REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Obowiązywał:
od 2009-01-13
do 2016-12-31

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Przedsiębiorcy, u których organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych przeprowadziły kontrolę, w tym pobrały próbki, są obowiązani wnieść opłaty za przeprowadzenie czynności związanych z dokonaniem kontroli oraz przeprowadzeniem badań laboratoryjnych tych próbek, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Określa się stawki opłat za:

1) dojazd osób pobierających próbki do miejsca przeprowadzenia kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości:

a) 8,40 zł - jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 21,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km,

c) 63,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km,

d) 104,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km,

e) 146,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km,

f) 167,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) pobranie próbki do badań laboratoryjnych - w wysokości 27,00 zł;

3) badanie organoleptyczne przeprowadzone:

a) w miejscu kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 21,00 zł,

b) w laboratorium analitycznym - w wysokości 24,00 zł;

4) inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego, w tym:

a) kontrolę dokumentów - w wysokości 21,00 zł,

b) wysłanie próbki do badań - w wysokości 100% kosztów wysłania próbek do badań,

c) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej w systemie EUROP - w wysokości 3,10 zł,

d) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej w systemie EUROP - w wysokości 6,30 zł,

e) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

f) kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną specjalność - w zależności od czasu przeprowadzenia oceny - w wysokości 21 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

5) przeprowadzenie badań laboratoryjnych - w wysokości określonej w poniższej tabeli, a w przypadku gdy badania te zostały zlecone wyspecjalizowanym laboratoriom, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) - w wysokości określonej przez te laboratoria.

STAWKI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE BADAN LABORATORYJNYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w zł

Czynności ogólne

1

Badanie sensoryczne

165,00

2

Badania mikroskopowe

33,00

3

Destylacja

33,00

4

Destylacja z parą wodną

65,00

5

Ekstrakcja

33,00

6

Mineralizacja na sucho

45,00

7

Mineralizacja na mokro

78,00

Oznaczenia fizykochemiczne

8

Aktywność fosfatazy

111,00

9

Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy

39,00

10

Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)

22,00

11

Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)

72,00

12

Alkaliczność popiołu

37,00

13

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną

19,00

14

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po destylacji

52,00

15

Zawartość alkoholu metodą miareczkową

88,00

16

Zawartość alkoholu metodą piknometryczną

72,00

17

Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

105,00

18

Zawartość alkoholu etylowego metodą GC

37,00

19

Zawartość alkoholu metylowego

37,00

20

Analiza makroskopowa

72,00

21

Analiza sitowa

33,00

22

Zawartość alfa-kwasów (wartości konduktometrycznej) przy użyciu toluenu do ekstrakcji w chmielu i produktach chmielowych

132,00

23

Zawartość azotu metodą Kjeldahla

86,00

24

Barwa metodą spektrofotometryczną

33,00

25

Barwa cukru

72,00

26

Obecność barwników sztucznych

72,00

27

Zawartość błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną

188,00

28

Zawartość celulozy

111,00

29

Ciemnienie ciasta

48,00

30

Badania amylograficzne

33,00

31

Zawartość chlorków metodą Mohra

37,00

32

Zawartość chlorków metodą Volharda

54,00

33

Gęstość w stanie zsypnym

21,00

34

Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

168,00

35

Zawartość cukru ogółem (klasycznie)

94,00

36

Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)

55,00

37

Czas scukrzania

19,00

38

Zawartość części nierozpuszczalnych

39,00

39

Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną

111,00

40

Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową

55,00

41

Zawartość dwutlenku węgla

19,00

42

Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia

19,00

43

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej

72,00

44

Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych

55,00

45

Zawartość ekstraktu ogólnego

19,00

46

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego

19,00

47

Zawartość ekstraktu resztkowego

19,00

48

Energia i zdolność kiełkowania

52,00

49

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego metodą HPLC

168,00

50

Zawartość fosforanów

168,00

51

Zawartość ftalanu di-n-butylu

216,00

52

Zawartość fuzli metodą GC

88,00

53

Gęstość nasypowa

24,00

54

Ciężar nasypowy

24,00

55

Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową

37,00

56

Zawartość glukozynolanów metodą HPLC

165,00

57

Ilość glutenu

37,00

58

Ilość i rozpływalność glutenu

42,00

59

Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną

37,00

60

Granulacja

37,00

61

Zawartość trans-2-heksen-1-al metodą GC

37,00

62

Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC

168,00

63

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC

111,00

64

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą spektrofotometryczną

72,00

65

Zawartość inuliny

111,00

66

Zawartość jodanu potasu

146,00

67

Zawartość jodku potasu

146,00

68

Zawartość β-karotenu

146,00

69

Zawartość karotenoidów i β-karotenu

187,00

70

Klarowność

22,00

71

Zawartość kofeiny metodą HPLC

111,00

72

Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną

298,00

73

Zawartość kumaryny metodą GC

111,00

74

Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną

102,00

75

Zawartość kwasu erukowego metodą GC

175,00

76

Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC

218,00

77

Zawartość kwasu D-izocytrynowyego metodą enzymatyczną

184,00

78

Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną

101,00

79

Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną

111,00

80

Zawartość kwasu masłowego metodą GC

143,00

81

Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną

184,00

82

Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną

146,00

83

Obecność kwasu szczawiowego

17,00

84

Kwasowość

39,00

85

Kwasowość lotna

111,00

86

Kwasowość ogólna

39,00

87

Kwasowość plazmy

72,00

88

Kwasowość tłuszczu

39,00

89

Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych

39,00

90

Kwasowość wolna lub zawartość wolnych kwasów

56,00

91

Skład kwasów tłuszczowych metodą GC

215,00

92

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji 2 triacylogliceroli metodą GC

254,00

93

Zawartość laktozy metodą grawimetryczną

218,00

94

Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną

218,00

95

Lepkość brzeczki słodowej

17,00

96

Lepkość dekstryn

146,00

97

Liczba diastazowa

111,00

98

Liczba formolowa

55,00

99

Liczba Hartonga

107,00

100

Liczba jodowa

72,00

101

Liczba Kolbacha

111,00

102

Liczba kwasowa

37,00

103

Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu

72,00

104

Liczba nadtlenkowa

72,00

105

Liczba nadtlenkowa w olejach

55,00

106

Liczba opadania

39,00

107

Liczba zmydlania

37,00

108

Masa odciekniętych owoców i warzyw

19,00

109

Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną

19,00

110

Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną

72,00

111

Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)

303,00

112

Zawartość mocznika

93,00

113

Zawartość olejków eterycznych

111,00

114

Zawartość azotanów lub azotynów metodą lC

125,00

115

Zawartość azotanów i azotynów spektrofotometrycznie

146,00

116

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką płomieniową

33,00

117

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej

136,00

118

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków

153,00

119

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej spektrofotometrii

33,00

120

Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych

220,00

121

Oznaczenie ilościowe lub jakościowe związków organicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą spektrometrii masowej

340,00

122

Oznaczenie temperatury w mrożonych artykułach rolno-spożywczych (sonda kalibrowana)

33,00

123

Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

60,00

124

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych - metoda ociekania

42,00

125

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych - metoda chemiczna

125,00

126

Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-spożywczych

49,00

127

Oznaczanie masy opakowania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

22,00

128

Oznaczanie masy właściwej aerometrycznie

21,00

129

Zawartość patuliny metodą HPLC

187,00

130

Obecność pektyn

19,00

131

Zawartość pektyn test turbidymetryczny

39,00

132

Obecność peroksydazy

39,00

133

Oznaczanie pH

19,00

134

Pienistość białka

37,00

135

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

37,00

136

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl (kwas chlorowodorowy)

83,00

137

Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów

55,00

138

Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie

22,00

139

Zawartość popiołu siarczanowego

55,00

140

Pozorna sucha masa

39,00

141

Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu

55,00

142

Zawartość proliny

146,00

143

Zawartość przeciwutleniaczy

276,00

144

Przepuszczalność

19,00

145

Przewodność właściwa

39,00

146

Przeźroczystość

19,00

147

Zawartość pulpy wirówkowo

19,00

148

Rozpraszalność

37,00

149

Rozpuszczalność

37,00

150

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

37,00

151

Zawartość ekstraktów mąki albo śruty w słodzie

37,00

152

Zawartość sacharozy metodą chemiczną

138,00

153

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

72,00

154

Sedymentacja

39,00

155

Zawartość siarczanów

55,00

156

Obecność siarczanów (jakościowo)

17,00

157

Siła diastatyczna

298,00

158

Zawartość skrobi w przetworach mięsnych

254,00

159

Zawartość skrobi metodą Eversa

72,00

160

Obecność skrobi (jakościowo)

19,00

161

Skuteczność pasteryzacji

39,00

162

Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną

146,00

163

Spływ brzeczki słodowej

19,00

164

Stabilność koloidalna

72,00

165

Zawartość steroli w olejach i tłuszczach roślinnych metodą GC

254,00

166

Stopień przemiału

37,00

167

Stopień rozdrobnienia

37,00

168

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie

72,00

169

Zawartość substancji niezmydlających się

148,00

170

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie

55,00

171

Wilgotność (zawartość wody) lub zawartość suchej masy

39,00

172

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu

45,00

173

Zawartość szczawianów

39,00

174

Szklistość ziarna

39,00

175

Zawartość szkodników (ilościowo)

26,00

176

Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)

52,00

177

Obecność szkodników

10,00

178

Temperatura mięknięcia

72,00

179

Temperatura topnienia

72,00

180

Zawartość tłuszczu metodą Rose-Gottlieba

146,00

181

Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną

55,00

182

Wartość energetyczna brutto metodą kalorymetryczną

66,00

183

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost

55,00

184

Zawartość oleju w nasionach oleistych metodą Soxhleta

125,00

185

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

94,00

186

Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC

180,00

187

Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC

243,00

188

Zawartość waniliny

143,00

189

Wartość kaloryczna wyznaczona metodą rachunkową

17,00

190

Zawartość węglanów

72,00

191

Wilgotność destylacyjnie

111,00

192

Wilgotność metodą Karla - Fischera

111,00

193

Zawartość witaminy C

101,00

194

Zawartość włókna surowego

168,00

195

Zawartość wody i substancji lotnych w olejach

39,00

196

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość w olejach

39,00

197

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość

72,00

198

Zawartość wolnego tłuszczu

55,00

199

Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych w OMP

72,00

200

Wskaźnik pienistości białka

39,00

201

Wskaźnik rozpuszczalności

39,00

202

Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku

22,00

203

Wskaźnik trwałości piany

39,00

204

Wskaźnik sedymentacyjny - test Zeleny'ego

72,00

205

Współczynnik ekstynkcji

111,00

206

Całkowita zawartość cukrów po hydrolizie metodą HPLC

125,00

207

Zawartość D-sorbitolu metodą HPLC

111,00

208

Zawartość ditiokarbaminianów metodą spektrofotometryczną

125,00

209

Zawartość estru etylowego kwasu b-apo-8'-karotenowego w maśle i maśle skoncentrowanym

72,00

210

Zawartość fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanolaminy (wykrywanie obecności maślanki w OMP)

188,00

211

Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną

62,00

212

Zawartość hydroksyproliny w mięsie i przetworach mięsnych

188,00

213

Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym

157,00

214

Zawartość kwaśnej serwatki w mleku w proszku

125,00

215

Zawartość mikotoksyn w żywności metodą HPLC na kolumnie powinowactwa immunologicznego

188,00

216

Zawartość mleczanów

184,00

217

Zawartość OMP w mieszankach paszowych metodą enzymatycznej koagulacji parakazeiny

146,00

218

Zawartość stigmasterolu i sitosterolu w maśle lub maśle skoncentrowanym

205,00

219

Zawartość stigmastadienów w olejach roślinnych metodą GC

211,00

220

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

62,00

221

Zawartość suchej masy serwatki podpuszczkowej w OMP

175,00

222

Wykrywanie obcych tłuszczów w tłuszczu mleka w drodze gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów

288,00

223

Zawartość triglicerydów kwasu enantowego

187,00

224

Zawartość wapnia metodą miareczkową

62,00

225

Zawartość wolnych cukrów metodą HPLC w kawie

83,00

226

Zawartość zanieczyszczeń i wad kawy zielonej

69,00

227

Zawartość zanieczyszczeń chmielu

52,00

228

Zaziarnienie chmielu

84,00

229

Współczynnik załamania światła

19,00

230

Wyciąg wodny herbaty

72,00

231

Wykrywanie zafałszowania - rozwodnienia mleka

24,00

232

Wyrównanie ziarna

29,00

233

Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną

72,00

234

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych - ferromagnetycznych

37,00

235

Zawartość zanieczyszczeń kawy palonej

55,00

236

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych

39,00

237

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku

22,00

238

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych nierozpuszczalnych w eterze

146,00

239

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

72,00

240

Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych

49,00

241

Zawartość zanieczyszczeń metodą wybierania z identyfikacją

72,00

242

Zaśniecenie ziarna

19,00

243

Zdolność pochłaniania wody

37,00

244

Zmętnienie (NTU, FNU)

22,00

245

Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu

72,00

246

Zwilżalność

39,00

247

Zdolność chłonięcia wody

22,00

248

Inne oznaczenia fizykochemiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

65,00

Oznaczenia mikrobiologiczne

249

Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych

22,00

250

Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

22,00

251

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych

49,00

252

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego

49,00

253

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych proteolitycznych

49,00

254

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

49,00

255

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub osmofilnych

53,00

256

Obliczanie strzępków pleśni - liczba Howarda

53,00

257

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych lub termofilnych

49,00

258

Oznaczanie flory charakterystycznej w jogurtach

84,00

259

Zawartość chloramfenikolu

146,00

260

Inne oznaczenia mikrobiologiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

65,00

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 230, poz. 1543).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA