REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić pozew na formularzu P

forum.prawnikow.pl
Niektóre ze spraw są  rozpatrywane wyłącznie na urzędowym formularzu.
Niektóre ze spraw są rozpatrywane wyłącznie na urzędowym formularzu.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym określa art. 505(1) kpc. W sprawach tych pozew wnosi się obligatoryjnie na urzędowym formularzu P

POBIERZ WZÓR: Wzór formularza

REKLAMA

Data wpływu: wypełnia sąd – nie należy tu nic samemu wpisywać.

Rubryka 1: Wartość przedmiotu sporu

Należy podać cyfrowo i słownie w złotówkach. W przypadku, gdy roszczenie jest wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć jego wartość na złotówki uwzględniając kurs waluty obcej w NBP w dniu wniesienia pozwu.

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rubryka 2 Sąd, do którego jest składany pozew

Sądem właściwym jest sąd rejonowy według właściwości miejscowej uregulowanej w art. 27 – 46 Kodeksu postępowania cywilnego. Podstawową zasadą jest, że będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej). W postępowaniu uproszczonym stosuje się jednak przepisy mówiące o właściwości przemiennej jak i właściwości wyłącznej.

Rubryka 3 Strona powodowa

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby występującej z powództwem. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania.

Pełnomocnik powoda: W wypadku ustanowienia pełnomocnika należy podać dokładnie jego nazwę i adres. 

Zobacz również serwis: Pełnomocnictwo

Adres powoda do doręczeń: Adres ten należy wskazać tylko wówczas, gdy powód chce, aby korespondencja kierowana do niego z sądu trafiała na inny adres niż jego adres wskazany w rubryce 3.1.1. Rubryki 3.2.1 – 3.1.3: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występuje kilku powodów. W innych przypadku przekreślamy ukośną kreską każde z tych pól.

Rubryka 4 Strona pozwana

Należy wpisać tutaj dokładne oznaczenie osoby pozywanej. W przypadku osoby prawnej musi to być pełna i dokładna nazwa. Pod pojęciem adresu osoby fizycznej należy rozumieć miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Może to być więc miejsce inne niż wynika z adresu zameldowania. Rubryki 4.2 – 4.6: wypełniamy tylko wtedy, gdy z powództwem występujemy przeciwko kilku pozwanym. W innym wypadku przekreślamy każde z tych pól. 

Zobacz również: Do jakiego sądu pozwać przedsiębiorcę

Rubryka 5 Czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych

Formularz pozwu P umożliwia wpisanie maksymalnie 2 powodów i 6 pozwanych. Jeśli owe liczby nie wyczerpują wszystkich powodów lub pozwanych należy przekreślić odpowiedz TAK – i wypełnić formularz DS. W innym przypadku należy skreślić odpowiedz NIE.

Rubryka 6 Żądanie pozwu

W postępowaniu uproszczonym łączenie roszczeń nie jest dopuszczalne – rubryki dotyczące drugiego z żądań należy więc skreślić.

REKLAMA

W rubryce 6.1 (żądanie zasądzenia) wskazujemy sposób w jaki sąd ma zasądzić dochodzone roszczenie pieniężne. Jeśli jest tylko jeden pozwany – skreślamy całe pole. Jeśli jest więcej niż jeden pozwany – wskazujemy, czy sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę solidarnie od pozwanych czy też w inny sposób

Solidarne: w wypadku gdy dochodzone roszczenie obciąża solidarnie obu pozwanych. Zobowiązanie jest solidarne jeżeli wynika z ustawy lub czynności prawnej. Solidarność polega na tym, że kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sam sposób, a wierzyciel może żądać całości lub części od każdego z nich
w inny sposób: wtedy, gdy odpowiedzialność pozwanych nie jest solidarna (np. świadczenie podzielne).

Żądana kwota: kwota o jaką występujemy, ale bez odsetek.

Odsetki: należy wskazać czy powód dochodzi odsetek, czy są to odsetki ustawowe czy umowne, podać od jakiej kwoty mają być naliczane odsetki i okres od kiedy do kiedy mają być liczone odsetki. Jako datę końcową naliczania odsetek najczęściej wpisuje się „do dnia zapłaty”.

W rubryce 6.2 (inne żądania) wpisujemy inne żądania niż zasądzenie określonej kwoty, lecz mieszczące się w przepisach o postępowaniu uproszczonym.

W szczególności mogą to być:

  • roszczenia z umowy lub gwarancji (np. wymiana rzeczy na nową, nakazanie usunięcia wad)
  • roszczenia windykacyjne (wydanie rzeczy)
  • roszczenia negatoryjne (zaprzestanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego)

Rubryka 7 Żądanie zwrotu kosztów procesu

Nie ma obowiązku wpisywania konkretnej sumy poniesionych kosztów. Może to być wpisane przez określenie - zasądzenie kosztów według norm przepisanych, albo zasądzenie wszelkich kosztów poniesionych w sprawie.

Rubryka 8 Inne wnioski pozwu

Wnioski te można złożyć również w toku postępowania w formie pisemnej, lecz podanie ich bezpośrednio w formularzu w pozwie zdecydowanie przyspieszy przebieg postępowania.

Można wymienić tutaj wnioski o zabezpieczenie, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu przedłożenia dokumentów, rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym czy nakazowym, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, przyznanie pełnomocnika z urzędu, ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu itp.

Rubryka 9 Uzasadnienie

W uzasadnieniu powód powinien uzasadnić swoje roszczenie przez przytoczenie okoliczności faktycznych przemawiających za uznaniem powództwa. W uzasadnieniu powinny się również znaleźć argumenty na poparcie wszystkich innych wniosków zgłaszanych przez powoda.

Zobacz również serwis: Sądy

Rubryka 10 Wnioski dowodowe

Należy wskazać jaki dowód zgłasza powód oraz na jaką okoliczność ma być on przeprowadzony. Dowód powinien być szczegółowo określony przez podanie wszystkich danych umożliwiających przeprowadzenie przez sąd tego dowodu. W szczególności chodzi tu o adresy świadków. Okoliczność na jaką ma być przeprowadzany dowód powinna odpowiadać faktom opisanym w uzasadnieniu ze wskazaniem, który z podanych tam faktów ma zostać stwierdzony takim dowodem.

Rubryka 12 Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

Powód określa tutaj czy zgłosił wszystkie dowody czy też nie. W przypadku odpowiedzi NIE – należy wypełnić i dołączyć formularz WD. Dowody nie zgłoszone w pozwie lub załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. 

W formularzu P przewidziano możliwość zgłoszenia do czterech dowodów.

Rubryka 13 Załączniki

Zgodnie z art. 128 kpc do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników. Powód musi więc dołączyć odpisy pozwu na formularzu dla każdego pozwanego i dla sądu oraz odpisy wszystkich dokumentów, które składa razem z pozwem. Jako załączniki należy również wymienić formularz DS i WD – jeśli były wypełniane.

Rubryka 14 Imię i nazwisko

Pozew muszą podpisać wszyscy składający go powodowie. Należy wpisać czytelnie imię i nazwisko i oprócz tego umieścić swój podpis. W orzecznictwie panuje pogląd, że w przypadku wpisywania imienia i nazwiska pismem ręcznym nie ma już obowiązku składania osobno podpisu (bez względu na to czy podpis jest czytelny czy nieczytelny). Bezwzględny obowiązek złożenia podpisu występuje natomiast w przypadku wypełniania formularza pismem maszynowym.

Rubryka 15 Data

Podajemy tu datę wypełnienia formularza. Należy pamiętać, że skutki prawne pozew wywołuje nie od dnia jego wypełnienia, ale od dnia wniesienia

Zobacz również serwis: Przedsiębiorca w sądzie

POBIERZ WZÓR: Wzór formularza

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Płaca minimalna wzrośnie najwyżej o 5 proc. Premier Tusk: w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok

Płaca minimalna wzrośnie najwyżej o 5 proc. - Płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc., w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok - powiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że w tej chwili państwo musi zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm.

Wybory do europarlamentu 2024. Kalendarium wyborcze

4 czerwca upływa ważny termin dla wyborców przebywających za granicą, a 6 czerwca 2024 r. dla tych, którzy chcą zagłosować poza miejscem zamieszkania. O jakich jeszcze terminach warto pamiętać?

Rozporządzenie eIDAS2 obowiązuje od 20 maja 2024 r. Co zmieni? Kiedy praktyczne wdrożenie tych przepisów?

W dniu 20 maja 2024 r. w życie weszło tzw. rozporządzenie eIDAS2 ustanawiające Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Nowelizacja przyjęta przez Parlament Europejski, a następnie Radę Unii Europejskiej rozszerza i dostosowuje do aktualnych realiów zakres pierwotnego aktu obowiązującego od blisko 10 lat. W jaki sposób wdrożone zmiany wpłyną na cyfrową dojrzałość Polski i kiedy należy spodziewać się ich pierwszych efektów?

Pigułka "dzień po" - wykaz aptek [mapa interaktywna]

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie antykoncepcji awaryjnej - pigułka "dzień po". Wykaz jest aktualizowany we wszystkie dni robocze.

REKLAMA

Jak wnioskować o emeryturę

Jak złożyć wniosek o emeryturę? Jakie dokumenty wypełnić? Ile się czeka na decyzję? Podpowiadamy. 

MRiRW: Zmiany w Zielonym Ładzie wchodzą w życie 25 maja 2024 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 25 maja 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie to zostało opublikowane 24 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Czy religia i etyka wliczane są do średniej? Zakończenie roku szkolnego 2024/25

Jak to jest z religią na świadectwie? Czy wliczana jest do średniej z ocen? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz ogłasza pomoc dla kupców z Marywilskiej 44

2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz rozpoczyna realizację projektu pilotażowego "Odbuduj swoją przyszłość". Adresatami programu są pracodawcy oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru centrum przy ul. Marywilskiej 44.

REKLAMA

Tragedia w Raciborzu. Pobita i zgwałcona 46-latka nie żyje. 26-latce i 37-latkowi grozi dożywocie

We wtorek wieczorem, dyżurny raciborskiej komendy odebrał zgłoszenie o znalezieniu zwłok kobiety na ulicy Nowomiejskiej w Raciborzu, przy rzece Odrze. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, ustalili, że to ciało 46-latki, która przebywała w Raciborzu od kilku miesięcy.

Świadectwo z czerwonym paskiem 2024 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?

Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem? Czy religia wlicza się do średniej? Jaką trzeba mieć ocenę z zachowania? 

REKLAMA