reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2013 i 2014

Obowiązywał:
od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:
Dz.U.2013.47.330

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2013, 2014 r.

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

2) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

3) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

4) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

5) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

6) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Za 2013 r.

Przyjmując jako dzień bilansowy 31 grudnia, w sprawozdaniach za 2013 r. kwoty wyrażone w euro wynoszą:

2.500.000 euro - 10.220.500 zł

5.000.000 euro - 20.441.000 zł

Za 2014 r.

Przyjmując jako dzień bilansowy 31 grudnia, w sprawozdaniach za 2014 r. kwoty wyrażone w euro wynoszą:

2.500.000 euro - 10.368.000 zł

5.000.000 euro - 20.736.000 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama