reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Refundacje i pożyczki Vademecum

Refundacje i pożyczki Vademecum

Bezrobotny może liczyć w swoich poszukiwaniach zatrudnienia lub w próbach rozpoczęcia własnej działalności na dotacje, refundacje, stypendia i dodatki.

Refundacje, dotacje i pożyczki

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą musi złoży wniosek o środki na podjęcie działalności do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Urząd z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności.

Zobacz także: Jak uzyskać dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Zobacz także: Jakie refundacje przysługują bezrobotnym

Zobacz także: Jak bezrobotny może otrzymać dotację

Zobacz także: Ile wynoszą dotacje na aktywizacje bezrobotnych

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz także: Jak uzyskać refundację kosztów przejazdu do pracy

Starosta na wniosek bezrobotnego, poszukującego pracy lub  pracownika w wieku 45 lat i więcej może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka nie może przekroczyć 4 - krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Udzielona pożyczka jest nieoprocentowana.

Zobacz także: Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Dodatek na aktywizację

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje dodatek aktywizacyjny. Dodatek taki przysługuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po drugie dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W pierwszym wypadku dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. W drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 proc. zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama