REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Obowiązywał:
od 2005-07-07
do 2009-01-12

Opłaty za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Poniżej przedstawione są stawki opłat za przeprowadzenie czynności związanych z dokonaniem kontroli, w tym za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych, w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, wynikającym z przepisów o jakości handlowej, lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Określa się stawki opłat za:

1) dojazd osób pobierających próbki do miejsca dokonania kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości:

a) 7,80 zł - jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 20,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km,

c) 59,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km,

d) 98,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km,

e) 137,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km,

f) 157,00 zł - jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) pobranie próbki do badań laboratoryjnych - w wysokości 23,00 zł;

3) badanie organoleptyczne dokonane:

a) w miejscu kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 17,00 zł,

b) w laboratorium analitycznym - w wysokości 20,00 zł;

4) inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego, w tym:

a) kontrolę dokumentów - w wysokości 17,00 zł,

b) wysłanie próbki do badań - w wysokości 100% kosztów wysłania próbek do badań,

c) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej w systemie EUROP - w wysokości 3,00 zł,

d) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej w systemie EUROP - w wysokości 6,00 zł,

e) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego - w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

f) kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo nazwę specyficznego charakteru - w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

5) przeprowadzenie badań laboratoryjnych - w wysokości określonej w poniższej tabeli.

STAWKI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w zł

Czynności ogólne

1

Badanie sensoryczne

158,00

2

Badania mikroskopowe

32,00

3

Destylacja

32,00

4

Destylacja z parą wodną

62,00

5

Ekstrakcja

32,00

6

Mineralizacja na sucho

43,00

7

Mineralizacja na mokro

75,00

Oznaczenia fizykochemiczne

8

Aktywność fosfatazy

106,00

9

Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy

37,00

10

Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)

21,00

11

Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)

69,00

12

Alkaliczność popiołu

35,00

13

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną

18,00

14

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po destylacji

50,00

15

Zawartość alkoholu metodą miareczkową

84,00

16

Zawartość alkoholu metodą piknometryczną

69,00

17

Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

100,00

18

Zawartość alkoholu etylowego metodą GC

35,00

19

Zawartość alkoholu metylowego

35,00

20

Analiza makroskopowa

69,00

21

Analiza sitowa

32,00

22

Zawartość alfa-kwasów (wartości konduktometrycznej) przy użyciu toluenu do ekstrakcji w chmielu i produktach chmielowych

126,00

23

Zawartość azotu metodą Kjeldahla

82,00

24

Barwa metodą spektrofotometryczną

32,00

25

Barwa cukru

69,00

26

Obecność barwników sztucznych

69,00

27

Zawartość błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną

180,00

28

Zawartość celulozy

106,00

29

Ciemnienie ciasta

46,00

30

Badania amylograficzne

32,00

31

Zawartość chlorków metodą Mohra

35,00

32

Zawartość chlorków metodą Volharda

52,00

33

Gęstość w stanie zsypnym

20,00

34

Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

161,00

35

Zawartość cukru ogółem (klasycznie)

90,00

36

Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)

53,00

37

Czas scukrzania

18,00

38

Zawartość części nierozpuszczalnych

37,00

39

Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną

106,00

40

Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową

53,00

41

Zawartość dwutlenku węgla

18,00

42

Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia

18,00

43

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej

69,00

44

Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych

53,00

45

Zawartość ekstraktu ogólnego

18,00

46

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego

18,00

47

Zawartość ekstraktu resztkowego

18,00

48

Energia i zdolność kiełkowania

50,00

49

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego metodą HPLC

161,00

50

Zawartość fosforanów

160,00

51

Zawartość ftalanu di-n-butylu

206,00

52

Zawartość fuzli metodą GC

84,00

53

Gęstość nasypowa

23,00

54

Ciężar nasypowy

23,00

55

Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową

35,00

56

Zawartość glukozynolanów metodą HPLC

158,00

57

Ilość glutenu

35,00

58

Ilość i rozpływalność glutenu

40,00

59

Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną

35,00

60

Granulacja

35,00

61

Zawartość trans-2-heksen-1-al

35,00

62

Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC

161,00

63

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC

106,00

64

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą spektrofotometryczną

69,00

65

Zawartość inuliny

106,00

66

Zawartość jodanu potasu

140,00

67

Zawartość jodku potasu

140,00

68

Zawartość β-karotenu

140,00

69

Zawartość karotenoidów i β-karotenu

179,00

70

Klarowność

21,00

71

Zawartość kofeiny metodą HPLC

106,00

72

Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną

285,00

73

Zawartość kumaryny metodą GC

106,00

74

Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną

97,00

75

Zawartość kwasu erukowego metodą GC

168,00

76

Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC

209,00

77

Zawartość kwasu D-izocytrynowego metodą enzymatyczną

176,00

78

Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną

97,00

79

Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną

106,00

80

Zawartość kwasu masłowego metodą GC

137,00

81

Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną

176,00

82

Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną

140,00

83

Obecność kwasu szczawiowego

16,00

84

Kwasowość

37,00

85

Kwasowość lotna

106,00

86

Kwasowość ogólna

37,00

87

Kwasowość plazmy

69,00

88

Kwasowość tłuszczu

37,00

89

Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych

37,00

90

Kwasowość wolna lub zawartość wolnych kwasów

53,00

91

Skład kwasów tłuszczowych metodą GC

206,00

92

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji 2 triacylogliceroli metodą GC

243,00

93

Zawartość laktozy metodą grawimetryczną

209,00

94

Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną

209,00

95

Lepkość brzeczki słodowej

16,00

96

Lepkość dekstryn

140,00

97

Liczba diastazowa

106,00

98

Liczba formolowa

53,00

99

Liczba Hartonga

103,00

100

Liczba jodowa

69,00

101

Liczba Kolbacha

106,00

102

Liczba kwasowa

35,00

103

Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu

69,00

104

Liczba nadtlenkowa

69,00

105

Liczba nadtlenkowa w olejach

53,00

106

Liczba opadania

37,00

107

Liczba zmydlania

35,00

108

Masa odciekniętych owoców i warzyw

18,00

109

Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną

18,00

110

Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną

69,00

111

Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)

290,00

112

Zawartość mocznika

89,00

113

Zawartość olejków eterycznych

106,00

114

Zawartość azotanów lub azotynów metodą lC

120,00

115

Zawartość azotanów i azotynów spektrofotometrycznie

140,00

116

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką płomieniową

32,00

117

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej

132,00

118

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków

153,00

119

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej spektrofotometrii

32,00

120

Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych

211,00

121

Oznaczenie ilościowe lub jakościowe związków organicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą spektrometrii masowej

325,00

122

Oznaczenie temperatury w mrożonych artykułach rolno-spożywczych (sonda kalibrowana)

32,00

123

Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

58,00

124

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach - metoda ociekania

40,00

125

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach - metoda chemiczna

120,00

126

Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-spożywczych

47,00

127

Oznaczanie masy opakowania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

21,00

128

Oznaczanie masy właściwej aerometrycznie

20,00

129

Zawartość patuliny metodą HPLC

179,00

130

Obecność pektyn

18,00

131

Zawartość pektyn test turbidymetryczny

37,00

132

Obecność peroksydazy

37,00

133

Oznaczanie pH

18,00

134

Pienistość białka

37,00

135

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

35,00

136

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl

80,00

137

Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów

53,00

138

Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie

21,00

139

Zawartość popiołu siarczanowego

53,00

140

Pozorna sucha masa

37,00

141

Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu

53,00

142

Zawartość proliny

140,00

143

Zawartość przeciwutleniaczy

264,00

144

Przepuszczalność

18,00

145

Przewodność właściwa

37,00

146

Przezroczystość

18,00

147

Zawartość pulpy wirówkowe

18,00

148

Rozpraszalność

35,00

149

Rozpuszczalność

35,00

150

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

35,00

151

Zawartość ekstraktów mąki albo śruty w słodzie

35,00

152

Zawartość sacharozy metodą chemiczną

132,00

153

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

69,00

154

Sedymentacja

37,00

155

Zawartość siarczanów

53,00

156

Obecność siarczanów (jakościowo)

16,00

157

Siła diastatyczna

285,00

158

Zawartość skrobi w przetworach mięsnych

243,00

159

Zawartość skrobi metodą Eversa

69,00

160

Obecność skrobi (jakościowo)

18,00

161

Skuteczność pasteryzacji

37,00

162

Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną

140,00

163

Spływ brzeczki słodowej

18,00

164

Stabilność koloidalna

69,00

165

Zawartość steroli w olejach i tłuszczach roślinnych metodą GC

243,00

166

Stopień przemiału

35,00

167

Stopień rozdrobnienia

35,00

168

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie

69,00

169

Zawartość substancji niezmydlających się

142,00

170

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie

53,00

171

Wilgotność (zawartość wody) lub zawartość suchej masy

37,00

172

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu

43,00

173

Zawartość szczawianów

37,00

174

Szklistość ziarna

37,00

175

Zawartość szkodników (ilościowo)

25,00

176

Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)

50,00

177

Obecność szkodników

10,00

178

Temperatura mięknięcia

69,00

179

Temperatura topnienia

69,00

180

Zawartość tłuszczu metodą Rose-GottIieba

140,00

181

Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną

53,00

182

Wartość energetyczna brutto metodą kalorymetryczną

63,00

183

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost

53,00

184

Zawartość oleju w nasionach oleistych metodą Soxhleta

120,00

185

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

90,00

186

Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC

172,00

187

Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC

232,00

188

Zawartość waniliny

137,00

189

Wartość kaloryczna wyznaczona metodą rachunkową

16,00

190

Zawartość węglanów

69,00

191

Wilgotność destylacyjnie

106,00

192

Wilgotność metodą Karla-Fischera

106,00

193

Zawartość witaminy C

96,00

194

Zawartość włókna surowego

161,00

195

Zawartość wody i substancji lotnych w olejach

37,00

196

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość w olejach

37,00

197

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość

69,00

198

Zawartość wolnego tłuszczu

53,00

199

Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych w OMP

69,00

200

Wskaźnik pienistości białka

37,00

201

Wskaźnik rozpuszczalności

37,00

202

Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku

21,00

203

Wskaźnik trwałości piany

37,00

204

Wskaźnik sedymentacyjny - test Zeleny'ego

69,00

205

Współczynnik ekstynkcji

106,00

206

Całkowita zawartość cukrów po hydrolizie metodą HPLC

120,00

207

Zawartość D-sorbitolu metodą HPLC

106,00

208

Zawartość ditiokarbaminianów metodą spektrofotometryczną

120,00

209

Zawartość estru etylowego kwasu ß-apo-8'-karotenowego w maśle i maśle skoncentrowanym

69,00

210

Zawartość fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanolaminy (wykrywanie obecności maślanki w OMP)

180,00

211

Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną

60,00

212

Zawartość hydroksyproliny w mięsie i przetworach mięsnych

180,00

213

Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym

150,00

214

Zawartość kwaśnej serwatki w mleku w proszku

120,00

215

Zawartość mikotoksyn w żywności metodą HPLC na kolumnie powinowactwa immunologicznego

180,00

216

Zawartość mleczanów

176,00

217

Zawartość OMP w mieszankach paszowych metodą enzymatycznej koagulacji parakazeiny

140,00

218

Zawartość stigmasterolu i sitosterolu w maśle lub maśle skoncentrowanym

196,00

219

Zawartość stigmastadienów w olejach roślinnych metodą GC

206,00

220

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

60,00

221

Zawartość suchej masy serwatki podpuszczkowej w OMP

167,00

222

Wykrywanie obcych tłuszczów w tłuszczu mleka w drodze gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów

280,00

223

Zawartość triglicerydów kwasu enantowego

180,00

224

Zawartość wapnia metodą miareczkową

60,00

225

Zawartość wolnych cukrów metodą HPLC w kawie

80,00

226

Zawartość zanieczyszczeń i wad kawy zielonej

67,00

227

Zawartość zanieczyszczeń chmielu

50,00

228

Zaziarnienie chmielu

85,00

229

Współczynnik załamania światła

18,00

230

Wyciąg wodny herbaty

69,00

231

Wykrywanie zafałszowania - rozwodnienia mleka

23,00

232

Wyrównanie ziarna

28,00

233

Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną

69,00

234

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych - ferromagnetycznych

35,00

235

Zawartość zanieczyszczeń kawy palonej

53,00

236

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych

37,00

237

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku

21,00

238

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych nierozpuszczalnych w eterze

140,00

239

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

69,00

240

Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych

47,00

241

Zawartość zanieczyszczeń metodą wybierania z identyfikacją

69,00

242

Zaśniecenie ziarna

18,00

243

Zdolność pochłaniania wody

35,00

244

Zmętnienie (NTU, FNU)

21,00

245

Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu

69,00

246

Zwilżalność

37,00

247

Zdolność chłonięcia wody

21,00

248

Inne oznaczenia fizykochemiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

63,00

Oznaczenia mikrobiologiczne

249

Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych

21,00

250

Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

21,00

251

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych

47,00

252

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego

47,00

253

Oznaczanie liczby bakterii tlenowych proteolitycznych

47,00

254

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

47,00

255

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub osmofilnych

51,00

256

Oznaczanie liczby strzępków pleśni metodą Howarda

50,00

257

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych lub termofilnych

47,00

258

Oznaczanie flory charakterystycznej w jogurtach

80,00

259

Zawartość chloramfenikolu

140,00

260

Inne oznaczenia mikrobiologiczne (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

63,00

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 110, poz. 933).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA