| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Majątek > Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, czyli ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa ma miejsce wyjątkowo, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, sąd powinien mieć na uwadze interesy zarówno rodziny, jak i wierzycieli małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Co do zasady, wspólność ustaje z datą wytoczenia powództwa. W wyroku z dnia 11 grudnia 2008 r. (II CSK 371/08) Sąd Najwyższy wyraził rygorystyczny pogląd, iż ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Rozdzielność majątkowa pozostających w separacji

Warto podkreślić, że separacja faktyczna musi cechować się brakiem możliwości współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym (wyrok SN z 13.05.1997, III CKN 51/97). Sytuacja taka wiąże się zasadniczo z zagrożeniem interesów majątkowych jednego bądź obojga małżonków. W judykaturze przyjęło się, że w sprawach o roszczenie z art. 52 § 1 k.r.o., tj. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków, decydujące znaczenie mają kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z ich majątkiem (wyrok SN z 4.11.2004, V CK 215/04). Dla ustalenia istnienia separacji nie jest istotne, czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia, stanowiący przesłankę orzeczenia rozwodu. Obojętne jest także, który z małżonków jest winny separacji. Z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej może również wystąpić małżonek, który jest wyłącznie winny separacji. Kwestia winy, jak też wzgląd na dobro rodziny lub pozwanego małżonka powinny być brane pod rozwagę jedynie przy ocenie zasadności powództwa z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (wyrok SN z 13.05.1997, III CKN 51/97, wyrok SN z 8.05.2003, II CKN 78/01).

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą aniżeli dzień wytoczenia powództwa może nastąpić tylko wówczas, gdy „ważne powody”, o których mowa w art. 52 § 1 k.r.o. istniały już w tej wcześniejszej dacie. Takim „ważnym powodem” może być m.in. separacja faktyczna.

"Ważne powody" rozdzielności majątkowej

W związku z brakiem ustawowej definicji pojęcia „ważnych powodów”, należy sięgnąć do wykładni ww. pojęcia, wypracowanej w judykaturze. Przez „ważne powody”, uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (zob. wciąż aktualna uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 27.03.1972, III CZP 69/70, OSNCP 1973, nr 2, poz. 20). W wyroku z dnia 29 marca 2000 r. (I CKN 542/98, niepubl.) Sąd Najwyższy stwierdził, że przy braku ustawowej definicji niedookreślonego pojęcia „ważnych powodów”, zasadnicza rola wypełnienia go konkretną treścią przypada sądom.

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową przed rozwodem?

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Czytaj także

Aktualizacja: 12.11.2014

Ekspert:

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego

Zdjęcia

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną/ Fot. Fotolia
Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną/ Fot. Fotolia

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »