| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Szkolenia i staże > Dni wolne przysługujące stażyście

Dni wolne przysługujące stażyście

Staże są dobrym rozwiązaniem dla bezrobotnych, którzy chcą nabyć doświadczenie i zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. W czasie stażu nie nawiązuje się stosunku pracy tzn., że osoba odbywająca staż nadal ma status osoby bezrobotnej i nie może uzyskiwać dochodu, oprócz wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium za staż.

Stażysta nie jest pracownikiem dlatego nie będą miały wobec niego bezpośrednio zastosowania przepisy ogólne zawarte w kodeksie pracy. Aktami prawnymi regulującymi problematykę stażu są przede wszystkim ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.8.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Przepisy kodeksu pracy w tym zakresie stosuje się tylko w ściśle określonych przypadkach.

Bezrobotny odbywający staż nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotny będący osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Co do zasady niedozwolone jest także odbywanie stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani też godzinach nadliczbowych. Jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, pracodawca może zorganizować staż np. w dni wolne. Trzeba jednak pamiętać, że może do tego dojść wyłącznie za zgodą starosty.

Stażysta występuje z wnioskiem o udzielenie dni wolnych do organizatora stażu. Za każde 30 dni odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługują dwa dni wolne. Za ostatni miesiąc odbywania stażu, organizator stażu jest obowiązany udzielić dni wolnych przed zakończeniem odbywania stażu przez osobę bezrobotną. Wynika z tego, że dwa dni wolne przysługują stażyście dopiero po przepracowaniu każdych 30 dni, z wyjątkiem ostatniego miesiąca, kiedy dni wolne przysługują niejako z góry.

Zobacz również serwis: Praca

Zgodnie z rozporządzeniem bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. Należy jednak podkreślić, że kodeks pracy ma tu zastosowanie jedynie w odniesieniu do odpoczynku dobowego, tygodniowego oraz przerw wliczanych do czasu pracy. Nie będą już natomiast miały zastosowania przepisy dotyczące norm i ogólnego wymiaru czasu pracy. Dlatego, np. stażysta nie będzie miał możliwości skorzystania z dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę, na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Zobacz również serwis: Oferty pracy

Art. 171 kodeksu pracy stanowi, że za niewykorzystany urlop pracownikowi przysługuje ekwiwalent. Świadczeniem wypłacanym z tytułu odbywania stażu jest stypendium, a nie jak w przypadku pracowników wynagrodzenie. Dlatego również w tym przypadku przepisy ogólne są wyłączone, a dni wolne niewykorzystane przez stażystę przepadają i nie przysługuje mu za nie żaden ekwiwalent.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »