reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Wolontariat > Wolontariat a posiadanie statusu osoby bezrobotnej

Wolontariat a posiadanie statusu osoby bezrobotnej

Osoba, która traci pracę często traci również poczucie własnej wartości. Bezrobotny podejmujący się działalności wolontarystycznej ma poczucie, że jest „społecznie użyteczny”, a co za tym idzie może zdobyć nowe, cenne doświadczenie. Czy zawarcie porozumienia z korzystającym pozbawia taką osobę statusu osoby bezrobotnej, czy traci ona prawo do zasiłku?

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej wiąże się z nabyciem pewnych uprawnień, z drugiej jednak strony implikuje również wykonywanie określonych obowiązków.

Jak reguluje powyższą kwestię ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie, osoba bezrobotna może zawrzeć porozumienie o współpracy z korzystającym, nie tracąc przy tym przywilejów wynikających z jej statusu. Co więcej, wolontariusz może zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać zasiłek, o ile spełnia wszystkie warunki uprawniające do nabycia statusu bezrobotnego wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obowiązki osoby bezrobotnej a wolontariat

Do najważniejszych obowiązków bezrobotnego należy zgłaszanie się, w wyznaczonych terminach, do urzędu pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i określonym przez urząd pracy, a także uczestnictwo w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. W tym miejscu pojawia się pytanie – jak pogodzić wyżej wymienione obowiązki z pracą wolontariusza? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, iż wolontariusz nadal pozostaje osobą niezatrudnioną, osobą niewykonującą innej pracy zarobkowej. Dlatego też wykonujący świadczenie wolontarystyczne wydaje się być zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz: Wolontariat międzynarodowy

Czy wolontariusz ma prawo odmówić podjęcia pracy oferowanej mu przez urząd pracy?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny traci swój status, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji pracy. Podobnie jest z wolontariuszem, tzn. nie może on odrzucić oferty zatrudnienia, chyba że ma ku temu powody (dobrze uzasadnione). Niestety ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez „uzasadnioną przyczynę”. Od urzędnika zależy czy uzna daną przyczynę za uzasadnioną czy też nie.

Czy wolontariusz ma prawo do zasiłku?

Wolontariusz ma prawo do zasiłku, o ile spełnia przesłanki do jego otrzymywania, wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaka ochrona ubezpieczeniowa przysługuje bezrobotnemu-wolontariuszowi?

Bezrobotny-wolontariusz, co wynika z jego statusu, posiada ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe). Ubezpieczenie NNW oraz OC przysługują na takich samych zasadach jak w przypadku wolontariuszy – nie bezrobotnych.

Zobacz serwis: Wolontariat

Podstawa prawna

Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wolontariusz ma prawo do zasiłku, o ile spełnia przesłanki do jego otrzymywania, wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wolontariusz ma prawo do zasiłku, o ile spełnia przesłanki do jego otrzymywania, wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama