| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Bezpieczeństwo pracy > Rada Normalizacyjna

Rada Normalizacyjna

Przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym działa Rada Normalizacyjna. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, a organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę. Ponadto zakres jej działań oraz kompetencji określa Ustawa o normalizacji.

· kadencja Rady trwa 4 lata

· akceptuje coroczne sprawozdania z działalności PKN składane przez

- stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
- wniosków o powołanie i odwołanie komitetów technicznych,
- przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów normalizacyjnych,
- projektów dokumentów normalizacyjnych, w których opracowywaniu
uczestniczy PKN, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PKN,
- składa wniosek o powołanie i odwołanie Prezesa,
- organizuje konkurs na Prezesa PKN.

W skład Rady wchodzą, w liczbie nie więcej niż po 5 osób, przedstawiciele:

1) organów administracji rządowej,
2) ogólnopolskich organizacji gospodarczych,
3) ogólnopolskich organizacji pracodawców,
4) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest
ochrona interesów konsumentów,
5) ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych,
6) szkół wyższych i nauki.

Zobacz również serwis: Czas pracy

Należy podkreślić, że Prezes Rady Ministrów wskazuje organy administracji rządowej, które ze względu na zakres ich działania powinny być reprezentowane w Radzie.

Członków Rady reprezentujących organy administracji rządowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wskazanego organu administracji rządowej. Ponadto Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia wyboru pozostałych członków Rady Normalizacyjnej, z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania dominacji któregokolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt 2-6.

Co najmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Prezes PKN ogłasza wybory do Rady Normalizacyjnej, które przeprowadza komisja wyborcza.

Zobacz serwis: Godziny nadliczbowe

Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nie później niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Rady.

 Prezes i jego zastępcy uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002, Nr 169, Poz. 1386)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »