| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami

Obowiązuje:
od 2010-01-01

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami

Organy/osoby kompetentne w zakresie udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty

Warunki

Należności budżetu państwa

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa

Należności wynikające ze stosunków prawnych należących do jego właściwości

Kierownik państwowej jednostki budżetowej

Należności przypadające tej jednostce budżetowej, nienależące do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 40000 zł

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego

Należności powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przypadające tej jednostce budżetowej, nienależące do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 40000 zł

Dysponent państwowego funduszu celowego

Należności funduszu bez ograniczeń kwotowych

Dysponent części budżetowej

Pozostałe należności nieprzypisane do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, kierowników państwowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych

Należności jednostki samorządu terytorialnego

Organy/osoby wskazane w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Zasady, sposób i tryb określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »