| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Obowiązywał:
od 2011-06-30 do 2012-05-11

Podstawa prawna:
Dz.U.2004.256.2571

Stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Poniżej przedstawione zostały stawki opłat za przejazd kilometra autostrady pobierane przez:

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w okresie nieobjętym umową o budowę i eksploatację albo wyłącznie o eksploatację autostrady, zawartą z inną spółką,

- drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 23, poz. 136).

Rodzaje kategorii pojazdów:

kategoria 1 - motocykle;

kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;

kategoria 3 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

kategoria 4 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

kategoria 5 - autobusy.

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1

0,10

Kategoria 2

0,20


Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin 1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kategoria 3 2)

0,40

0,35

0,28

0,20

Kategoria 4 2)

0,53

0,46

0,37

0,27

Kategoria 5

0,40

0,35

0,28

0,20

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. Nr 124, poz. 706).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »