Kategorie

Dodatki do emerytur i rent dla kombatantów

Emilia Panufnik
Dodatki do emerytur i rent dla kombatantów. / fot. Shutterstock
Dodatki do emerytur i rent dla kombatantów. / fot. Shutterstock
Kombatanci oprócz przysługujących im emerytur lub rent mogą liczyć na dodatki w postaci: dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego, świadczenia honorowego i w niektórych przypadkach dodatku pielęgnacyjnego. Jaka jest wysokość poszczególnych świadczeń i jak o nie wnioskować?

Kombatant

Kombatantem jest osoba będąca członkiem formacji wojskowych i innych organizacji walczących w obronie Polski, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, walcząc o niepodległość i suwerenność RP. Ustawa o kombatantach szczegółowo wylicza, jakie działania uważane są za działalność kombatancką. Do przyznania prawa do emerytur i rent, a co za tym idzie także dodatków, dla kombatantów wymagane jest dysponowanie uprawnieniami kombatanckimi. Decyzję w sprawie uprawnień wydaje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Emerytura kombatanta

Osoby posiadające już takie uprawnienia mogą nie tylko wcześniej przejść na emeryturę, ale także otrzymać wyższe świadczenie wraz ze specjalnymi dodatkami. Okresy brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury kombatanckiej liczą się podwójnie. Dokładnie wyliczone są w ustawie o kombatantach. Są to m.in.: okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, okresy zaliczane do okresów tej działalności, okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego i okresy pracy przymusowej. Przejście na emeryturę następuje w wieku 55 lat (kobiety i 60 lat (mężczyźni).

Dodatki do emerytur i rent kombatanta

Ponadto kombatanci mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie, dodatek kombatancki, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i świadczenie honorowe dla 100-latka. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia kombatanckie.

Dodatek kombatancki, kompensacyjny i ryczałt energetyczny

Dodatek kombatancki w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 222,01 zł (kwota netto). Jest corocznie waloryzowany z dniem 1 marca. Wypłata dodatku następuje wraz z dotychczas pobieranym świadczeniem emerytalno-rentowym. W przypadku zbiegu prawa do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, wypłaca się jedno z tych świadczeń. Składając wniosek o dodatek kombatancki, na tym samym formularzu wnioskuje się także o dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Jest to druk ZUS ERK (Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny).

Kwota dodatku kompensacyjnego równa jest 15% dodatku kombatanckiego. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi więc 33,30 zł. Ryczałt energetyczny pozwala seniorom na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej o kwotę 171,41 zł. Wysokość ryczałtu podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego miesiąca lutego w każdym roku. Zaczyna obowiązywać 1 marca danego roku.

Przewiduje się kilka sposobów złożenia wniosku o wyżej opisane dodatki do emerytury lub renty kombatanckiej:

 • ustnie do protokołu w jednostce ZUS,
 • pisemnie na formularzu ZUS ERK w jednostce ZUS,
 • za pośrednictwem poczty na formularzu ZUS ERK,
 • za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Składając wniosek w jednostce ZUS, można zrobić to przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa można pobrać ze strony ZUS (druk PEL - pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Najniższa emerytura z FUS

Jeśli kombatantowi nie przysługuje emerytura lub renta z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów i nie ma przy tym środków niezbędnych do utrzymania, można w drodze wyjątku przyznać prawo do najniższej emerytury na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wówczas będzie mógł ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny

Ukończenie wieku 75 lat powoduje przyznanie prawa do dodatku z urzędu. Jego kwota wynosi aktualnie 222,01 zł netto. Jest w każdym roku waloryzowany z dniem 1 marca. Oprócz osiągnięcia 75 lat do pobierania dodatku uprawnia także uznanie emeryta lub rencisty za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku składa się do organu emerytalnego wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym stan zdrowia kombatanta.

Warto zaznaczyć, ze przebywanie przez kombatanta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym pozbawia dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywa on poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ponadto ustawa o kombatantach przyznaje im prawo do pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej. Co więcej, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, można przyznać na określonych zasadach pomoc finansową.

Świadczenie honorowe dla 100-latka

Osoby pobierające emeryturę lub rentę dla kombatantów mogą liczyć także na świadczenie honorowe po osiągnięciu wieku 100 lat. Jest ono przyznawane przez ZUS niezależnie od innych świadczeń, nawet jeśli dana osoba nie pobiera żadnych świadczeń z ZUS. Różnica polega na tym, że osoby pobierające świadczenie z ZUS otrzymają dodatek dla 100-latka z urzędu, a osoby, których takich świadczeń nie pobierają, muszą złożyć wniosek o świadczenie honorowe.

Świadczenie honorowe nie zastępuje dotychczas pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego, lecz stanowi do niego dodatek.

Świadczenie honorowe równe jest wysokości kwoty bazowej, o której mowa w art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.) Kwotę bazową podaje do 7 dnia roboczego lutego każdego roku Prezes GUS. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. kwota bazowa, z więc i świadczenie honorowe dla 100-latków wynosi 4003,88 zł brutto.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (Monitor Polski rok 2019 poz. 133)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie kwoty bazowej w 2018 r. (Monitor Polski rok 2019 poz. 153)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.