| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Obowiązuje:
od 2017-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:
Dz.U.2017.244.2343

Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej
transakcji lub innych zdarzeń są podatnicy:
Kiedy pojawia się obowiązek dokumentacji:

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub

b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

jeżeli przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok
podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych

jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub

zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
a) umowę spółki niebędącej osobą prawną,

b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze

jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów lub w przypadku umów wspólnego przedsięwzięcia jego wartość określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy – przekracza równowartość 20 000 euro

Podstawa prawna: art. 9 a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

art. 9 a uchylony przez art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »