REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Naruszenia przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom

Obowiązywał:
od 2012-06-09
do 2013-01-19

Naruszenia przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom

Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem przepisów §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. Nr 488).

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

A

Czyny o charakterze szczególnym

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

10

05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art. 178a § 1 lub 4 k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

06

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

6

B

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

10

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 1 p.r.d.

10

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

10

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

10

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

6

07

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

art. 90 albo 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.

5

C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1 i 3 lub § 111 ust. 2 lub 3 z.s.d.

8

Niezastosowanie się do:

02

- sygnałów świetlnych

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 95-98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d.

6

03

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 108 ust. 2-5 z.s.d.

6

04

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.

6

Niestosowanie się do znaków:

05

- B-2 "zakaz wjazdu"

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 17 ust. 1 z.s.d.

5

06

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 16 z.s.d.

5

07

- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"

§ 22 ust. 1 z.s.d.

5

08

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

§ 35 lub 36 z.s.d.

5

09

- F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

§ 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d.

5

10

- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"

§ 87 z.s.d.

5

11

- P-4 "linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 z.s.d.

5

12

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25 z.s.d.

4

13

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

§ 18 ust. 1-8 z.s.d.

3

14

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

§ 19 lub § 20 z.s.d.

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

art. 90, 92 § 1 k.w.

1

16

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

art. 92 § 1 k.w.

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.

2

Niestosowanie się do znaków:

17

D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.

5

18

P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.

5

D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

01

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 90 k.w.

art. 25 ust. 1 p.r.d.

6

02

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

§ 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

6

03

- pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.

6

04

- rowerzystom

art. 27 ust. 1-3 p.r.d.

6

05

- podczas zmiany pasa ruchu

art. 22 ust. 4 p.r.d.

5

06

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.

5

07

- podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 p.r.d.

5

08

- podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 90 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d.

5

11

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 22 ust. 5 p.r.d.

2

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

albo

albo

04

- od 21 do 30 km/h

art. 97 k.w.

art. 21 ust. 4 p.r.d.

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

art. 90 k.w.

art. 24 ust. 1 p.r.d.

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 3-5 p.r.d.

3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

03

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

art. 97 k.w.

art. 27 ust. 4 p.r.d.

10

04

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

5

05

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

5

06

- na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

5

07

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

08

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

art. 92 § 1 k.w.

§ 23 ust. 1-3 z.s.d.

5

10

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

3

11

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 11 p.r.d.

3

G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01

- od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

03

- w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

2

04

- w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06

- przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

07

- tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

09

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 90 lub 97 k.w.

art. 51 ust. 3 p.r.d.

3

H

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

01

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 90 lub 97 k.w.

art. 23 ust. 2 p.r.d.

5

02

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

art. 97 lub 90 k.w.

art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.

1

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 p.r.d.

1

06

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

art. 97 k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.

3

08

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

art. 90 lub 97 k.w.

art. 16 ust 1-4 p.r.d.

2

09

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 1 p.r.d.

2

12

Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 97 k.w.

art. 40 p.r.d.

2

13

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

art. 97 k.w

art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

5

Naruszenie zakazu:

14

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

4

15

- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

4

Naruszenie przez kierującego zakazu:

16

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.

2

17

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

3

18

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

1

19

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 6 p.r.d.

2

20

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

5

J

Przewóz osób

01

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.

6

02

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

art. 97 k.w.

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d.

4

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

03

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

art. 97 k.w.

art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

2

04

- kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.

1

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

05

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.

art. 58 ust. 1 p.r.d.

2

06

- kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 58 ust. 2 p.r.d.

1

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 1 p.r.d.

07

- 1 osobę

1

08

- 2 osoby

2

09

- 3 osoby

3

10

- 4 osoby

4

11

- 5 osób

5

12

- 6 osób

6

13

- 7 osób

7

14

- 8 osób

8

15

- 9 osób

9

16

- 10 osób lub więcej

10

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 pkt 2:

17

- liczba osób przekracza 5

lit. a p.r.d.

3

18

- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

lit. c p.r.d.

3

19

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.

2

20

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.

2

K

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

01

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

art. 244 k.k.

0

02

- nie mając do tego wymaganych uprawnień

art. 94 § 1 k.w.

art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.

0

03

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

art. 95 k.w.

art. 38 p.r.d.

0

04

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

0

05

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 6 p.r.d.

0

06

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 5 p.r.d.

0

07

Naruszenie zakazu holowania

art. 90 lub 97 k.w.

art. 31 ust. 2 p.r.d.

0

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

08

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 1 p.r.d.

0

09

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 2 p.r.d.

0

10

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.

0

11

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 90 lub 97 k.w.

art. 52 ust. 3 p.r.d.

0

12

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 2 p.r.d.

0

13

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 3 p.r.d.

0

14

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 97 k.w.

art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

0

15

Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 54 ust. 4 p.r.d.

0

16

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

0

17

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.

0

18

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

0

19

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

0

20

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

21

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.

0

22

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 3 p.r.d.

0

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

23

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 1 p.r.d.

0

24

- naruszający stateczność pojazdu

art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

0

25

- utrudniający kierowanie pojazdem

art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

26

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

0

27

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

28

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

29

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 4 p.r.d.

0

30

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 5 p.r.d.

0

31

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.

0

Przejazd bez zezwolenia:

32

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.

0

33

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

art. 97 k.w.

art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d.

0

34

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 97 k.w.

art. 62 ust. 1 p.r.d.

0

35

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 5 p.r.d.

0

Z

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

01

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

-

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472),

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U., poz. 488).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA