REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Stawka CIT

Obowiązuje:
od 2023-01-01

Stawka CIT

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w 2023 r.
Dochody osób prawnych 19% podstawy opodatkowania
Dochody osób prawnych w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
9% podstawy opodatkowania*
Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP 19% podstawy opodatkowania
Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskane przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP 19% podstawy opodatkowania
Podatek od przerzuconych dochodów 19%
Dochody ze niezrealizowanych zysków 19% podstawy opodatkowania
Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia walut wirtualnych 19% uzyskanego dochodu
Dochody spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane 19% dochodu ze zbycia
Przychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) został oddany w całości albo w części do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
o podobnym charakterze,
3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
0,035% podstawy opodatkowania**
za każdy miesiąc***
Dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej 5% podstawy opodatkowania
Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych 10% podstawy
opodatkowania
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) 1) 10% podstawy opodatkowania
– w przypadku małego
podatnika oraz podatnika,
u którego wartość
średnich przychodów nie
przekracza wartości maksymalnych
przychodów
określonych dla małego
podatnika
2) 20% podstawy opodatkowania
– w przypadku podatnika
innego niż wskazany
w pkt 1

* Stawka ma zastosowanie dla dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. i stosuje się ją z wyjątkami określonymi w art. 19 ust 1a–1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

** Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający sumie wartości początkowych środków trwałych ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

*** Za okres od 1 stycznia 2021 r. końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany podatek ten nie jest pobierany.

**** Stawka może ulec obniżeniu w przypadkach określonych w art. 28o ust. 2 updop.

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA