REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Obowiązywał:
od 2005-02-02
do 2007-10-26

Maksymalne stawki taksy notarialnej


Stawka wynosi od wartości:

do 3.000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł
plus 3% od nadwyżki
powyżej 3.000 zł,
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł
plus 2% od nadwyżki
powyżej 10.000 zł,
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł
plus 1% od nadwyżki
powyżej 30.000 zł,
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł
plus 0,5% od nadwyżki
ponad 60.000 zł,
powyżej 1.000.0000 zł 5.710 zł
plus 0,25% od nadwyżki
ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznającym nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki z pierwszej części tabeli
ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 50% stawki z pierwszej części tabeli
przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki z pierwszej części tabeli
przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej 50% stawki z pierwszej części tabeli
ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą 25% stawki z pierwszej części tabeli
losowanie nagrody 25% stawki z pierwszej części tabeli
potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym 25% stawki z pierwszej części tabeli
oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziału w tej spółce 10% stawki z pierwszej części tabeli
oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut 10% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 600 zł
umowę majątkową małżeńską 400 zł
testament 50 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 100 zł
odwołanie testamentu 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 30 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 40 zł
pełnomocnictwo 30 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 20 zł

Za sporządzenie:

protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1.100 zł
protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 500 zł
protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
innego protokołu 200 zł
wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu 6 zł za każdą stronę

Za poświadczenie:

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać na:
- dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 10% stawki z pierwszej części tabeli
- pełnomocnictwach innych dokumentach 20 zł
zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą stronę
czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą stronę
pozostawania przy życiu:
- w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5 zł
- w innym celu 30 zł
pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi 40 zł
Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu :
- do 100 zł włącznie 5 zł
- powyżej 100 zł 5 zł plus 2% nadwyżki ponad 100 zł
Inne czynności 200 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 83).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA