Kategorie

Urlopy pracownicze

25 sie 2021
21 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy pracodawca jest obowiązany przesunąć termin urlopu na późniejszy

Czy istnieje przepis prawa pracy, który nakazuje pracodawcy przesunąć urlop na termin późniejszy?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu

Pracuję na ½ etatu tj. cztery godzinny dziennie. Mam dwunastoletni staż pracy. Czy będzie mi przysługiwał urlop w wysokości 13 dni czy 26 dni? Jak to obliczyć?

Czy za przesunięty termin urlopu można domagać się zwrotu poniesionych kosztów

W styczniu uzgodniłam z szefem termin mojego urlopu wypoczynkowego. Na trzy dni przed planowanym urlopem pracodawca poinformował mnie, że zmuszony jest przesunąć termin urlopu na wrzesień z powodu choroby czterech pracowników. Czy mogę żądać od pracodawcy zwrotów poniesionych kosztów (zaliczka na zakwaterowanie, bilety lotnicze)?

Dla kogo dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 20 lub 26 dni. Ponadto przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują 10 dodatkowych dni roboczych w roku kalendarzowych w ramach urlopu wypoczynkowego.

Czy przesunięcie urlopu może nastąpić na wniosek pracownika

Pracodawca mojego męża przesunął termin urlopu. Czy mój szef może nie zgodzić się na przesunięcie mojego urlopu? W jaki sposób mogę ubiegać się o przesunięcie urlopu? Czy przepisy Kodeksu pracy na to zezwalają?

Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenia może skorzystać z urlopu wypoczynkowego

Jestem zatrudniony od dwóch lat na umowę zlecenia. Czy mogę zażądać od pracodawcy kilku dni urlopu wypoczynkowego na regenerację sił?

Udział w turnusie rehabilitacyjnym a urlop wypoczynkowy

Wybieram się na turnus rehabilitacyjny. Czy mimo wszystko będzie mi później przysługiwał dodatkowy urlop wypoczynkowy?

Niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego

W roku 2009 nie wykorzystałem 10 dni dodatkowego urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej. Czy przechodzą one na następny rok?

Czy pracodawca może przesunąć termin urlopu wypoczynkowego

Mam zaplanowany urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może przesunąć jego termin? Czy jest to zgodne z prawem?

Urlop wypoczynkowy a zatrudnienie u wcześniejszych pracodawców

Pracuję pięć lat u jednego pracodawcy. Wcześniej w trzech różnych firmach przepracowałam łącznie trzy lata. Pracodawca poinformował mnie, że przysługuje mi 20 dni urlopu, ponieważ u niego jestem zatrudniona dopiero 5 lat i mam skończoną tylko zasadniczą szkołę zawodową. Po zsumowaniu 5 lat pracy i trzech lat szkoły zawodowej mam 8 - letni staż pracy. Czy pracodawca ma rację?

Komu pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu bezpłatnego

Mam 17 lat. Na okres wakacji chciałam otrzymać urlop bezpłatny. Pracodawca poinformował mnie, że nie może mi go udzielić. Czy pracodawca może tak postąpić?

Kiedy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy

Słyszałam, że w niektórych sytuacjach okres trwania urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy tak rzeczywiście jest?

Zwolnienie na opiekę a praca na pół etatu

Kadrowa twierdzi, że skoro jestem zatrudniona na pół etatu to przysługuje mi 1 dzień opieki nad dzieckiem. Czy kadrowa ma rację?

Czy na urlopie bezpłatnym można wypowiedzieć umowę o pracę

Pracodawca wyraził zgodę, abym przez pół roku przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy w tym czasie pracodawca może mnie zwolnić?

Czy pracownik może skorzystać z 2 dni opieki nad dzieckiem, jeżeli drugi rodzic nie pracuje

Chciałem skorzystać z dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Pracodawca poinformował mnie jednak, że jeżeli moja żona nie pracuje tylko przebywa z dzieckiem w domu nie przysługują mi 2 dni wolne. Czy szef ma rację?

Kiedy pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu bezpłatnego

Co do zasady decyzja o udzieleniu urlopu bezpłatnego należy do pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy prawa przewidują sytuację, kiedy pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Czym jest szczególny urlop bezpłatny

Czy pracodawca może zaproponować mi pójście na urlop bezpłatny w zamian za pracę u innego pracodawcy? Czy jego działanie jest zgodne z prawem?

Urlop bezpłatny a przeniesienie na inne stanowisko

Jestem na urlopie bezpłatnym. Otrzymałam telefon od pracodawcy, że zostałam przeniesiona na inne stanowisko. Czy pracodawca mógł tak postąpić?

Ilość posiadanych dzieci a zwolnienie na opiekę

Wychowuję trójkę dzieci. Czy nie powinno mi przysługiwać 6 dni zwolnienia na opiekę nad nimi?

Czy przysługuje mi urlop okolicznościowy

Zmarła moja teściowa. Czy w związku z tym mogę skorzystać z urlopu okolicznościowego? Jakie przepisy prawa regulują tą kwestię?

Na jak długi okres można udzielić urlopu bezpłatnego

Chcę złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, może trwać mój urlop?

Kiedy przepada urlop okolicznościowy

Przebywając na urlopie wypoczynkowym zmarł mój teść. Kadrowa poinformowała mnie, że nie mogę skorzystać przebywając na urlopie wypoczynkowym z urlopu okolicznościowego. Czy to prawda?

Kiedy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym

Przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego zachorowałem. Od lekarza otrzymałem zwolnienie na 10 dni tj. w okresie kiedy przebywałbym na urlopie wypoczynkowym. Co się stanie z moim urlopem?

Ile dni wolnych na opiekę nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwa etaty

Pracuję w dwóch firmach na umowę o pracę. Czy w obu zakładach pracy przysługuje mi po dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem?

Czy za dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem przysługuje ekwiwalent pieniężny

W 2009 r. nie wykorzystałem dwóch dni opieki nad dzieckiem. Czy pracodawca nie powinien mi wypłacić ekwiwalentu pieniężnego?

Czy przebywając na urlopie bezpłatnym muszę poinformować pracodawcę o podjęciu innej pracy?

Jestem na urlopie bezpłatnym, pracuję u innego pracodawcy. Czy muszę poinformować pracodawcę, u którego jestem na urlopie bezpłatnym o podjęciu na ten czas innej pracy?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu bezpłatnego

Pracodawca poinformował mnie, że przez okres wakacji nie będzie dla mnie pracy. W związku z tym wyśle mnie na ten czas na urlop bezpłatny. Czy jest to zgodne z prawem?

Czy podczas trwania urlopu bezpłatnego przysługuje zasiłek chorobowy

Czy przebywając na urlopie bezpłatnym, w razie choroby będę mógł otrzymać zasiłek chorobowy?

Czy przy umowie zlecenia mam prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem

Jestem zatrudniony na umowę zlecenia. Pracodawca poinformował mnie, że nie należą mi się 2 dni na opiekę na dziecko. Dlaczego?

Czy rodzice adopcyjni mają prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem

Wraz z mężem adoptowaliśmy 2,5 letnią córeczkę. Czy przysługuje nam 2 dni opieki nad dzieckiem, tak jak biologicznym rodzicom dziecka?

Czy zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem przechodzi na następny rok?

Mam dwójkę dzieci w wieku 10 i 12 lat, w roku 2009 nie skorzystałem ani razu ze zwolnienia na opiekę, czy w związku z tym nie powinienem mieć w tym roku 4 dni zwolnienia?

Urlop na żądanie w związku ze strajkiem

W zakładzie pracy zostanie zorganizowany legalny strajk, w związku z tym postanowiłam w dniach tych zgłosić urlop na żądanie. Pracodawca poinformował mnie, że jeżeli tak zrobię to odmówi mi jego udzielenia, a w przypadku nie stawienia się do pracy mnie zwolni. Czy pracodawca może tak postąpić?

W jakich okolicznościach zgłasza się zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

Zgłosiłam pracodawcy dwa dni opieki nad dzieckiem, wniosek został przyjęty, jednak po przyjściu do pracy szef poinformował mnie, że w dniach tych widział mnie jak spacerowałam z dzieckiem, które wyglądało na zdrowe. Według niego zwolnienie na dziecko przysługuje wówczas jak ono zachoruje. Czy pracodawca ma rację? W jakich okolicznościach zgłasza się zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na ¾ etatu?

Pracuję od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie, mój staż pracy wynosi 11 lat, pracodawca poinformował mnie, że mam 20 dni urlopu, czy pracodawca prawidłowo wyliczył mi urlop?

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego?

Na sierpień i wrzesień otrzymałam możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, w związku z tym chciałabym pójść w tym okresie na urlop bezpłatny, czy pracodawca może mi go nie udzielić? Jaki jest maksymalny czas na jaki mogę pójść na urlop bezpłatny?

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do przesunięcia termin urlopu wypoczynkowego?

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W sytuacji, gdy podczas urlopu zajdą okoliczności powodujące jego usprawiedliwioną nieobecność, pracodawca zobowiązany jest do przełożenia terminu niewykorzystanego urlopu i udzielenia go pracownikowi w innym terminie.

Czy młodociany pracownik ma prawo do urlopu?

Jednym z obowiązków pracodawcy zatrudniającego młodocianego jest udzielenie mu urlopu wypoczynkowego oraz bezpłatnego.

Czy urlop zostaje przerwany wskutek choroby pracownika?

Podczas urlopu wypoczynkowego złamałem rękę. Czy jeśli dostarczę zwolnienie szefowi, to bieg trwania urlopu zostanie przerwany? Do kiedy powinienem poinformować pracodawcę o zwolnieniu?

Komu przysługuje urlop z powodu śmierci bliskiej osoby?

Zmarł dziadek mojego męża. Uroczystości pogrzebowe zaplanowane zostały w godzinach mojej pracy. Czy w związku z tym przysługuje mi urlop okolicznościowy, czy tylko mojemu mężowi?

Zgłoszenie urlopu na żądanie

Godzinę przed rozpoczęciem pracy zgłosiłem telefonicznie pracodawcy urlop na żądanie, jednak odmówił on mi jego udzielenia, ponieważ według niego za późno go o tym poinformowałem. Zagroził też, że jeżeli nie stawię się do pracy, to mnie zwolni. Czy pracodawca może odmówić mi urlopu na żądanie? Czy faktycznie za późno go o nim poinformowałem?

Niewykorzystany urlop na żądanie

W roku 2009 nie wykorzystałem 10 dni urlopu wypoczynkowego, ani razu nie zgłaszałem również urlopu na żądanie. Pracodawca poinformował mnie, że mam niewykorzystanych 10 dni urlopu, ale według mnie tych dni jest 14. Kto ma rację?

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Rozpoczęłam studia podyplomowe w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Czy w związku z tym przysługuje mi urlop szkoleniowy?

Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy?

Prawo wskazuje sytuacje, gdy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy. W niektórych przypadkach pracownik, mimo nieobecności w pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Komu przysługuje urlop proporcjonalny?

Ustalając urlop proporcjonalny należy pamiętać, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Ponadto niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Czy urlop na żądanie jest dodatkowym urlopem wypoczynkowym?

Wykorzystałem 26 dni urlopu wypoczynkowego, jednak ani razu nie zgłosiłem urlopu na żądanie. Czy w związku z tym przysługuje mi jeszcze dodatkowo cztery dni urlopu?

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy

O ile mogę obniżyć wymiar czasu pracy? Czy mogę przejść na 7/8 etatu?

Okres ochronny podczas trwania urlopu wychowawczego

Przebywałam rok na urlopie wychowawczym, chce jednak powrócić do pracy i obniżyć wymiar czasu pracy, czy chronią mnie przepisy prawa pracy przed wypowiedzeniem? jak długo?

Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, czy mimo wszystko mogę podjąć pracę np. na umowę zlecenia? Czy muszę o tym informować pracodawcę? Czy jest jakiś przepis prawny stanowiący o tym?

Urlop wypoczynkowy w Islandii


Dla osób, które wybrały Islandię jako kierunek emigracji, poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego.

Rodzaje urlopów w Portugalii

Oprócz urlopu wypoczynkowego – który jest niewątpliwie najistotniejszy dla wszystkich pracowników, osoby zatrudnione mają także prawo do szeregu innych urlopów i zaczynając pracę w Portugalii należy zapoznać się z ich wymiarem.