REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Obowiązywał:
od 2009-05-22
do 2009-12-31

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

UWAGA

Przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r.*

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w roku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. Nie dotyczy to jednak podatników, których pierwszy rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.

Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro**.

W 2009 r.

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2008 r. nie przekroczył 4.053.000 zł

Przepisy nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

- w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej albo

- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro**.

34.000 zł

Łączna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2009 r. nie może przekroczyć równowartości kwoty 100.000 euro**.

(limit na 2009 i 2010 rok zwiększony w art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. Nr 69, poz. 587)

338.000 zł

*Podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy rozpoczęli działalność w 2008 r., a których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończy się po dniu 31 grudnia 2008 r. zaleca się dokładne zapoznanie się z ustawami regulującymi powyższą materię, jako że część przepisów nie ma w stosunku do nich zastosowania.

**Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.);

- ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 69, poz. 587).

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA