| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Wysokość zarobków > Czy w normalnym wynagrodzeniu za nadgodziny należy uwzględnić premie?

Czy w normalnym wynagrodzeniu za nadgodziny należy uwzględnić premie?

Czy do podstawy normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powinniśmy wli­czyć wypłacaną co miesiąc premię regulaminową, której wysokość jest uzależniona m.in. od niena­gannego zachowania pracownika i przestrzegania przez niego przepisów bhp? Czy w tej podstawie trzeba uwzględnić dodatki za niepalenie, za obecność w pracy, za pracę w nocy i 100% dodatek za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy w ruchu ciągłym?

W podstawie normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie powinni Państwo uwzględniać dodatku za pracę w nocy i 100% rekompensaty za godziny nadliczbowe. Pozostałe dodatki należy wliczyć do normalnego wynagrodzenia.

Przepisy prawa pracy nie definiują normalnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbo­wych. Definicja ta została jednak wykształcona przez orzecznictwo sądowe. Przez normalne wynagro­dzenie należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących u praco­dawcy przepisów płacowych pracownik ma do nich prawo (wyroki Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140 oraz z 22 czerwca 2011 r., II PK 3/11, OSNP 2012/15-16/191).

Zobacz serwis: Zarobki

Elementy uwzględniane przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

Rodzaj składnika wynagrodzenia

Definicja

płaca zasadnicza

wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika okre­ślonego stawką miesięczną lub godzinową

dodatki do wynagrodzenia

składniki o stałym charakterze zagwarantowane pracownikowi przez zakła­dowe przepisy płacowe lub w umowie o pracę, np. funkcyjny, stażowy, za pracę szkodliwą dla zdrowia, za niepalenie i dyspozycyjność

premie

składniki o stałym charakterze i niezależne od osiągnięcia konkretnych wyni­ków w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbo­wych, np. premia regulaminowa

W normalnym wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe nie należy uwzględniać nagród i zmiennych składników pensji zależnych od konkretnych efektów pracy (np. premii prowizyjnych i zadaniowych). Dotyczy to również dodatków za pracę w nocy oraz 100% dodatku za każdą godzinę pracy powy­żej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy w ruchu cią­głym. Dodatki te przysługują tylko w ściśle określonych sytuacjach i nie można uznać, że mają stały charakter (pracownik nie zawsze je otrzyma, gdyż nie w każdym miesiącu będzie pracował dłużej albo w porze nocnej).

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »