Kategorie

Kwoty wolne od potrąceń

Obowiązuje:
od 2021-01-01
Podstawa prawna

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK
KUP podstawowe KUP podwyższone KUP podstawowe KUP podwyższone
PIT-2 brak PIT-2 PIT-2 brak PIT-2 PIT-2 brak PIT-2 PIT-2 brak PIT-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obowiązkowe nie dotyczy nie dotyczy
Alimenty
Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto) 2061,67 zł 2017,67 zł 2069,67 zł 2026,67 zł 1998,67 zł 1954,67 zł 2006,67 zł 1962,67 zł
Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto) 1546,25 zł 1513,25 zł 1552,25 zł 1520,00 zł 1499,00 zł 1466,00 zł 1505,00 zł 1472,00 zł
Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto) 1855,50 zł 1815,90 zł 1862,70 zł 1824,00 zł 1798,80 zł 1759,20 zł 1806,00 zł 1766,40 zł
Dobrowolne 2061,67 zł 2017,67 zł 2069,67 zł 2026,67 zł 1998,67 zł 1954,67 zł 2006,67 zł 1962,67 zł
Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto)
Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto) 1649,34 zł 1614,14 zł 1655,74 zł 1621,34 zł 1598,94 zł 1563,74 zł 1605,34 zł 1570,14 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie