Kategorie

Zdolność kredytowa – jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt na mieszkanie

Elżbieta Chojnowska
Zdolność kredytowa – jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt na mieszkanie/fot. Fotolia
Fotolia
Wśród społeczeństwa największą popularnością cieszą się kredyty gotówkowe i kredyty na mieszkanie. Jest to szybki sposób na zdobycie pieniędzy na remont lub zakup mieszkania. Co oznacza zdolność kredytowa i jakich formalności możemy się spodziewać podpisując umowę kredytu?

Zdolność kredytowa

Reklama

Pierwszym etapem uzyskania kredytu jest złożenie wniosku o kredyt w wybranym banku (wniosek składamy na formularzu ustalonym przez bank). Należy go wypełnić poprawnie, ponieważ jest on podstawą do wszczęcia przez bank procedury kredytowej. Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, następnym, równie ważnym etapem jest zbadanie naszej zdolności kredytowej przez bank.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe przyznanie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy (osoby fizycznej ubiegającej się o kredyt). Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Zwykle każdy bank prowadzi odmienną politykę oceny zdolności kredytowej. Z dotychczasowej praktyki wynika, iż banki badają aspekty ekonomiczne sytuacji wnioskodawcy, jego status prawny, sposób zarządzania majątkiem. Żądane przez bank dokumenty to zazwyczaj zaświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów osób fizycznych oraz dane o stanie rodzinnym osoby fizycznej. Banki sprawdzają również czy wnioskodawca nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Jeżeli bank pozytywnie ocenił zdolność kredytową ostatnim etapem jest zawarcie umowy kredytu z bankiem.

Polecamy: VAT 2017 - Komentarz

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Wymogi formalne umowy kredytu

Stronami umowy kredytu jest bank i kredytobiorca. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe essentialia negotii, czyli elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu stanowią:

 • oddanie do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel;
 • zobowiązanie się kredytobiorcy do korzystania z niej zgodnie z umową, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Elementy przedmiotowo istotne to elementy, które wskazują, że dany dokument stanowi konkretny rodzaj umowy.

Zgodnie z ustawą umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. To znaczy, że ustne zawarcie umowy kredytu nie powoduje jej nieważności, aczkolwiek taka forma nie jest wskazana z uwagi na brak zabezpieczenia w trakcie postępowania sądowego.

Zobacz też: Dom

Art. 69 ustawy Prawo bankowe zawiera również katalog innych elementów, które powinna zawierać umowa kredytu. Ustawa wskazuje powinność określenia w umowie kredytu:

 • stron umowy – oznaczeni banku lub kilku banków (konsorcjum bankowe) oraz kredytobiorcy (osoby fizycznej, osoby prawnej, grypy osób fizycznych);
 • kwoty i waluty kredytu – określenie kwoty kredytu jest obligatoryjne, natomiast w przypadku braku określenia waluty należy się odwołać do zamiaru stron, który może być uwidoczniony we wniosku o kredyt;
 • celu, na który kredyt został udzielony – określenie celu może być bardzo szczegółowe np. na zakup konkretnego mieszkania lub ogólne;
 • zasad i terminu spłaty kredytu – najpopularniejszym sposobem spłaty kredytu są raty równe;
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany – określenie wysokości procentowania, czyli odsetek jest obligatoryjne; odsetki stanowią wynagrodzenie dla banku za korzystanie przez kredytobiorcę z powierzonej kwoty pieniężnej;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – wyróżniamy zabezpieczenia płynne (np. gwarancje, cesje należności) i rzeczowe (np. hipoteka, zastaw);
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu – zgodnie z art. 74 omawianej ustawy w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób przekazania środków pieniężnych – określona kwota pieniężna może być przekazana w gotówce lub przelewem, jednorazowo lub w kilku częściach;
 • wysokość prowizji – prowizja jest fakultatywnym elementem umowy kredytu; jeśli umowa ją przewiduje należy wskazać jej wysokość;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy – zmiany powinny być dokonywanie w formie pisemnej; umowa może zawierać szczegółowe warunki jej rozwiązania.

Zobacz: Konsument - dom

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016, poz. 1988)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.