REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Ograniczenia w planowaniu wydatków na inwestycje budowlane

Obowiązuje:
od 2010-01-01

Ograniczenia w planowaniu wydatków na inwestycje budowlane

Ograniczenia w planowaniu wydatków inwestycyjnych państwowych jednostek budżetowych

Warunek

Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- agencji wykonawczych,

- instytucji gospodarki budżetowej,

- innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy,

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy,

- w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

- realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne i z zakresu administracji rządowej,

- związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi,

wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wartość kosztorysowa inwestycji przekracza 300000 tys. zł, z tym, że wymóg ten nie dotyczy kosztów realizacji inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA