Kategorie

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Obowiązuje:
od 2021-01-01

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wybrane wymiary etatu

1/1

3/4

1/2

1/3

1/4

Wysokość
współczynnika*

21,00

15,75

10,50

7,00

5,25

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie