| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Odstąpienie od umowy nie chroni inwestora przed zapłatą na rzecz podwykonawcy

Odstąpienie od umowy nie chroni inwestora przed zapłatą na rzecz podwykonawcy

Kodeks cywilny przewiduje zasadę solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom za wykonane roboty. Warunkiem powstania zobowiązania inwestora jest wyrażenie przez niego zgody na udział podwykonawcy w realizacji tych robót. Zasada ta rozciąga się również na dalszych podwykonawców.

Zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą może być wyrażona przez inwestora w sposób czynny lub bierny. Czynne wyrażenie zgody następuje poprzez wyraźne oświadczenie (pisemne lub ustne), albo przez inne zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę. Wyrażenie zgody w sposób bierny polega na braku sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora, zgłoszonych w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

Zobacz serwis: Umowy budowlane

Zapewnienie inwestorowi możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą robót realizowanych przez podwykonawcę jest konieczne dla przyjęcia, że inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej. Powstanie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest zatem uzależnione od posiadania przez inwestora informacji o konkretnej umowie z konkretnym podwykonawcą (przy czym informacja ta może pochodzić z dowolnego źródła i uzyskać ją może inwestor zarówno przed jak i po zawarciu umowy podwykonawczej).

Powyższy przepis ustanawia zatem odpowiedzialność inwestora za dług generalnego wykonawcy i obejmuje wynagrodzenie należne podwykonawcy na podstawie zawartej przez niego umowy. Warunkiem powstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez inwestora jest jednak nie tylko wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy, ale również wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę. Podwykonawca może więc dochodzić zapłaty wynagrodzenia od inwestora tylko wtedy, gdy zrealizował część obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia generalnego wykonawcy na podstawie umowy z inwestorem.

Podkreślenia wymaga, że podwykonawca nie ma obowiązku wcześniejszego podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia jego wierzytelności w stosunku do bezpośredniego kontrahenta, czyli generalnego wykonawcy. W związku z solidarnym charakterem odpowiedzialności inwestora podwykonawca może swobodnie decydować o wyborze podmiotu, do którego zwróci się o zapłatę i to niezależnie od tego, czy inwestor dokonał już zapłaty na rzecz generalnego wykonawcy.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Warto pamiętać, że przewidziana w art. 6471Kodeksu cywilnego odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia nie kończy się wraz z rozwiązaniem umowy pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą. Przepis ten ma bowiem charakter gwarancyjny i zapewnia podwykonawcom ochronę również wtedy, gdy z jakichś przyczyn jedna ze stron odstępuje od umowy o generalne wykonawstwo. Dzieje się tak dlatego, że umowa o podwykonawstwo, pomimo że jest powiązana z umową zawartą pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą, stanowi odrębny stosunek zobowiązaniowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »