| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Przed rozprawą > Jak wypełnić pozew na formularzu P

Jak wypełnić pozew na formularzu P

Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 505(1) kpc. W sprawach tych pozew wnosi się obligatoryjnie na urzędowym formularzu P

POBIERZ WZÓR: Wzór formularza

Data wpływu: wypełnia sąd – nie należy tu nic samemu wpisywać.

Rubryka 1: Wartość przedmiotu sporu

Należy podać cyfrowo i słownie w złotówkach. W przypadku, gdy roszczenie jest wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć jego wartość na złotówki uwzględniając kurs waluty obcej w NBP w dniu wniesienia pozwu.

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Rubryka 2 Sąd, do którego jest składany pozew

Sądem właściwym jest sąd rejonowy według właściwości miejscowej uregulowanej w art. 27 – 46 Kodeksu postępowania cywilnego. Podstawową zasadą jest, że będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej). W postępowaniu uproszczonym stosuje się jednak przepisy mówiące o właściwości przemiennej jak i właściwości wyłącznej.

Rubryka 3 Strona powodowa

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby występującej z powództwem. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania.

Pełnomocnik powoda: W wypadku ustanowienia pełnomocnika należy podać dokładnie jego nazwę i adres. 

Zobacz również serwis: Pełnomocnictwo

Adres powoda do doręczeń: Adres ten należy wskazać tylko wówczas, gdy powód chce, aby korespondencja kierowana do niego z sądu trafiała na inny adres niż jego adres wskazany w rubryce 3.1.1. Rubryki 3.2.1 – 3.1.3: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występuje kilku powodów. W innych przypadku przekreślamy ukośną kreską każde z tych pól.

Rubryka 4 Strona pozwana

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby pozywanej. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania. Rubryki 4.2 – 4.6: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występujemy przeciwko kilku pozwanym. W innym wypadku przekreślamy każde z tych pól. 

Zobacz również: Do jakiego sądu pozwać przedsiębiorcę

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »