| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - turystyka > Reklamacja wycieczki turystycznej

Reklamacja wycieczki turystycznej

Reklamacja wycieczki turystycznej jest możliwa w ściśle określonych przypadkach. W związku z obecnym okresem urlopowym, warto jest wiedzieć, kiedy można reklamować zakupiony przez nas wyjazd wakacyjny i czego można żądać od organizatora wycieczki.

Wycieczkę turystyczną można zareklamować w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jej organizatora. Chodzi tu o niedotrzymanie postanowień umowy dotyczących na przykład zakwaterowania, wyżywienia lub rodzaju transportu. Wszelkie rzeczywiście oferowane usługi przez organizatora wycieczki, muszą być więc zgodne ze standardami ustalonymi w umowie. Ustawa regulująca kwestię odpowiedzialności organizatora, wprowadza jednak pewne wyjątki – okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność organizatora i prawo do skutecznego dochodzenia roszczeń przez klienta poprzez składanie reklamacji. Okolicznościami tymi są:

  • siła wyższa,
  • działanie lub zaniechanie klienta,
  • działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli działań tych lub zaniechań nie można było przewidzieć.

Bardzo istotnym elementem odpowiedzialności organizatora turystyki, zarówno dla niego samego jak i jego klientów, jest możliwość ograniczenia jego odpowiedzialności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, do wysokości dwukrotności ceny usługi. Ograniczenie to nie może mieć zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych na osobie. Aby takie ograniczenie obowiązywało w danym stosunku prawnym, pomiędzy organizatorem turystyki, a jego klientem, musi być ono zawarte w umowie ich wiążącej.

Zobacz także: Zmiana ceny wycieczki po jej zakupie

Mimo wystąpienia okoliczności, które zwalniają organizatora z odpowiedzialności, zobowiązany jest on do udzielania poszkodowanemu klientowi pomocy, w czasie trwania wykupionej przez niego wycieczki turystycznej.

Pamiętać należy, iż nie istnieją przepisy ograniczające możliwość złożenia reklamacji w odniesieniu do wycieczek last minute.

Termin na złożenie reklamacji

W przypadku w którym klient zauważy, iż organizator wyjazdu wakacyjnego nie wywiązuje się należycie z warunków umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora lub wykonawcę usługi. Po powrocie wycieczki, turysta ma 30 dni na złożenie reklamacji. Reklamację można złożyć również w czasie trwania wyjazdu wakacyjnego, niezależnie od złożonego zawiadomienia o nienależytym wywiązywaniu się z umowy przez organizatora. Organizator ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez swojego klienta reklamacji.

Możliwe żądania

Gry organizator turystyki nie wywiązuje się należycie z umowy, klient może żądać obniżenia ceny wycieczki, odstąpić od umowy albo żądać naprawienia szkody powstałej z powodu niemożności wykonania przez organizatora świadczenia zastępczego.

Polecamy także: Zagubienie bagażu o znacznej wartości przez przewoźnika lotniczego

Obniżka ceny wycieczki turystycznej, przysługuje klientowi wówczas, gdy świadczenie zastępcze, oferowane w miejsce wskazanego w umowie, jest niższej jakości, a co za tym idzie, również tańsze od umówionego. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy organizator w ogóle nie oferuje świadczenia zastępczego w miejsce zobowiązań wynikających z umowy.

Niezależnie od oferowanego przez organizatora świadczenia zastępczego, klient ma możliwość odstąpienia od umowy. Wówczas organizator nie może żądać od klienta zapłacenia kary umownej i ma obowiązek zapewnienia mu powrotu z miejsca organizowanej wycieczki, bądź zwrotu poniesionych przez klienta kosztów, w związku z samodzielnym powrotem do domu.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Wąsikowska

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »