Kategorie

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych

Obowiązywał:
od 2019-10-01
do 2019-12-31

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.


SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

do

85 528 zł

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

15 181 zł 226 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 420 zł - pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł. 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 548 zł 30 gr pomniejszone o 548.30 zł  × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł , dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie