Kategorie

Dodatki do emerytur i rent dla kombatantów

Emilia Panufnik
Dodatki do emerytur i rent dla kombatantów. / fot. Shutterstock
Kombatanci oprócz przysługujących im emerytur lub rent mogą liczyć na dodatki w postaci: dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego, świadczenia honorowego i w niektórych przypadkach dodatku pielęgnacyjnego. Jaka jest wysokość poszczególnych świadczeń i jak o nie wnioskować?

Kombatant

Kombatantem jest osoba będąca członkiem formacji wojskowych i innych organizacji walczących w obronie Polski, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, walcząc o niepodległość i suwerenność RP. Ustawa o kombatantach szczegółowo wylicza, jakie działania uważane są za działalność kombatancką. Do przyznania prawa do emerytur i rent, a co za tym idzie także dodatków, dla kombatantów wymagane jest dysponowanie uprawnieniami kombatanckimi. Decyzję w sprawie uprawnień wydaje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Emerytura kombatanta

Osoby posiadające już takie uprawnienia mogą nie tylko wcześniej przejść na emeryturę, ale także otrzymać wyższe świadczenie wraz ze specjalnymi dodatkami. Okresy brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury kombatanckiej liczą się podwójnie. Dokładnie wyliczone są w ustawie o kombatantach. Są to m.in.: okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, okresy zaliczane do okresów tej działalności, okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego i okresy pracy przymusowej. Przejście na emeryturę następuje w wieku 55 lat (kobiety i 60 lat (mężczyźni).

Dodatki do emerytur i rent kombatanta

Ponadto kombatanci mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie, dodatek kombatancki, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i świadczenie honorowe dla 100-latka. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia kombatanckie.

Dodatek kombatancki, kompensacyjny i ryczałt energetyczny

Reklama

Dodatek kombatancki w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 222,01 zł (kwota netto). Jest corocznie waloryzowany z dniem 1 marca. Wypłata dodatku następuje wraz z dotychczas pobieranym świadczeniem emerytalno-rentowym. W przypadku zbiegu prawa do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, wypłaca się jedno z tych świadczeń. Składając wniosek o dodatek kombatancki, na tym samym formularzu wnioskuje się także o dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Jest to druk ZUS ERK (Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny).

Kwota dodatku kompensacyjnego równa jest 15% dodatku kombatanckiego. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi więc 33,30 zł. Ryczałt energetyczny pozwala seniorom na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej o kwotę 171,41 zł. Wysokość ryczałtu podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego miesiąca lutego w każdym roku. Zaczyna obowiązywać 1 marca danego roku.

Przewiduje się kilka sposobów złożenia wniosku o wyżej opisane dodatki do emerytury lub renty kombatanckiej:

 • ustnie do protokołu w jednostce ZUS,
 • pisemnie na formularzu ZUS ERK w jednostce ZUS,
 • za pośrednictwem poczty na formularzu ZUS ERK,
 • za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Składając wniosek w jednostce ZUS, można zrobić to przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa można pobrać ze strony ZUS (druk PEL - pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Najniższa emerytura z FUS

Jeśli kombatantowi nie przysługuje emerytura lub renta z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów i nie ma przy tym środków niezbędnych do utrzymania, można w drodze wyjątku przyznać prawo do najniższej emerytury na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wówczas będzie mógł ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny

Ukończenie wieku 75 lat powoduje przyznanie prawa do dodatku z urzędu. Jego kwota wynosi aktualnie 222,01 zł netto. Jest w każdym roku waloryzowany z dniem 1 marca. Oprócz osiągnięcia 75 lat do pobierania dodatku uprawnia także uznanie emeryta lub rencisty za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku składa się do organu emerytalnego wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym stan zdrowia kombatanta.

Reklama

Warto zaznaczyć, ze przebywanie przez kombatanta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym pozbawia dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywa on poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ponadto ustawa o kombatantach przyznaje im prawo do pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej. Co więcej, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, można przyznać na określonych zasadach pomoc finansową.

Świadczenie honorowe dla 100-latka

Osoby pobierające emeryturę lub rentę dla kombatantów mogą liczyć także na świadczenie honorowe po osiągnięciu wieku 100 lat. Jest ono przyznawane przez ZUS niezależnie od innych świadczeń, nawet jeśli dana osoba nie pobiera żadnych świadczeń z ZUS. Różnica polega na tym, że osoby pobierające świadczenie z ZUS otrzymają dodatek dla 100-latka z urzędu, a osoby, których takich świadczeń nie pobierają, muszą złożyć wniosek o świadczenie honorowe.

Świadczenie honorowe nie zastępuje dotychczas pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego, lecz stanowi do niego dodatek.

Świadczenie honorowe równe jest wysokości kwoty bazowej, o której mowa w art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.) Kwotę bazową podaje do 7 dnia roboczego lutego każdego roku Prezes GUS. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. kwota bazowa, z więc i świadczenie honorowe dla 100-latków wynosi 4003,88 zł brutto.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (Monitor Polski rok 2019 poz. 133)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie kwoty bazowej w 2018 r. (Monitor Polski rok 2019 poz. 153)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 maja 2021
  Zakres dat:

  Wnioski o świadczenia 500 plus tylko elektronicznie?

  Wnioski o świadczenia 500 plus mają być składane tylko elektronicznie. Tak wynika z zapowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

  Wakacje 2021 – ubezpieczenie, o co zadbać przed podróżą?

  Wakacje 2021 – ubezpieczenie. Czas urlopu i wspólnych rodzinnych wyjazdów to najbardziej wyczekiwany okres w roku. Mimo iż w 2020 r. pandemia zmieniła wiele wakacyjnych podróży (według badań CBOS ponad jedna trzecia badanych musiała w zeszłym roku zweryfikować swoje plany [1]), wielu z nas wybrało się na wymarzony urlop i planuje go również na zbliżające się lato. Niestety nie każdemu okres wakacji kojarzy się z rajskimi wspomnieniami i chwilami odpoczynku. Czasami wizji podróży towarzyszy ogromy stres. Co więc możemy zrobić, by przy następnym wyjeździe zmaksymalizować płynącą z niego przyjemność oraz ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek?

  Emerytura bez podatku - od kiedy?

  Emerytura bez podatku to jedno z rozwiązań "Polskiego Ładu". Od kiedy miałyby obowiązywać nowe zasady?

  Dowód osobisty dla seniora ważny bezterminowo?

  Dowód osobisty dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia ma być ważny bezterminowo. Taką poprawkę wprowadził Senat do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych.

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2021 r.

  Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w 2021 r.? Jaka jest aktualna wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie?

  500 plus nadal bez kryterium dochodu

  Świadczenie 500 plus przysługuje bez kryterium dochodowego. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewnia, iż to się nie zmieni.

  Krajowy Rejestr Zadłużonych - termin może być przesunięty

  Termin uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych może ponownie zostać przesunięty. Jakie dane będzie zawierał rejestr?

  500 plus dla seniora - czy wlicza się do dochodu?

  „500 plus dla seniora" wlicza się do dochodu przy niektórych świadczeniach z pomocy społecznej. Czy te przepisy się zmienią?

  Nowy standard telewizji naziemnej w 2022 r. - co oznacza?

  Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej w 2022 r. rodzi wiele pytań. Czy będzie trzeba wymienić telewizor?

  Alimenty na dziecko – do kiedy [ZMIANY]

  Alimenty na dziecko. Do kiedy rodzice mają płacić świadczenia alimentacyjne? Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Testament notarialny – cena, zmiana, wskazówki [WYWIAD]

  Testament notarialny pomaga uniknąć problemów związanych z jego zaginięciem– przekonują notariusze Maciej Celichowski i Joanna Zawrotniak.

  Bezpłatne leki dla kobiet w połogu?

  Bezpłatne leki dla kobiet w połogu? Nad takim rozwiązaniem pracuje Senat. Obecnie uprawnienie to przysługuje kobietom w ciąży.

  Alimenty natychmiastowe. Ministerstwo Sprawiedliwości o reformie

  Alimenty natychmiastowe zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości mają poprawić sytuację dzieci. Ile będą wynosiły takie alimenty?

  Od kiedy bez maseczek na powietrzu?

  Od kiedy bez maseczek na powietrzu? To pytanie pojawia się często w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego obostrzeń.

  Jak radzić sobie z komornikiem?

  Jak radzić sobie z komornikiem? Co w chwili, kiedy dłużnik stał się kompletnie niewypłacalny?

  Bon turystyczny - czy termin ważności zostanie wydłużony?

  Bon turystyczny z dłuższym terminem ważności? Analizy dotyczące wprowadzenia takiego rozwiązania prowadzi resort rozwoju.

  Fundusz kompensacyjny - co z projektem ustawy?

  Co z ustawą, która wprowadza fundusz kompensacyjny? Kiedy projekt trafi do Sejmu? Kto będzie mógł uzyskać rekompensatę?

  Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 r.?

  Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 r.? Jakie są aktualne kwoty świadczeń wolnych od egzekucji i potrąceń?

  Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym

  Dzieciobójstwo w praktyce stanowi uprzywilejowany typ zabójstwa. Kto może być sprawcą dzieciobójstwa i co za nie grozi?

  Świadek koronny, czyli jaki?

  „Świadek koronny” jest pojęciem dość znanym. Zazwyczaj ludziom kojarzy się, że przysługują mu „jakieś korzyści”.

  Kiedy Boże Ciało w 2021 r.?

  Kiedy wypada Boże Ciało w 2021 r.? Czy jest to dzień wolny od pracy? Co z długim weekendem i zakupami?

  W pandemii konsumenci częściej zgłaszają problemy

  W pandemii konsumenci częściej zgłaszają się o pomoc w rozwiązywaniu transgranicznych problemów. Czego dotychczas dotyczyły skargi?

  ETPCz o wyborze polskiego TK

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) uznał, iż wybór polskiego Trybunału Konstytucyjnego był nieprawidłowy, co spowodowało niezgodność z prawem składu orzekającego.

  Bon turystyczny. Czym jest Certyfikat Dobrych Praktyk?

  Podmiot realizujący bon turystyczny może otrzymać Certyfikat Dobrych Praktyk. Co to oznacza dla turysty?

  Maseczki na świeżym powietrzu? Zmiany od 15 maja 2021 r.

  Maseczki na świeżym powietrzu nie będą obowiązkowe od 15 maja 2021 r. pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu.