Kategorie

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Obowiązuje:
od 2021-01-01
Podstawa prawna

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

2021 r.

9.031.000

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie