REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oddanymi w zarząd państwowym jednostkom budżetowym

Obowiązuje:
od 2010-06-29

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oddanymi w zarząd państwowym jednostkom budżetowym

Tryb i zasady zagospodarowania zbędnych składników mienia ruchomego

Warunki

Państwowa jednostka budżetowa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Obowiązek dotyczy składników majątkowych, których wartość jednostkowa, (ustalona przez kierownika jednostki z należytą starannością, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, obliczona w złotych na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień ustalania wartości składnika majątkowego) przekracza 300 euro

Decyzja o sprzedaży, oddaniu w najem lub dzierżawę, nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie i likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego państwowej jednostki budżetowej może być podejmowana jedynie w porozumieniu z ministrem właściwym ds. Skarbu Państwa

Ograniczenie dotyczy dysponowania składnikami majątkowymi, których wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 50000 euro, obliczonej na dzień podjęcia decyzji o zagospodarowaniu składnika majątkowego

Państwowa jednostka budżetowa sprzedaje rzeczowe składniki majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań

W przypadku gdy wartość jednostkowa składnika przekracza równowartość w złotych 6000 euro

Państwowa jednostka budżetowa sprzedaje rzeczowe składniki majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, publicznego zaproszenia do rokowań albo aukcji

W przypadku gdy wartość jednostkowa składnika przekracza równowartość w złotych 300 euro

Wysokość ceny wywoławczej w pierwszym przetargu

W wysokości wartości składnika majątkowego, ustalonej przez kierownika jednostki

Wysokość ceny wywoławczej w drugim przetargu

Może zostać obniżona nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

Wysokość wadium w przetargu

Od 5 do 10% ceny wywoławczej

Warunek sprzedaży składnika majątkowego w drodze przetargu

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej

Warunki graniczne transakcji w zakresie ceny - ustalane dla przeprowadzenia negocjacji na zbycie składników mienia ruchomego

Kierownik jednostki ustala cenę wywoławczą oraz cenę minimalną, do jakiej możliwe jest obniżenie ceny w negocjacjach, przy czym cena minimalna nie może być niższa niż wartość składników ustalona przez kierownika jednostki przed wybraniem sposobu zagospodarowania zbędnych składników mienia

Wysokość postąpienia w aukcji

Nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium

Składniki mienia, które mogą być sprzedawane bez zamieszczania ogłoszeń prasowych o przetargu w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim

Składniki o wartości jednostkowej niższej od równowartości w złotych 300 euro

Zbędne lub zużyte składniki mienia o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

Ograniczenie dotyczy składników majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych 6000 euro

Uwaga! Przepisy dotyczące sprzedaży składników mienia ruchomego stosuje się odpowiednio do oddania w najem lub dzierżawę

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761).

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA