Kategorie

Stopy rezerwy obowiązkowej banków

Obowiązuje:
od 2010-12-31

Stopy rezerwy obowiązkowej banków

Obowiązują od:

Stopy rezerwy obowiązkowej banków:

Oprocentowanie:

Od 31 grudnia 2010 r.

- od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie

3,50

- od terminowych wkładów złotowych

3,50

- od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie

3,50

- od wkładów terminowych w walutach obcych

3,50

- od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

0,00

Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej

0,9 stopy redyskonta weksli

Podstawa prawna: uchwała nr 1/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz.U.NBP Nr 2, poz. 2 ze zm.)

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie