reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Weksle > Wystawienie weksla własnego in blanco

Wystawienie weksla własnego in blanco

Wekslem in blanco jest dokumentem nieposiadającym wszystkich wymaganych przez prawo wekslowe elementów (klauzul), lecz zawierający przynajmniej podpis wystawcy.

Wystawienie weksla in blanco polega na złożeniu podpisu na blankiecie wekslowym i jego wręczeniu osobie uprawnionej z weksla. Zwykłe łącznie z wystawieniem weksla in blanco sporządza się deklarację wekslową.

Czynność złożenia podpisu na wekslu może być dokonana osobiście lub przez ustanowionego przedstawiciela.

Podpis wystawcy weksla, będącego osobą fizyczną, powinien: być własnoręczny i obejmować co najmniej nazwisko wystawcy. Podpis wystawcy nie musi być czytelny. Może przybrać formę znaku graficznego identyfikującego osobę, która ją składa, pod warunkiem, że posiada następujące cechy: jest złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę i umożliwia identyfikację wystawcy.

Zobacz: Weksel własny

Niezależnie od powyższych wymogów formalnych zaleca się ponadto:

  • objęcia podpisem również imienia lub imion wystawcy,
  • umieszczenia pod podpisem: adresu zamieszkania, numerów identyfikacyjnych np. dowodu osobistego, PESEL, pieczęci firmowej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Z punktu widzenia pewności obrotu wekslowego istotne jest, aby podpis wystawcy był czytelny i składał się z imienia i nazwiska. W przeciwnym wypadku uzyskanie nakazu zapłaty z weksla może okazać się niemożliwe (art. 484 § 2 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego), a bez tego użyteczność weksla ulega zmniejszeniu. Ponadto za celowe należy uznać zamieszczenie obok lub poniżej podpisu dodatkowych danych identyfikacyjnych.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Weksel in blanco podpisany przez osobę fizyczną

Z podpisem wystawcy weksla wiąże się kwestia przedstawicielstwa. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) bądź na oświadczeniu mocodawcy (pełnomocnictwo i prokura).

W imieniu osobowych spółek prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka komandytowa) działają wspólnicy. Osoby prawne (np. spółka akcyjna spółka z o.o., spółdzielnia, fundacja) z reguły reprezentowane są przez organ zarządzający (np. zarząd w spółce akcyjnej).

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. osobowe spółki prawa handlowego) podpis składa się z dwóch elementów umieszczonych pod przyrzeczeniem zapłaty. Są to:

  • pieczęć firmowa, którą zastępuje wpisanie pełnej firmy bądź nazwy podmiotu oraz
  • złożony pod nią podpis (y) osoby (osób) umocowanej (ych) do reprezentacji, najczęściej wraz z odciśnięciem pieczęci funkcyjnych.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Weksel in blanco podpisany przez osobę prawną

O ile nazwa lub firma może zostać naniesiona na dokument weksla dowolną techniką (np. nadrukowana) o tyle podpisy osób umocowanych do reprezentacji muszą być własnoręczne. Firma powinna być ujawniona w pełnym brzmieniu lub też skrócie powszechnie używanym w obrocie. Należy poczynić jednak uwagę, że w razie, gdy skrót firmy został ujawniony we właściwym rejestrze (ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców KRS), to przedsiębiorca powinien się posługiwać w obrocie wekslowym wyłącznie takim skrótem (art. 432 § 2 w związku a art. 435 § 4 Kodeksu cywilnego).

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Weksel in blanco. Co warto o nim wiedzieć?
Weksel in blanco. Co warto o nim wiedzieć?

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja44.25 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama