ale także umowy na okres próbny, czy nawet umowy na zastępstwo;
  • pracodawca może rozwiązać umowę w tym trybie tylko w przypadkach ściśle określonych w Kodeksie pracy.

Pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji pracodawcy, pracownik ma prawo wnieść odwołanie do Sądu Pracy od dokonanego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Termin ten jest liczony w dniach kalendarzowych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny od pracy albo na święto, to termin kończy się następnego dnia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Ten tryb rozwiązania umowy o pracę zwany jest powszechnie zwolnieniem dyscyplinarnym

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym tylko w ściśle określonych przypadkach. Zostały one wymienione w art. 52 § 1 Kodeksu pracy i obejmują następujące sytuacje:

1) ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych:

Kodeks pracy wymienia podstawowe obowiązki pracownika. Należy do nich sumiennie i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W ramach swoich obowiązków pracownik jest obowiązany w szczególności:

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne jest „nadzwyczajnym” sposobem rozwiązania umowy o pracę.
Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne jest „nadzwyczajnym” sposobem rozwiązania umowy o pracę.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talinkme.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »